Hlavní navigace

FSP protokol - Internetová Legenda (6)

10. 3. 2005
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Silvestrovský kulturní program: opakování, uvítání, slušné chování, anonymita v FTP praxi, askeze po americku. Ve vzdělávacím programu se dozvíte, že FSPD je jediný server, který záměrně neomezuje počet současně přihlášených uživatelů, a co z toho v praxi vzniká. Probereme taktéž metody přirozeného omezování dopravy v praxi.

Včera

V minulém dílu jsem seznámil p. t. čtenářstvo s tím, jak zhruba FSP protokol funguje. Tyto znalosti nám pro teď stačí, detailněji se vrtat ve FSP v2 protokolu zatím nepotřebujeme – Toho si ještě užijeme až až.

Zvědavým a nedočkavým jedincům jistě nebude zatěžko si najít jeho detailnější popis svépomocí, řídě se podle hesla:

„Pokud umíš mluvit, umíš i zpívat.
Pokud umíš chodit, umíš i tančit.“
(Africké přísloví)

Dnes je 31. 12. 2004

Nechme proto zvědavce v klidu rozebírat dvanáctibajtovou FSP v2 hlavičku, řídě se heslem: kdo si hraje, nezlobí (pozn. red.: a nebo je to PerM –Johanka); Trolly prudit, důrazně se řídíce slashdotovským „Nekrmit!“; Typografické experty měřit délky našich pomlček a spojovníků; Češtináře necháme v tichu soustředěné na hledání pravopisných chyb, Web designery na korektnost HTML/CSS a lámy předvádět svou (ne)schopnost vygooglovat FSP home page. Těm, co ještě stále poslouchají vypravěče, budu vyprávět o dalších inovacích na poli přenosu souborů made by Wen-King Su. Tak jdem na to!

Výměna vizitek

V lidské společnosti se pokládá za neslušné, pokud dva lidé začnou probírat své záležitosti bez náležitého představení se. Internetový protokol TCP, ten hodný, si je toho plně vědom. Než je spojení navázáno, nastává procedura nazývaná 2-way handshake. Při ní si počítače vymění důvěrné ISN, pochlubí se, jak mají veliký segment, seřídí si cibule, zavzpomínají si, jaké mají okno po poslední session, a pronesou obvyklé: „Vcelku prosím, chci si to nařezat sám“.

Koláčky? Nabídněte si

Některé chytřejší servery v případě napadení začínají uplácet své dotěrné návštěvníky koláčky. Tímto se výměna vizitek záměrně prodluží o společenskou událost a stává se trojdílnou: zadělat, upéct, sníst. Pokud návštěvník koláček dostatečně nedocení a serveru ho nepochválí, server se urazí a nechá ho být.

Vstupní pohovor

Pak teprve může začít potřásání si rukou na aplikační úrovni. U „Anonymního“ FTP pak následuje malý vstupní pohovor.

S: 220 FTP server (Version 6.03LS) připraven.
C: Já jsem anonymní uživatelka ftp!
S: 331 Přístup povolen, zadejte svoji identifikaci!
C: Uh? bill.gates@microsoft.com
S: Vážně? Lustrace pomocí ident RFC 1413 protokolu, neustále označovávaného za zbytečný. Zbytečný není, jelikož bez něj nefunguje IRC.
S: 230-Vítáme Sandru Gatesovou v našem anonymním FTP archivu!
   230-Přístup povolen, ale příště Sandro používej skutečnou emailovou adresu
   230-například sandra.gates@microsoft.com.
   230 Pokud ti Billův FTP klient po tomto oznámení zhavaruje, uveď – před svou email adresou.

Zajímavé pojetí anonymity, že? Nenavrhovalo se náhodou anonymní FTP v roce 1984?

Mluv rovnou k věci

FSP protokol si na uvítací procedůry nepotrpí. Z minulého dílu víme, že při použití UDP nejsou na síťové úrovni potřeba a na aplikační úrovni je FSP ani nemá. V FSP se jde přímo na věc. Kéž bychom tento postup aplikovali i v denním životě, ušetřili bychom tím spoustu času.

FSP podporuje Neomezený™ počet uživatelů

Vzhledem k neexistenci přihlašovací ceremonie ubývá FSP serveru jedna z možností, jak vykopávat neodbytné zájemce. To mu ovšem nevadí, jelikož to stejně nemá v plánu. FSP používá místo neoblíbeného umělého omezování počtem přihlášených uživatelů metodu mnohem jemnější a přirozenější. Místo aby se zabýval regulováním počtu uživatelů, nechává uživatele, ať svůj počet regulují sami.

To je ovšem iluze. Uživatele drží u huby hmotná příroda a její fyzikální limity. Pan Darwin by tuto metodu nazval přirozeným výběrem. Vysvětlení: Slovo přirozený je odvozeno od slova příroda. Iluzí je v tomto případě považování se za ovladatele přírody, hmotné energie. Soudruzi říkali: „Poručíme větru, dešti“.

