Hlavní navigace

Seriál TACACS

Tacacs sa popri radiusu teší obľube jako jednoduchý, kompaktný a pomerne ľahko konfigurovateľný authentikačný a autorizačný daemon s možnosťami účtovania či už při používaní s routermi Cisco alebo v spolupráci s PAM.