Hlavní navigace

Seriál Metapost a grafika v postscriptu

Metapost představuje program umožňující definovat vektorovou grafiku, která je posléze zobrazena buď jako postscriptový nebo pdf soubor. Vstupem do něj je textový soubor pořízený v jakémkoli editoru umožňujícím uložit "holý" text. K vytváření této grafiky tedy nepotřebujeme žádná interface s výjimkou klávesnice.