Hmotný svět JE nebezpečné místo

Know-How našich soudruhů by jistě ocenili naši američtí přátelé, kterým Krišna v podobě tornáda rekonfiguruje obydlí, a tak prakticky vyučuje odpoutanosti od hmotných věcí. Být připoután k troskám obydlí je totiž mnohem obtížnější než být připoután k pěknému domu. Je to tak obtížné, ze se tato námaha nevyplatí a ušetřenou energii věnujeme na rozvoj duchovního poznání:

(hsn@sanatana):~/clanky/fsp% quote czgita 10.31
Ze všeho, co očišťuje, jsem vítr a z těch, kdo umí
vládnout zbraní, jsem Ráma. Mezi rybami jsem žralok
a z vodních toků jsem Ganga.
   Bhagavad-gítá 10.31, Bohatství Absolutního
(hsn@sanatana):~/clanky/fsp%

Bandwidth Absolutní není

Nikdy není přihlášeno příliš mnoho uživatelů. To jen jen bandwidth, která nikdy není nekonečná – musíte se o ní podělit navzájem. A tak FSP velmi chytře přesunul tento problém na IP routery, které budou přebytečné packety, co se do linky nevejdou, jednoduše zahazovat. Nová bandwidth bude automaticky k dispozici:

 1. pokud uživatel stáhne vše, co potřeboval
 2. pokud uživateli zhavaruje počítač, modem, linka…
 3. pokud lamer vyměkne a dobrovolně sajtu opustí, jelikož jeho ego nesnese přenosovku, se kterou se nelze vytahovat na IRC.
 4. pokud někdo z nejrůznějších důvodů počítač vypne nebo se odhlásí.

Omezování přenosového pásma …

FSP server měl již od svých nejranějších verzí vestavěný omezovač dopravy, a tak šlo v případě potřeby FSP uživatele ještě více přidusit. Této možnosti se z níže uvedených důvodů v praxi používalo jen velmi zřídka. To však nemění nic na tom, že tato vymoženost byla naprosto jedinečná a trvalo mnoho dalších let, než se softwarové omezování dopravy stalo běžnou praxí.

… jde i přirozeným způsobem

V raných letech se omezování provádělo přirozeně: modem spadl, telefoní síť navštívil pan Blesk, sloupy zohýbala paní Vichřice, na CESNETu vykopli síťovou kabeláž, Společnosti Proti Telefonování vyhořela ústředna, Pražské kanalizace vám přebagrovaly metalickou linku, v Pražském Metru přestříhli Drát, telekomunikační technik neustále vypojoval z ústředny pevnou linku, nechápaje, k čemu je ten drát dobrý, když se přes něj nedá telefonovat a běhá v něm pořád nějaké rušení. Neřešila se tak situace, co dělat, když Síť nefunguje, ale co rychle dělat, když Síť díky příznivým okolnostem funguje.

Konečně Svoboda

FSP server tudíž nikterak neřeší problém malých přenosových rychlostí na přetížených sajtách – to je problém uživatelů, ne jeho. Každý se může svobodně rozhodnout, kam si zafspčkuje. Říká se, že svoboda je jen pro toho, kdo je schopen ji unést.

Fucking Slow Protocol

Uživatelé kategorie lamer ji evidentně neunesli, a tak neustále častovali FSP protokol nevybíravým výrazivem jako „Fucking Slow Protocol“. Vykřikovali, že to používat nebudou a že chtějí pořádný FTP přístup. Pod vlivem falešného ega si představovali, že jsou to oni, kdo si bude diktovat podmínky, a vyhrožovali, že pokud to nebude okamžite opraveno a zařízeno podle jejich představ, nebudou daný server používat. Ovšem prakticky jen realizovali přísloví: jak se do /dev/null volá, tak se z /dev/zero ozývá.

Hacker Friendly Protocol

Uživatelům kategorie hacker to naopak vyhovovalo, jelikož znali několik tajemství:

CS24_early

 1. man 1 nohup
 2. věděli, že uražený lamer zákonitě uvolní bandwidth, a proto se s nimi nikdy nehádali
 3. byl jim jasný fakt, že přenos souborů je neinteraktivní úloha, a tak není nutné strávit dětství zíráním na naskakující kilobajty na terminálu
 4. trpělivost je vlastnost hodná rozvíjení
 5. nepotřebovali se nikde chlubit, jak mají velkou přenosovku
 6. nechtěli větší přenosovku, protože to značně brzdilo odezvu v telnetu
 7. a mašina? Ta se přece nevypíná…

Nashle a dík za všechny pakety

FSP protokol sice nemá podporu pro pozdrav, ale rozloučení podporováno je. Kdyby byl FSP stoprocentně stateless protokol, nebylo by to nutné. V minulém dílu jsme poznali techniku klíčování. Právě ona je důvodem, proč má FSP explicitní příkaz pro rozloučení. Pokud klient nemá k dispozici jeden ze dvou platných klíčů, nechá ho server minutu čekat. Tato nepříjemnost by nastávala v případě, kdyby klientský software ukončil svou činnost a aktuální klíč si nikam neuložil. Po opětovném spuštění by ho neměl, a tak by musel čekat. Proto je tu možnost expicitního odhlášení. Pokud se klient od serveru odhlásí, server od něj příště přijme bez ptaní jakýkoliv zvolený klíč a klient nemusí zbytečně čekat.

A zítra?

Za týden si povíme o něco o tom, co má společného FSP a The Game. Zatím si na příští týden za účelem dosažení autentičtější atmosféry nakonfigurujte dial-up připojení modemem na rychlost 2400 BPS. Tvrďáci mohou nahodit i SLIP.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku