Hlavní navigace

Úskalí zařazení kontejnerů do běžného provozu

Asi každý CIO sní o tom, jaké by to bylo provozovat ideální IT. Takové ideální IT musí být nejen efektivní a bezpečné, ale zároveň agilní, schopné rychle reagovat na změny v organizaci a nové požadavky.
18. 11. 2020

Sdílet

Tyto požadavky zpravidla nespočívají v pořízení nebo implementaci nové technologie. Jejich majorita je zaměřena na aplikační podporu nejrůznějších obchodních procesů organizace nebo přímo produktů a služeb, které daná organizace nabízí.

Běžný zákazník už a priori očekává možnost efektivní komunikace prostřednictvím webových portálů nebo mobilních aplikací. Stejně tak i zaměstnanci přestávají být zvyklí na tlusté klienty monolitických aplikačních systémů, které nejste schopni spustit nikde jinde než na svém PC kabelem připojeném k páteřní síti organizace. Dnešní doba covidová pak snadno a odkudkoli dostupným aplikacím jen nahrává. Digitální transformace tak není něčím, co můžeme v budoucnosti očekávat. Digitální transformace je běžnou realitou dneška.

A uprostřed toho všeho stojí CIO hledající cestu ke svému ideálnímu a agilnímu IT přemýšlející o tom, jak nové aplikace rychle produkovat a nasadit. Ze strany vývojových týmů se pak velmi často dozvídá, že problém nespočívá ve schopnosti nové aplikace vytvořit, nýbrž ve schopnosti tyto aplikace nasadit. Velmi často je pak konfrontován s otázkou, proč ještě provozní model organizace nedisponuje funkční a spolehlivou platformou pro provoz kontejnerů, která by nasazování nových aplikací výrazně urychlila. Zejména když je dnes Kubernetes považován prakticky za standard v této oblasti.

Ne zcela výjimečně je také zmíněno, že Kubernetes jako open-source platforma je přeci zdarma, a tudíž jeho implementace organizaci nic nestojí. Zde zpravidla dochází k názorovému střetu mezi vývojovými týmy a provozními týmy ohledně vhodnosti open-source technologií pro standardní produkční prostředí organizace. Úkolem provozních týmů totiž není pouze uvést novou aplikaci nebo její novou verzi do produkce, ale zajistit její běh v souladu s provozním modelem organizace. To v praxi znamená garantovat neustálou dostupnost, zálohování, monitoring provozu, zařazení do disaster recovery plánu, bezpečnost, řízení životního cyklu a další aspekty.

Při detailní diskusi pak dochází ke zjištění, že Kubernetes je vynikající platforma pro orchestraci práce s kontejnery, nicméně postrádá mnoho vlastností, které jsou nutné pro zařazení do běžného provozu. Ano, tyto vlastnosti lze velmi často zajistit doplněním o jiné open-source technologie. To však stojí čas a vyžaduje vysokou míru expertízy příslušného provozního týmu. Výsledkem může být velmi pěkně poskládané a funkční řešení. Protiváhou je však vysoká časová náročnost na správu celé platformy, její upgrady, patchování a udržování v chodu. To celé je také doplněno o vysokou míru rizika výskytu chyby při spolupráci nejrůznějších dohromady poskládaných komponent.

V této fázi přemýšlení stojí za to položit si důležitou otázku. Je toto cesta, kterou by se měla organizace vydat? Vysoká míra interní expertízy je vždy zcela jistě přínosem, nicméně měli bychom opravdu věnovat tolik času a energie vybudování „podvozku“ pod naše aplikace? Nejsou náhodou právě aplikace to, na co bychom se měli soustředit?

Provozní model IT většiny organizací je opřen o komerční produkty se spolehlivou a efektivní technickou podporou výrobce. A to ať už se jedná o servery, na kterých aplikace provozujeme; disková pole, kde máme data uložena nebo systémy virtualizace serverů, které využíváme. Důvod je jednoduchý. Využití komerčního produktu s kvalitní technickou podporou je pro organizaci finančně výhodnější a méně rizikové. Zároveň snižuje potřebu vysokého počtu specialistů, kteří v současné době na trhu nejsou k dispozici, a kteří jsou při implementaci open-source řešení nezastupitelní.

