Hlavní navigace

Doména .SK zůstává soukromé firmě, komunita neuspěla

14. 8. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Snaha slovenské internetové komunity o lepší správu národní domény zatím neuspěla. Stát podepsal v tichosti dodatek smlouvy, garantující i nadále správu soukromé firmě SK-NIC.

situaci ve slovenské národní doméně jsme psali v červnové reportáži z konference IT17. Iniciativa NašaDoména.sk, kterou zorganizovalo několik slovenských poskytovatelů webhostingu a jejíž petici podepsalo přes devět tisíc lidí, se snažila na poslední chvíli zvrátit prodej společnosti SK-NIC, a. s. zahraničnímu investorovi, britské společnosti CentralNic, Ltd., a zároveň vyjednat lepší model fungování registru .SK domény.

Dodatek podepsán za zavřenými dveřmi

Ačkoli zástupci státu slíbili, že případný dodatek smlouvy s SK-NIC bude konzultován s komunitou, přinejmenším s Komisí .SK, která se měla sejít 9. srpna 2017, přinesl úřad místopředsedy vlády pro investice a informatizaci už 4. srpna informaci, že dodatek ke smlouvě je podepsán. Jeho text přitom před podpisem nikdo z komunity neviděl. Podle komentáře Michala Trubana, majitele hostingové společnosti WebSupport a jednoho z podporovatelů výzvy Naša Doména, jde o podraz, kterým vicepremiér připravil Slovensko o miliony eur.

Podobně kritické je i tiskové prohlášení sdružení provozovatelů webhostingu v SR. Poukazuje na nemožnost Komise navrhnout ceny registrací – ty jsou pouze schvalovány na návrh dodavatele. Také kritizují nízké procento tržeb, které musí dodavatel investovat do veřejně prospěšných projektů. Komunita navrhovala alespoň 30 procent, v dodatku však zůstalo pouhých pět procent, přičemž ani u těch nelze doložit, na co přesně byly v minulosti použity.

Text dodatku podrobně analyzuje server Živé.sk. Smlouva je nadále nevypověditelná, toto je ve smlouvě nově dokonce explicitně zmíněno:

11.2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že pred uplynutím doby, na ktorú je táto Zmluva uzavretá, môže byť táto Zmluva skončená iba na základe dohody Zmluvných strán alebo odstúpením podľa čl. 12. Zmluvy; možnosť výpovede Zmluvy je výslovne vylúčená.

Pár změn k lepšímu

Nově obsahuje smlouva pojistky proti blokování jednání Komise – dosud totiž nebyla usnášeníschopná, pokud v ní nezasedl alespoň jeden člen každé ze smluvních stran. Nově bude možné po neúspěšném jednání vyhlásit nové, na kterém už tato podmínka platit nebude.

Smlouva také nově nařizuje provozovateli provádět denní zálohy dat registrační databáze do státního úložiště:

6.5. Dodávateľ je povinný pravidelne aktualizovať a zálohovať všetky údaje a databázy potrebé pre výkon úloh vyplývajúcich z tejto Zmluvy… Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že Dodávateľ je povinný uskutočňovať zálohovanie údajov uvedených predchádzajúcej vete aj na technickú infraštruktúru Objednávateľa…

Pojistka proti CentralNic

Součástí nové smlouvy je také zákaz nedůstojného marketingu slovenské domény:

6.3. Dodávateľ nesmie prezentovať a propagovať doménu .sk a vykonávať akúkoľvek marketingovú, propagačnú alebo mediálnu činnosť týkajúcu sa domény .sk v rozpore so záujmami Slovenskej republiky.

Zřejmě jde o pojistku proti vzorci chování možného budoucího majitele SK-NICu, společnosti CentralNic. Ta má ve svém portfoliu zatím dvě národní domény: .LA patřící Laosu, a .PW patřící státu Palau. První jmenovanou přitom otevřeně propaguje jako městskou TLD pro Los Angeles, případně jako doménu pro Latinskou Ameriku, druhou pak jako zkratku pro Professional Web.

Nutno přiznat, že reputace obou jmenovaných domén není nejlepší. Před doménou .PW vydal nedávno Symantec varování ohledně nárůstu počtu spamů. Doména .LA, kromě toho, že prodává prémiová jména za zvýšenou cenu, také přinejmenším v jednom případě ukazuje, že i jiný než určený registrátor může v centrálním registru zrušit registraci domény. Něco takového je vážný bezpečnostní problém a můžeme jen doufat, že od té doby byla chyba opravena.

