Hlavní navigace

Do vlády jde návrh zákona o Vojenském zpravodajství

16. 3. 2020

Sdílet

Vojáci v datacentru Autor: Depositphotos

Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů není jediný zákon, který se hnutí ANO snaží v době mediální vřavy kolem koronaviru potichu protlačit vládou. Dnes se má na vládě projednávat kontroverzní novela zákona o Vojenském zpravodajství, která by dala vojenským zpravodajcům pravomoc instalovat k poskytovatelům internetu „černé skříňky“, jež by v důsledku mohly odposlouchávat celý český internet.

Podle názorů expertů se jedná o bezprecedentní průlom do práva na soukromí.

Od posledního pokusu na prosazení zákona v letech 2016 a 2017, který se setkal s masivním odporem odborné i laické veřejnosti, doznal sice zákon změn, které jeho dopady zdánlivě zmírňují, podstata však zůstává stále stejná – Vojenskému zpravodajství by dal pravomoc instalovat „černé skříňky“ na linky providerů, případně i telefonních operátorů.

Zákon sice deklaruje, že informace získané sondami nelze používat k jiným účelům, než definovaným zákonem, kontrola, zda se tak skutečně neděje, je ale nedostatečná. Například „nezávislý“ inspektor kybernetického provozu je jmenován na základě návrhu ministra obrany a je příslušníkem Vojenského zpravodajství.

Možné masivní porušení soukromí naznačuje i odstavec (ve skutečnosti jedna dlouhá věta) o porušení občanských práv, který říká:
„Vyžaduje-li to veřejný zájem na zajišťování obrany státu, lze na základě vyhodnocení jevů nasvědčujících o existenci útoku nebo hrozby ohrožující důležité zájmy státu v kybernetickém prostoru a v souvislosti s opatřeními přijatými k odstranění útoku nebo hrozby nebo omezení jejich důsledků připustit v nezbytně nutném rozsahu také zásahy do základních práv a svobod fyzických osob, je-li to nezbytné ke splnění povinností Vojenského zpravodajství při provádění činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu a nelze-li splnění těchto povinností dosáhnout jiným způsobem, a to v rozsahu přiměřeném síle útoku nebo hrozby, které mají být odvráceny nebo jejichž důsledky mají být omezeny, a po dobu nezbytně nutnou.“
„Veřejný zájem“, „hrozby ohrožující důležité zájmy státu“ a „doba nezbytně nutná“, jsou přitom tak vágní pojmy, že se za nimi může skrývat cokoliv.

Před novelou zákona již varovala ICTU, Česká pirátská strana i sdružení Iuridicum Remedium.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor zprávičky