Paralelu způsobu implementace platformy pro provoz kontejnerů jsme schopni najít v minulosti třeba právě u zmíněné virtualizace serverů. Před jejím masivním nástupem jsme problematiku typu vysoká dostupnost nebo zálohování řešili každé aplikaci na míru. Stavěli jsme specifické vysoce dostupné clustery, které musely být napojeny na aplikační logiku. To stálo mnoho úsilí a prostředků jak při jejich přípravě, tak v běžném provozu. Dnes tyto služby vnímáme jako integrální součást komerčních a v široké míře využívaných systémů virtualizace, jejichž nejtypičtějším zástupcem je řešení vSphere a vCenter z dílny společnosti VMware. Mnohdy nás již ani nenapadne, že bychom tuto problematiku řešili jinak.

Ve chvíli, kdy se řešení vSphere stalo synonymem pro standard ve virtualizaci serverů, začal VMware hledat další oblasti, kde by byl schopen poskytnout svým zákazníkům stejnou míru komfortu. A tyto oblasti identifikoval nejen v pohodlnější správě, automatizaci, síťové virtualizaci a bezpečnosti, ale také v oblasti kontejnerů. Myšlenka za tím je jednoduchá. Využijme veškeré výhody virtualizační platformy vSphere a pouze vedle objektů typu virtuální server přidejme objekty typu kontejner. Platforma pro provoz kontejnerů pak již nebude něčím, co bychom měli budovat na open-source platformě s vynaložením enormního úsilí a času, ale přirozeným rozšířením stávajícího virtualizačního prostředí.

A přesně tím je VMware Tanzu iniciativa v čele s vSphere 7 s integrovanou podporou kontejnerů. Efektivní a snadnou cestou, jak rychle zařadit kontejnery do běžného provozního modelu, neboť pro ně budeme schopni využít infrastrukturní nástroje, které již máme a již dnes využíváme pro práci s virtuálními servery. 

Nenechme se však zmýlit tím, že vSphere je řešení primárně vnímané jako platforma pro provoz aplikací a systémů ve vlastních datových centrech. VMware Tanzu Vám stejný komfort práce s kontejnery nabídne jak pro on-premise infrastrukturu, tak v případě, že byste chtěli celé nebo část svého prostředí provozovat v prostředí veřejných cloudů. Tanzu Vám přináší v jakémkoli prostředí kompletní zajištění životního cyklu Vašich Kubernetes clusterů, a to pod jednou správou.

Součástí rodiny produktů Tanzu také nejsou jen nástroje pro běh kontejnerů, ale i pro jejich správu v rámci registru kontejnerů, zajištění bezpečnosti nebo vysoce komfortní management síťového prostředí prostřednictvím dalších produktů VMware. Pro vývojové týmy může být taktéž zajímavá široká škála nástrojů podporujících agilní vývoj jako je např. VMware Tanzu Application Catalog obsahující předpřipravené open-source nástroje pro použití ve vlastních vývojových projektech.

Je při dostupnosti takto koncipovaného řešení vůbec smysluplné uvažovat o jiné variantě rozšíření stávajícího provozního modelu?

Pokud i Vy stojíte před rozhodnutím, jak realizovat spolehlivou a udržitelnou platformu pro provoz kontejnerů ve Vašem prostředí, zvažte, zdali jít trnitou cestou přípravy a provozu vlastní open-source platformy nebo zdali zvolit hotovou a robustní komerční implementaci Kubernetes jako je Tanzu.

My Vám s tím rádi pomůžeme. Pokud je tato problematika ve Vaší organizaci aktuální, budeme rádi, pokud se na nás ve společnosti GAPP System obrátíte a umožníte nám pustit se do řešení platformy pro provoz kontejnerů společně s Vámi. Navštívit nás můžete na adrese www.gapp.cz nebo nám můžete napsat na sales@gapp.cz