Hlavní navigace

Je Vaše IT ideální?

Za poslední rok jsme u nás v GAPP System zjistili, že spoustu našich zákazníků (IT manažerů) začala trápit rostoucí komplexita, chybějící flexibilita a náklady na provoz/rozvoj IT systémů.
20. 5. 2019

Sdílet

Někteří z nich se rozhodli tomu čelit a vydali se s námi na cestu k Ideálnímu IT.

Jaké je takové Ideální IT? Nejčastěji ho definují slovy efektivní, agilní a bezpečné. Efektivní ve smyslu, že veškeré prostředky, ať už finanční, technické nebo lidské, které do IT investují, přinesou měřitelný výkon. Agilní ve smyslu schopnosti dělat rychle změny v aplikacích, organizaci a IT provozu. Bezpečné ve smyslu schopnosti spravovat bezpečnost IT jak ve svém on-prem prostředí, tak v cloudu, a to na stejné úrovni zabezpečení.

Společně s našimi zákazníky jsme rovněž zjistili, že Cesta k Ideálnímu IT vede do kopce, který je ze začátku relativně strmý. Na začátku takového stoupání často IT manažeři dostanou další úkoly jako např. dosažení 30 % úspory provozních nákladů, zvýšení rychlosti ve všech činnostech IT nebo vytvoření cloudové strategie, neboť ve „Forbesu psali“, že dané odvětví bude mít v roce 2020 20% všech aplikací v cloudu. Zároveň také mají na krku bezpečnost všech systémů, které provozují a které jsou pro jejich podnikání klíčové.

A aby to nebylo zcela jednoduché, většina IT manažerů brzy zjistí, že cesta k Ideálnímu IT se různě větví. Vedle toho, že mají adresovat efektivitu, rychlost, cloud a bezpečnost, tak se musí rovněž vypořádat s rostoucí komplexitou. Už se totiž nejedná pouze o jedno IT, ale typicky o tři. Po svých předchůdcích dědí tzv. Tradiční IT, které je reprezentováno desítky let starými aplikacemi na stejně archaických infrastrukturních platformách. Dále provozují tzv. Moderní IT, které je reprezentováno nasazením infrastrukturní virtualizace. Posledním je pak IT, které bylo zrozeno přímo v cloudu. To ve výsledku znamená, že každý aspekt ideálního IT musí být prosazován hned ve třech cestách.

My v GAPP System se snažíme pomáhat našim zákazníků řešit problémy na všech úrovních. V praxi to znamená, že realizujeme projekty na snižování nákladů jak v tradičním IT, kde jsou hlavními tématy konsolidace, modernizace a re-platformizace, tak v moderním IT, kde je hlavním tématem hyperkonvergence a softwarově definované celky, tak i v IT zrozeném v cloudu, kde existují různé nástroje na měření efektivity využívaní cloudových služeb.

Zvyšování rychlosti se u našich zákazníků promítá zejména do schopnosti rychle vyrábět a uvádět aplikace do provozu, často popisované jako DevOps cyklus. V tradičním IT je tato akcelerace realizována automatizací pomocí specifických nástrojů a kódování. V moderním IT je ideální cestou virtualizace všech zdrojů směrem k softwarově definovanému datovému centru a následně tvorba automatizačních schémat pro řízení vývojových prostředí a nasazování do produkce. Dobře zrealizovaný DevOps mechanismus vede i k nabytí schopnosti provozovat svoje IT v hybridním modelu, tzn. mohu provozovat svoje aplikace jak u sebe, tak v cloudu a jsem rovněž připraven na adopci provozu aplikací v kontejnerech.

Z pohledu bezpečnosti při adopci cloudu se stává zajímavým tématem rozšíření stejných bezpečnostních politik z datového centra i do prostředí cloudu. To souvisí i s tím, že tradiční „disaster recover & business continuity“ scénáře jsou dnes obohaceny o variantu cloudové služby. Vedle situace, co budu dělat, když mi primární datové centrum vyhoří, však řešíme i postupy, co budu dělat, když mě napadne kyber-kriminálník. Bezpečnost tak musí být zajištěna ve všech aspektech a to ideálně s možností jejího uceleného a centrálního řízení.

Pokud řešíte alespoň jednu část z výše uvedené problematiky, nemusíte se už trápit. Obraťte se na společnost GAPP System, kde Vaše problémy rychle a rádi vyřešíme. Navštivte www.gapp.cz nebo napište Váš požadavek na sales@gapp.cz.