Hlavní navigace

Úspory v energiích, komfortnější a bezpečnější život. Díky IoT

Nakoukněte do světa internetu věcí. Jak se daří české komunitě? A kde všude pomáhá technologie IQRF zlepšovat život?
28. 4. 2021

Sdílet

Když se řekne IoT… V pojetí naší (nejen) české komunity to znamená zcela jistě mnoho zajímavých a funkčních řešení, která mohou pomáhat jak zlepšit život lidí v mnoha rovinách, tak zajistit ekologičtější a ekonomičtější provoz běžně používaných zařízení. Mnohá řešení jste mohli vidět na online konferenci IQRF Meetup, která proběhla na konci února. Záznamy jsou k dispozici v kanálu IQRF na YouTube.

Osvětlení žijící s lidmi

Jedná se o výraznou a samostatnou oblast, ve které lze vhodným řešením zajistit významné úspory a komfort občanů. Již samotnou výměnou zastaralých světel za moderní LED svítidla dojde k výrazně nižší spotřebě. Když k tomu přidáte vzdálené řízení a monitoring, dostáváte se k ještě lepším výsledkům. Ideální z hlediska volby přenosové technologie se jeví technologie IQRF. Světla se propojí do jedné lokální mesh sítě napojené na centrální prvek a přes něj lze síť světel propojit do internetu. Navíc světla mohou sloužit jako páteř pro další zařízení, například senzory prostředí.

Lze je vzdáleně rozsvěcet, zhasínat, měnit intenzitu osvětlení, barvu světla. V řídicí aplikaci lze snadno nastavit scénář, kdy mají světla svítit víc či míň, mohou reagovat na provoz, denní dobu, umístění v zástavbě apod. Navíc lze ze světel získávat informace o stavu, jako je průběžný odběr, chybové restarty apod. Tím odpadá potřeba posílat na místo servisní techniky, není třeba uzavírat dotčenou oblast a vše se zefektivňuje.

Často je tato technologie využívána u pouličního osvětlení, ale stejné výhody platí i u světel interiérových a nouzových. 

V současné době je v IQRF Allianci několik firem, které instalují světla obsahující přenosovou bezdrátovou technologii IQRF – například DATmoLUX, Radek Pechman, Dazzle Light, SEL Telecom, LitePlan či s nimi úzce spolupracují – například Logimic, NIKATRON či MICRORISC.

Víme, v čem žijeme?

Zejména v dnešní době, kdy jsme odsouzeni k izolované práci, často v domácích kancelářích, si možná více uvědomujeme, jak důležité je myslet na správné větrání našich obytných prostor. Ale i když pracujeme v kolektivu ve sdílených kancelářích nebo školách, platí stejná pravidla, která by měla být dodržována, aby nebyla ovlivněna výkonnost a zdraví lidí. Běžně se v místnostech monitoruje teplota, vlhkost, oxid uhličitý, či těkavé organické látky. Ve venkovním prostředí pak prašnost, oxidy síry, dusíku, uhlíku, hlučnost, UV záření, ozón apod.

Senzory mohou fungovat v lokální síti a lze je kombinovat se světly. Lze je vzdáleně monitorovat díky připojení do cloudu.

Mnozí z výrobců senzorů i poskytovatelé cloudových řešení byli k vidění na setkání IQRF Alliance. Známými výrobci jsou MICRORISC se svou sadou pro měření teploty a vlhkosti IQAROS, či Protronix se senzory CO2, VOC a dalších látek. Z cloudových poskytovatelů, kteří předvedli svá řešení, jako jsou cloudy a datová centra, jmenujme IBM, ZAT, HEXIO a MasterDC.

Optimalizace vytápění

Hotely, úřady, školy, kanceláře – všechny tyto objekty lze vytápět optimálním způsobem v závislosti na plánovaném využití jednotlivých prostor. Tím lze ušetřit obrovské množství energie. Automatické systémy pro řízení reagují na naměřené hodnoty a optimalizují teplotu v místnostech v době, kdy zde nikdo není. 

Systém pro řízení lze napojit například i na rezervační systém hotelu, kdy pak dochází k automatickému zvýšení teploty v pokoji na komfortní úroveň v době, kdy zde je plánované ubytování hosta. Po jeho odhlášení z pokoje dojde k nastavení teploty na ekonomickou úroveň. Systém umí také rozpoznat, pokud hotelový host nechá otevřená okna. Pak dojde k automatickému snížení teploty, na kterou je místnost vytápěna.

