Hlavní navigace

Seriál Konfigurační a orchestrační nástroj Ansible

Počet serverů stále roste, díky virtualizaci není neobvyklé mít na několika fyzických serverech i desítky nezávislých systémů. Taková množství už není možné spravovat ručně, proto vznikly různé automatizační nástroje. Ansible je jedním z nich.

Ansible: role a postupný deploy

Z předchozích dílů našeho seriálu o Ansible víme, jak je možné provádět ad-hoc příkazy a nebo jak vytvořit scénáře pro složitější konfiguraci. Dnes si ukážeme, jak pomocí rolí provést dekompozici celého nastavení a konfiguraci Ansible rozdělit na menší opakovaně použitelné logické částí.

Doba čtení: 5 minut

Ansible: konfigurace, fakta, role

V předchozím článku jsme se seznámili se způsobem, jak Ansible použít k spuštění příkazu paralelně na mnoha serverech. To je samo o sobě užitečné například pro provedení aktualizací, ale není to moc užitečné pro správu instalovaného software. Dnes si ukážeme, jak zapsat a aplikovat konfiguraci serverů.

Doba čtení: 5 minut

Konfigurační a orchestrační nástroj Ansible: úvod

Počet serverů stále roste, díky virtualizaci není neobvyklé mít na několika fyzických serverech i desítky nezávislých systémů. Taková množství už není možné spravovat ručně, proto vznikly různé automatizační nástroje. Ansible je jedním z nich. Čím se liší od ostatních a co vám může jako adminům přinést?

Doba čtení: 4 minuty