Hlavní navigace

2x soutěž Projekt roku

15. 5. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

České sdružení uživatelů operačního systému Linux vyhlašuje soutěž Projekt roku 2002 a pozadu nezůstávají ani na Slovensku a vyhlašují súťaž Open projekt roku 2003.

České sdružení uživatelů operačního systému Linux vyhlašuje soutěž Projekt roku 2002

Do soutěže lze přihlásit jakýkoliv projekt, který souvisí s operačním systémem Linux a je šířen pod GNU GPL nebo podobnou licencí, nebo se jiným způsobem podílí na rozvoji a popularitě Linuxu (noviny, zpravodajské servery, …). Zároveň projekt musí splňovat podmínku, že existoval v roce 2002.

Projekty může přihlašovat kdokoli (i autor) na adrese Vladimir.Michl@linux.cz se subjektem „Projekt roku“. V přihlášce uveďte stručný popis cílů projektu a případně adresu domácí stránky.

Hlasování proběhne elektronickou formou přes hlasovací systém sdružení CZLUG od pondělí 19.5.2003 12:00 do soboty 24.5.2003 do zahájení valné hromady. Uzávěrka nominací je v pondělí 19.5.2003 8:00. Vyhlášení proběhne na valné hromadě CZLUGu. Hlasovat budou moci všichni členové CZLUGu.

Nominované projekty lze najít najít na www.linux.cz. Cena za první místo je 3 000 Kč.

Pro sponzory: Pokud si myslíte, že byste mohli do soutěže věnovat nějaké ceny, obraťte se prosím na výše uvedenou e-mailovou adresu. Do soutěže jsou akceptovány pouze tzv. bezadministrativní ceny, tj. výherce zašle pouze adresu, kam cenu poslat. Vzhledem ke zkušenostem z minulých ročníků, budou nevyzvednuté ceny postoupeny dalším projektům postupně podle výsledného umístění v soutěži. Za nevyzvednutou bude považována cena, kdy vedoucí (autor) projektu do týdne neodpoví na e-mail, oznamující mu získání ceny v soutěži.


Súťaž Open projekt roku 2003

Ukázalo sa, že myšlienka open source softvéru je dobrá. Myšlienka, že každý môže mať voľný prístup k programom a kódom, bez nutnosti platenia licenčných poplatkov. O úspechu tejto myšlienky svedčí množstvo softvérových projektov. Taktiež firmy zistili, že open source vývoj môže byť pre ne užitočný. Niektoré z projektov sú priamo financované firmami. Väčšia časť však je vyvíjaná len z nadšenia programátorov. Slovenské združenie používateľov Linuxu sa rozhodlo podporiť slovenských vývojárov vyhlásením súťaže o Open projekt roku 2003.

Základnou ideou open source je to, že ak programátor má možnosť pracovať so zdrojovým kódom a modifikovať tak časti programu, potom sa softvér vyvíja. Je možné rýchlo opravovať chyby, či prispôsobovať softvér aktuálnym požiadavkam. Takúto rýchlosť vývoja a úprav nie je možné vo svete s uzavretým kódom dosiahnuť. Na čo v konečnom dôsledku doplácajú používatelia takéhoto softvéru. Open source a komercia sa navzájom nevylučujú a veľa open source projektov prináša aj reálne finančné zisky.

Ako už bolo povedané, nie všetky projekty sú sponzorované firmami. Na Slovensku je množstvo kvalitných programátorov, ktorí venujú nemálo svojho voľného času práve vývoju open source softvéru, rôznym vylepšeniam a prekladom. Za svoju prácu si zaslúžia aj patričné ohodnotenie. SKLUG preto vyhlasuje súťaž o Open projekt roku 2003, do ktorej sa môžu zapojiť všetci, ktorí pracujú na nejakom tom open source projekte.

Do súťaže je možné prihlásiť projekty softvérové, lokalizačné (venujúce sa prekladom aplikácii), hardvérové. Prípadne také projekty, ktoré znamenajú prínos pre open source na Slovensku.

Zapojenie sa do súťaže je veľmi jednoduché. Stačí napísať krátky a výstižný dokument, ktorý bude zachytávať podstatu projekty, jeho momentálny stav a plány do budúcnosti. Presné znenie podmienok súťaže a prihlášky nájdete na stránke openprojekt.sklug­.sk. Prihlášky je možné podávať do 30. 6. 2003.

Po prihlásení projektov do súťaže bude prebiehať vyhodnotenie, kde odborná porota určí víťazné projekty. Víťaz, prípadne víťazný tím bude finančne odmenený. Tieto výsledky budú zverejnené na 9. víkende s Liuxom, ktorý sa bude konať na jeseň v Bratislave.

skoleni

SKLUG verí, že táto súťaž pomôže rozvoju open source softvéru na Slovensku.

Informácie o súťaži budú priebežne zverejňované na portáli www.linux.sk.