Pohled z druhé strany

O příběhu domény .SK se píše i v zahraničí. Ze všech zpráv vybočuje ta na serveru The Register. Její autor Kieren McCarthy tvrdí například, že k žádné krádeži nikdy nedošlo, neboť doména .SK byla v soukromých rukou od svého založení, nebo že registrátoři se snaží udržet současný zastaralý registrační systém za každou cenu, případně že cílem výzvy je zablokovat otevření slovenské domény pro zahraniční držitele. Všechno navíc dává do souvislosti s předvolební kampaní hnutí Progresívne Slovensko, na základě aktivit Michala Trubana v obou uskupeních.

Po výměně názorů na Twitteru autor reagoval druhým článkem, který je sice mnohem blíže realitě, ovšem stále, bez jakéhokoli důkazu, ignoruje historický výpis z databáze IANA, který tvrdí, že správa .SK domény byla realizována až do roku 1999 Univerzitou Komenského v Bratislavě. Také tvrdí, že výhrady proti společnosti CentralNic jsou nepodložené, bez toho, aby se snažil tyto výhrady rozporovat.

O SK-NIC měl zájem i CZ.NIC

Když se ukázalo, že majitel společnosti SK-NIC zvažuje její prodej, jednalo o možnosti odkoupení registru i české sdružení CZ.NIC. Podle neoficiálních informací z několika důvěryhodných zdrojů se nabízená částka, která nakonec nebyla dostatečná, pohybovala okolo 20 milionů eur. Ondřej Filip, ředitel sdružení CZ.NIC, tuto informaci odmítl komentovat, protože je vázán smlouvou o mlčenlivosti. Prozradil však plány, jak chtělo sdružení CZ.NIC s akvizicí naložit:

CZ.NIC měl v plánu vstoupit do SK-NICu a spravovat slovenskou doménu obdobným způsobem jako českou. Tedy počítali jsme v nasazením našeho registračního systému FRED, vybudováním plnohodnotné slovenské pobočky včetně laboratoří, hostováním konferenci a spuštění dalších obdobných projektů. Zároveň jsme plánovali postupně snižování ceny registrace k české úrovni. S tím by jistě bylo i spojeno rozšíření členské základny o mnohé slovenské subjekty. V tomto by ale žádné změny nutné nebyly, členství v CZ.NICu není omezeno pouze na české subjekty a již máme i členy právě ze Slovenska.

Investice do společnosti SK-NIC ve výši desítek milionů eur znamená, že nový majitel bude mít snahu držet velkoobchodní ceny na současné úrovni 10 eur ročně velmi dlouho, aby – při minimalizaci nákladů – byl schopen umořit investovanou částku alespoň do deseti let. Naděje na levnější registrace jsou tedy nejspíše liché.

K prodeji SK-NIC dosud nedošlo

Na aktuální situaci jsme se zeptali i přímo ve společnosti SK-NIC. Daniela Lališová z tiskového oddělení potvrdila, že k 11. srpnu nedošlo ani k prodeji společnosti, ani ke vstupu jakéhokoli investora. Odmítla sdělit, s kolika investory bylo vedeno jednání či v jakém jsou stavu; potvrdila však, že CentralNic je dodavatelem nového registračního systému, který má být – po několika odkladech – spuštěn k prvnímu září 2017.

Sdružení provozovatelů webhostingu v SR stále věří v možnost zlepšení situace s národní doménou a snaží se zabránit vstupu zahraničního investora do SK-NICu. Podle Ondreje Jombíka, předsedy sdružení, hodlá organizace pokračovat ve svých aktivitách. Členové se na tom shodli na poslední valné hromadě.

CS24_early

Nevypověditelnou smlouvu má i CZ.NIC

Pro srovnání se nabízí nahlédnout i do smluv, které Česká republika uzavřela se sdružením CZ.NIC. Tou zásadní je memorandum z roku 2006, které na pěti stránkách uznává roli sdružení CZ.NIC a garantuje mu správu registru, dokud:

  • zůstane neziskovým
  • nebude diskriminovat držitele domén
  • vyhradí pro zástupce vlády místo v orgánu sdružení
  • počet členů neklesne pod 15
  • provoz TLD nebude mít zásadní výpadky

Takováto smlouva je tedy také prakticky nevypověditelná a sdružení CZ.NIC má možnost vykonávat správu české národní domény bez velkých státních zásahů. Vypadá to, že nejde ani tak o konkrétní znění smlouvy se státem, jako spíše o povahu samotného správce národní domény. Zatímco český trh se sám zreguloval do podoby nezávislého sdružení, ten slovenský skončil v rukou soukromé firmy, která ze své vůle neudělá nic víc, než co jí aktuálně jedenáctistránková smlouva se státem nařizuje.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Ondřej Caletka vystudoval obor Telekomunikační technika na ČVUT a dnes pracuje ve vzdělávacím oddělení RIPE NCC, mezinárodní asociaci koordinující internetové sítě.