Hlavní navigace

Seriál Ruby a OOP

Ruby je jazyk od základu objektově orientovaný. A tento seriál se proto zaměřuje právě na OOP.