V IQRF Allianci je několik firem, které se touto problematikou zabývají nebo s integrátory spolupracují. Jmenujme firmu Austyn International, ZAT nebo Logimic či NIKATRON.

Sledování spotřeby, dělení nákladů na energie a vzdálené ovládání spotřebičů

Ať už se jedná o sdílené dílny, laboratoře, datová centra, kde je vhodné znát, kolik jednotliví klienti spotřebovali elektrické energie, či o výdělečné spotřebiče, které je potřeba mít stále funkční, všude zde se dají výborně využít spolehlivé dálkově ovládané zásuvky od firmy NETIO products. Jedná se o výrobce hardwaru, který dbá na životnost a spolehlivost svých zařízení, provádí rozsáhlé testy a zajišťuje i zpětnou kompatibilitu svých produktů. Navíc integruje obrovskou řadu komunikačních protokolů, takže s jejich zásuvkami lze komunikovat různými způsoby. Zásuvky tak lze nejen ovládat, ale získávat z nich průběžně nejrůznější informace o elektrických veličinách.

Příkladem využití může být projekt ve Francii v kempu, kde se dálkově zapínají a vypínají bojlery v chatkách podle toho, zda tam zrovna je nebo není ubytován host. Vytápění nevyužitých bojlerů je zbytečné a drahé. Další využití je vidět v obchodním centru, kde jsou dálkově ovládány reklamní obrazovky. V případě výpadku je mnohem dražší posílat na místo technika než použít dálkově ovládané zásuvky. Můžete si poslechnout i rozhovor s Janem Řehákem na novém podcastovém kanálu IQRF Alliance, kde o těchto projektech a využití technologie IQRF mluví ve větším detailu.

Chytré kamery a obchodní systémy

Díky umělé inteligenci a propojení s kamerovým systémem lze analyzovat nejen počet zákazníků v obchodu, ale i jejich strukturu. Z toho mohou obchody vyvozovat, jaký sortiment rozšířit, jak optimalizovat jeho rozmístění v prodejně a zlepšit spokojenost svých zákazníků. Vše se zajištěním potřebné anonymizace osob.

S obchodními centry pracují mimo jiné i firmy NIKATRON a Yes-research, které představily svou činnost na zmíněné konferenci. Do svých projektů zvou další partnery, se kterými mohou dodávat komplexnější řešení.

Monitoring a eliminace škůdců

V neposlední řadě je potřeba dbát i na monitoring a eliminaci škůdců, kteří nás nejen obtěžují, ale mohou roznášet i nebezpečné nemoci. 

Firma Adera představila své chytré řešení, kde využívá pasti propojené do bezdrátové sítě. Ve chvíli, kdy dojde k odchytu škůdce, vysílá systém hlášení do centrály. Na základě úspěšnosti odchytu je stanoven další postup pro eliminaci škůdců. 

Tento přístup zajišťuje snížení množství použitého biocidu na nejnutnější nutnou míru a rychlý, operativní přístup při odstraňování odchycených zvířat. Vlastník objektu získává veškerá potřebná data pro archivaci a audit.

Předcházení záplavám v obcích 

V obcích se mnohdy vyskytují boční toky, které mohou způsobovat lokální záplavy. Existuje řešení pro hlídání výšky hladiny vody. Firma JoTio Tech představila svůj ultrazvukový senzor napojený do bezdrátové sítě. Senzor v pravidelných intervalech měří výšku hladiny a odesílá data bezdrátově do centrální aplikace.

Bezpečnější silnice a železnice 

V okolí silnic i železnic se mnohdy vyskytují skály, které se vlivem eroze časem rozpadají a padající kameny pak ohrožují všechny, kdo se na komunikacích zrovna vyskytují. Výzkumníci z VŠB v Ostravě předvedli svůj monitorovací zádržný systém, který je již pilotně nasazen a lze jej uvést do komerční praxe. 

Další problém, se kterým se zejména železnice v oblastech s vyššími srážkami setkávají, jsou ujíždějící náspy, což může znamenat následné vykolejení vlaku se všemi negativními následky. Ujíždění svahů lze průběžně hlídat pomocí senzorů polohy. Tímto způsobem jsou hlídány svahy železnic ve Skotsku.

Konferenci IQRF pořádala IQRF Alliance, která je členem Centra města budoucnosti a sdružuje inovativní subjekty z komerčního i nekomerčního sektoru. Více o partnerech a řešeních najdete na webu www.iqrfalliance.org. 

Pokud chcete prodiskutovat možné nasazení uvedených řešení, kontaktujte autorku článku na e-mailu ivona.spurna@iqrfalliance.org.