Hlavní navigace

DSW 2006 prezentace vývoje a pokroku v oblasti správy dat

Přehled produktů, služeb a řešení v oblasti zálohování, ukládání, archivace, migrace a správy dat přináší všem IT managerům a IT specialistům konference a výstava Data Storage Workshop. DSW proběhne ve dnech 19.-20. září v pražském hotelu Olympik. Generálním partnerem akce je společnost EMC Corporation.

Sdílet

ExpoNet

Na konferenci se návštěvníci mohou seznámit s řadou případových studií, nabídkou a řešením předních světových firem. Na DSW vystoupí uznávaní odborníci partnerských společností jako např. Equallogic, Servodata, Qlogic, Gapp systém, Storyflex. Pohled ze strany zákazníka nabízí případová studie „Přínosy nasazení zálohovacího software EMC Legato NetWorker ve společnosti IVAX Pharmaceuticals” prezentovaná Infrastructure managerem tohoto spokojeného klienta.

„Konferenci a výstavu Data Storage Workshop jsme připravili s vědomím toho, že data jsou v dnešní době velice cenná pro každý podnik a jejich ztráta nebo omezený přístup způsobuje zásadní problémy v provozu společnosti. Jsme přesvědčeni, že taková setkání mohou přispět k získání nezbytných informací i umožnit výměnu zkušeností,” říká Michal Franěk, ředitel pořádající společnosti Exponet s.r.o.

DSW

„Pro výrobce, jež zastupujeme, je otevřená konferenční akce Data Storage Workshop skvělou příležitostí prezentovat pokrokovost a užitečnost nabízených produktů a řešení. Koncový uživatel si zde maximálně efektivním způsobem udělá obrázek o existujících možnostech a okamžitě může se specialisty konzultovat své konkrétní potřeby. Pro nás pak je taková otevřená komunikace se zákazníkem naprosto nenahraditelná,” charakterizuje DSW Martin Malý, ředitel softwarové divize, Servodata.

Konference a výstava je pořádána pod záštitou oborové asociace The Storage Networking Industry Association (SNIA) Europe. „Pro naplnění poslání (SNIA) Europe, jímž je podpora vnímání těchto řešení na bázi storage networkingu, v odborné veřejnosti jako otevřených, spolehlivých a přínosných, jsou akce jako Data Storage Workshop vynikající platformou pro diskuzi mezi odborníky, jak na straně poskytovatelů, tak na straně uživatelů. Proto SNIA dává DSW svoji záštitu,” vysvětluje Rostislav Jirkal, předseda Czech and Slovak Regional Committee SNIA Europe.

Zpravodajský server Root.cz je hlavním mediálním partnerem akce.

Další informace a on-line návštěvnickou registraci spolu s možností rezervace přednášek naleznete na www.dsw.cz.

Za Exponet s.r.o.
Jolana Jakoubková
jolana.jakoubkova@expo-net.cz
tlf.: +420 226 066 933

Exponet s.r.o. – pořadatel odborně zaměřených konferencí, veletrhů a výstav. Portfolio služeb zahrnuje pořádání firemních prezentací, seminářů, tiskových konferencí a společenských akcí a realizaci výstavních expozic a stánků na tuzemských i zahraničních veletrzích. Mezi největší pořádané akce patří konference a výstavy: LinuxExpo, Small Business Solutions, IP Telephony Workshop či Data Storage Workshop. Více na www.expo-net.cz.