Hlavní navigace

Co je to "Open Source software"

22. 8. 2001
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

V prvním díle nového seriálu si vysvětlíme, co znamená a co všechno zahrnuje pojem "Open Source software".

Programové produkty označované jako „Open Source software“ začínají poslední dobou vytlačovat komerční software. Hlavními důvody jsou nízké pořizovací náklady a technologická vyspělost.

Co všechno ale můžeme považovat za „Open Source software“? Vysvětlení poskytuje „Definice Open Source“ od iniciativy OSI (Open Source Initiative). Ta předepisuje soubor pravidel, podle kterých lze konkretní licenci (a tím i pod ní šířený produkt) považovat za „Open Source“. Domovské stránky organizace naleznete na opensource.org, definici samotnou pak zde. Nechystám se ji zde doslovně překládat (to přenechám profesionálním překladatelům), protože je ale pro pochopení Open Source klíčová, zmíním zde ve zkratce její body:

volné rozšiřování
licence nesmí omezovat prodej nebo jinou distribuci programu jako součásti programového balíku obsahujícího software z různých zdrojů; licence by za takový prodej neměla vyžadovat autorský nebo jiný honorář

zdrojový kód
produkt musí obsahovat zdrojový kód a musí umožňovat distribuci jak ve zdrojové, tak v binární („zkompilované“) podobě; pokud program není šířen včetně zdrojových kódů, musí být dobře popsána možnost jejich získání, a to za přiměřený poplatek (pokrývající náklady), nebo v případě Internetu zdarma; zdrojový kód nesmí být zamlžen; přechodné formy (např. výstup preprocesoru nebo překladače) nejsou dovoleny

odvozené práce
licence musí umožňovat tvorbu odvozených prácí a musí jim umožnovat, aby byly šířeny pod stejnou licencí jako původní produkt

integrita (celistvost) autorova zdrojového kódu
licence může omezovat distribuci změněné formy zdrojového kódu pouze v případě, že je umožněno šíření tzv. záplat (patch files) spolu se zdrojovým kódem; licence musí výslovně povolit šíření programu přeloženého ze změněného zdrojového kódu; licence může vyžadovat, aby odvozené práce nesly jméno nebo verzi odlišné od původního programu

diskriminace vůči osobám a skupinám
licence nesmí diskriminovat osoby nebo skupiny osob

diskriminace sfér užití
licence nesmí omezovat použití programu v určité sféře; nesmí například omezovat použití programu v komerčním prostředí nebo v genetickém výzkumu

šíření licence
práva přiložená k programu musí platit pro všechny, bez nutnosti dalších přídavných licencí

licence nesmí záviset na programovém produktu
práva přiložená k programu nesmí záviset na existenci programu v určitém programovém balíku; pokud je program z balíku vyřazen a je používán nebo šířen v souladu s licencí, všichni, ke kterým se program dostane, by měli mít stejná práva jako ti, kteří dostanou program jako součást programového balíku

licence nesmí ovlivňovat ostatní programy
licence nesmí klást omezení na software, který je šířen společně s licencovaným programem; licence nesmí například trvat na tom, aby všechny programy distribuované na stejném médiu splňovaly podmínky Open Source software

Zřejmě nejznámějšími „Open Source“ licencemi jsou:

GNU General Public License (GPL)
GNU Library Public License (LGPL)
BSD license
MIT license
Artistic license
Qt Public License (QPL)
Mozilla Public License v. 1.0 (MPL) a v. 1.1 (MPL 1.1)

ux tip do článku

Aktuální seznam všech licencí splňujících OSD (Open Source Definition) naleznete na stránkách OSI, konkrétně zde.

V příštím dílu seriálu porovnáme nejčastěji používané Open Source licence, jmenovitě Artistic License, MIT License, BSD License, LGPL a GPL.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku