Hlavní navigace

Pravidla

 1. Provozovatelem soutěže je společnost Internet Info, s.r.o., vydavatel serveru Root.cz.
 2. Cílem soutěže je zvolit to nejlepší z českého open source v následujících kategoriích:
  • software
  • projekt
  • akce
  • osobnost
  • firma
  • blog
 3. Projekty, služby a instituce čtenáři do jednotlivých kategorií nejprve nominují podle pravidel nominace. Z došlých nominací provozovatel vybere nejčastěji nominované v každé kategorii a čtenáři poté svým hlasováním určí jejich finální pořadí.
 4. Každý člen odborné poroty vybere v každé kategorii pět nejlepších projektů a určí jejich pořadí (1. místo získává 5 bodů, 2. místo 4 body apod.). Po sečtení všech hlasů bude stanoveno pořadí v jednotlivých kategoriích.
 5. Hlasování odborné poroty je veřejné, přidělené body i komentář k volbě budou zobrazeny na stránkách soutěže.
 6. Své nominace do jednotlivých kategorií přidělují čtenáři podle pravidel nominací a pomocí nominačního formuláře na stránkách ankety od 16. března do 5. dubna 2009.
 7. Veřejné hlasování, které určí finální pořadí v jednotlivých kategoriích, proběhne od 14. dubna do 17. května 2009 rovněž na stránkách ankety.
 8. Nominující mohou zadat v každé kategorii jeden subjekt. Tímto se vybranému subjektu přidělí jeden hlas. V průběhu ankety je možné prostřednictvím internetu nominovat jen jednou, přičemž není nutné vyplnit všechny kolonky, stačí nominovat alespoň v jedné kategorii. Ve chvíli, kdy jsou nominace definitivně potvrzeny, není možné již volbu změnit.
 9. Po ukončení hlasování dojde k součtu bodů a vyhlášení prvních míst v každé kategorii.
 10. Společnosti, jejichž projekty a služby se umístí na prvním místě v dané kategorii, obdrží od provozovatele diplom s potvrzeným umístěním.
 11. Po ukončení hlasování dojde ke slosování hlasujících. Vylosovaní obdrží ceny od provozovatele a partnerů (viz přehled cen). Výherci, kteří se do 30 dnů o cenu nepřihlásí, ztrácejí na výhru nárok. Ceny nejsou právně vymahatelné.
 12. Z hlasování jsou vyloučeni všichni zaměstanci společnosti Internet Info, s.r.o., která je pořadatelem soutěže, stejně jako jejich příbuzní.