Hlavní navigace

Seriál Metapost a grafika v postscriptu

Metapost představuje program umožňující definovat vektorovou grafiku, která je posléze zobrazena buď jako postscriptový nebo pdf soubor. Vstupem do něj je textový soubor pořízený v jakémkoli editoru umožňujícím uložit "holý" text. K vytváření této grafiky tedy nepotřebujeme žádná interface s výjimkou klávesnice.

Metapost: datové typy

V následujícím článku o Metapostu se seznámíme s datovými typy color a transform a se snadnějšími prostředky datového typu string, umožňujícími zobrazovat písmena, číslice a běžné znaky anglické abecedy. To se nám hodí zejména na popisky výkresů z deskriptivní geometrie a podobné informace.

Doba čtení: 10 minut

Metapost: vlastnosti a konstrukce datového typu path

V tomto dílu našeho seriálu o Metapostu dokončíme rozsáhlý datový typ path. Text bude jako vždy doplněn řadou příkladů a užitečných ukázek. V následném praktickém tutoriálu si také vytvoříme jednoduchý obrázek, použitelný například jako grafická značka do (La)TeXového dokumentu.

Doba čtení: 14 minut

Křivky v Metapostu

V této části se budeme zabývat především cestami, které představují křivky prokládající body. Ukážeme si, jak je konstruovat a jak ovlivnit jejich průběh. Existuje velká škála prostředků, kterými můžeme průběhy křivek ovlivnit. Metapost už se postará o to, aby výsledek vypadal hezky.

28. 5. 2007 0:00
Doba čtení: 8 minut

Čárkování, lomení a šipky v Metapostu

Dnes se soustředíme na některé detaily vykreslování čar sledujících cesty. Seznámíme se s předdefinovaným vzorováním čar v Metapostu a s tím, jak vytvářet čárkování dle vlastního vzoru. Dále si ukážeme jednu někdy důležitou podrobnost při vykreslování lomených čar a na závěr probereme vykreslování šipek.

26. 3. 2007 0:00
Doba čtení: 5 minut

Metapost: datový typ pair a začátek typu path

Dnes se podíváme na zoubek datovým typům pair a path. Pair je první datový typ, který je spojen s nějakým konkrétním grafickým prvkem, a tím je bod. Cesta (path) definuje čáru - úsečku, lomenou čáru i různé typy křivek, definovatelných matematickými funkcemi i vytvářenými víceméně empiricky, otevřených i uzavřených.

Doba čtení: 10 minut

Číselné hodnoty v Metapostu

V dalším článku ze série o systému Metapost probereme typ numeric, do něhož je prostě uloženo číslo. Poté se také seznámíme s vestavěnými aritmetickými funkcemi a všemi podporovanými délkovými jednotkami. Na závěr nás čeká alespoň malá ukázka práce s grafikou.

Doba čtení: 6 minut

Soubory, logické proměnné a pera v Metapostu

V dnešním článku o Metapostu probereme především soubory. Budou to zdrojové texty programů, ale také možnosti čtení dat z disku a ukládání na disk. Přidáme nejjednodušší datový typ boolean a rovněž nekomplikovaný typ pen. Popíšeme si také systémovou proměnnou prologues.

Doba čtení: 10 minut

Metapost aneb grafika v postscriptu

Metapost představuje program umožňující definovat vektorovou grafiku, která je posléze zobrazena buď jako postscriptový nebo pdf soubor. Vstupem do něj je textový soubor pořízený v jakémkoli editoru umožňujícím uložit "holý" text. K vytváření této grafiky tedy nepotřebujeme žádná interface s výjimkou klávesnice.

Doba čtení: 8 minut