Hlavní navigace

Seriál Ruby a unicode

Unicode je jedna z nejdůležitějších dnešních technologií, přesto je jeho podpora v Ruby stejně jako v mnoha dalších programovacích jazycích problematická. Pomoc však existuje, možností pomoci je dokonce více. Jak tedy nepodporu unicode elegantně vyřešit?