Hlavní navigace

Počet přístupových bodů k WiFi se v Praze 1 a Praze 2 meziročně zvýšil o 45 %

Podle Průzkumu bezpečnosti bezdrátových sítí 2006, provedeného společností Ernst & Young, se počet přístupových bodů k bezdrátového síti WiFi na území Prahy 1 a Prahy 2 ve srovnání s loňským rokem zvýšil o 45 %. Výsledky měření také ukázaly, že 52 % přístupových bodů používá nějaký způsob zabezpečení. Je to poprvé za 3 roky provádění průzkumu, kdy je počet zabezpečených přístupových bodů vyšší než počet nezabezpečených.

Sdílet

„Výsledky výzkumu potvrdily náš předpoklad, že se počty zabezpečených přístupových bodů v bezdrátové síti WiFi budou každým rokem zvyšovat. Jde o přirozený vývoj. Podnikatelské subjekty i fyzické osoby se snaží chránit své sítě před vnitřními a vnějšími hrozbami. Uvědomují si vysokou míru rizika, pokud by jejich sítě byly používány neoprávněnými osobami. Do budoucna předpokládáme, že počet zabezpečených přístupových bodů bude narůstat a podaří se nám dosáhnout poměru, který je běžný v ostatních zemích,“ uvedl Jan Fanta, partner oddělení ekonomického poradenství Ernst & Young v České republice.

V průběhu sběru dat bylo v Praze 1 a Praze 2 identifikováno celkem 876 přístupových bodů, v roce 2005 jich bylo zjištěno 604. Poprvé za dobu provádění průzkumu byla použita zařízení, která umožňují identifikovat také sítě používající standard 802.11g. Ty mají větší propustnost a umožňují proto přenášet větší objemy dat rychleji. „Potvrdilo se, že v porovnání s minulými průzkumy bude patrný přechod od sítí 802.11b k 802.11g. Z celkového počtu 876 přístupových bodů jich 538, tedy 61 %, podporovalo standard 802.11g a 338 standard 802.11b. Předpokládáme, že tento trend bude pokračovat i dalších letech,“ řekl Lukáš Mikeska, manažer Ernst & Young pro bezpečnost informačních technologií.

Na měřeném území je nejrozšířenějším SSID „T-Mobile“ – celkem 56 přístupových bodů. Následuje G664_WIRELESS s 36 a Eurotel se 17 přístupovými body. Velké množství přístupových bodů mělo jako označení různé odvozeniny od „default“ nebo „wireless“. Celkově bylo v průzkumu identifikováno 572 unikátních SSID. Celkem 453 stávajících přístupových bodů je zabezpečených, 432 zabezpečení nepoužívá.

Nárůst počtu přístupových bodů v Praze o 45 % v porovnání s rokem 2005 je ve srovnání s dalšími městy, kde průzkum také proběhl, poměrně malý. V Londýně a Paříži je to okolo 60 %. Nejnižší procento nárůstu je v New Yorku – pouze 20 %. „Tento fakt je podle nás způsoben vyšší penetrací přístupových bodů. Ta je dána více rozvinutým trhem v používání bezdrátových technologií,“ vysvětlil Petr Plecháček, manažer Ernst & Young pro bezpečnost informačních technologií.

Průzkum dále ukázal, že v Praze je nejmenší procento zabezpečených přístupových bodů. V Paříži, Londýně a New Yorku tvoří zhruba 75 %, zatímco v Praze i přes nárůst pouze 52 %. Také meziroční nárůst zabezpečených přístupových bodů v poměru k nezabezpečeným je v našem hlavním městě nejnižší.

Vzhledem k faktu, že výrobci implementovali jednotnou sadu komunikačních protokolů, bezdrátová zařízení spolu velmi dobře spolupracují. Tato skutečnost přispěla k výraznému rozvoji bezdrátových technologií. Zákazníci mají možnost pořídit si levná zařízení. To vede k dalšímu rozvoji bezdrátových technologií i mimo firemní segment. Tento trend bude pokračovat i do budoucna.

Průzkum o bezpečnosti bezdrátových sítí 2006

Cílem průzkumu společnosti Ernst & Young o bezpečnosti bezdrátových sítí 2006 bylo identifikovat, analyzovat a zmapovat přístupové body Wireless Fidelity (Wi-Fi) sítí v oblasti Prahy 1 a Prahy 2 a navázat tak na průzkum z loňského roku. Průzkum bezpečnosti bezdrátového připojení v Praze byl proveden pomocí software pro detekci bezdrátových sítí Network Stumbler. Tento software nemusí dokonale rozpoznat sílu bezdrátového signálu, což může snížit přesnost naměřených dat a nemusí detekovat všechny bezdrátové sítě.