Hlavní navigace

Hrátky z řádky: KDialog a Zenity

29. 10. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Skriptujeme-li v bashi nebo podobném jazyce, brzo zjistíme, že nemáme moc možností jak pracovat s okny a jejich obsahem. Někdy se hodí udělat malý dialog, kde si může uživatel vybrat třeba možnosti instalace a nebo jen chceme jednoduše vybrat nějakou volbu. Pro tyto případy tu máme řadu nástrojů, z nichž Zenity a KDialog jsou nejznámější.

Co to je

KDialog a Zenity jsou programy, které na základě předaných parametrů zobrazí určitý výstup Qt, resp. v GTK okně. Jediné dva rozdíly mezi Zenity a KDialog je jejich syntaxe a knihovny, na kterých jsou založené. Uživatelé Gnome se budou pravděpodobně naklánět ke Zenity a uživatelé KDE ke KDialogu.

Výstup obou programů jsou dialogy, které známe i z jiných aplikací. Žádné složitější dialogy nebo naše vlastní vytvářet nejdou. Vždy jsme limitovaní na použití těch připravených.

Jak se to používá

Prakticky oba programy se používají stejným způsobem. Při spouštění zadáváme parametry jednomu z programů. Pak ho spustíme a on nám naservíruje požadovaný dialog případně s vyplněnými hodnotami. Po potvrzení hodnot program vytiskne na standardní výstup hodnoty, které jsme zadali.

Zenity

V případě Zenity máme k dispozici následující možnosti:

--calendar     Dialog kalendáře
--entry       Dialog vstupu textu
--error       Dialog chyby
--info       Dialog informací
--file-selection  Dialog výběru souborů
--list       Dialog seznamu
--notification   Dialog s upozorněním (jako tray ikonka)
--progress     Dialog indikace průběhu
--question     Dialog otázky
--warning      Dialog varování
--scale       Dialog měřítka
--text-info     Dialog textových informací 

Každý z těchto dialogů má parametry, které v případě například kalendáře zjistíme pomocí:

cx@godie ~ $ zenity --help-calendar
Použití:
zenity [PŘEPÍNAČ...]

Přepínače kalendáře
  --calendar          Zobrazit dialog kalendáře
  --text=TEXT          Nastavit text dialogu
  --day=DEN           Nastavit den kalendáře
  --month=MĚSÍC         Nastavit měsíc kalendáře
  --year=ROK          Nastavit rok kalendáře
  --date-format=VZOREK     Nastavit formát vráceného data 

Zenity je plně lokalizované do češtiny, takže by použití nemělo dělat problémy ani uživatelům méně zdatným v angličtině.

Když už jsme nakousli kalendář, tak si ho také vytvoříme s použitím většiny parametrů.

zenity --calendar \
  --text="Ahoj světe" \
  --day=30 --month=10 \
  --year=2008 \
  --date-format="%d.%m.%Y" 
Zenity-cal

Dalším příkladem bude získání nějaké informace od uživatele. To se dělá přes dialog entry. Nápověda získaná s parametrem vypadá takto:

cx@godie ~ $ zenity --help-entry
Použití:
zenity [PŘEPÍNAČ...]

Přepínače vstupu textu
  --entry            Zobrazit dialog vstupu textu
  --text=TEXT          Nastavit text dialogu
  --entry-text=TEXT       Nastavit text vstupu
  --hide-text=TEXT       Skrýt text vstupu 

V tomto příkladě si ukážeme i další parametry, které se dají získat z manuálových stránek. Jedná se o obecné parametry a v nápovědě k dialogům je nenajdeme. Tyto parametry jsou 4:

--title=HODNOTA      Titulek okna
--window-icon=HODNOTA   Ikonka okna
--width=HODNOTA      Šířka
--height=HODNOTA      Výška 

A teď přejdeme ke zmiňovanému příkladu.

zenity --entry \
  --text="Zenity?" \
  --entry-text="Sem něco napíšeme" \
  --title="Otázkový dialog" \
  --width=300 \
  --height=100 
Zen-entry

Další informace o Zenity jsou dostupné v manuálových stránkách. Ty už bohužel nejsou lokalizované.

KDialog

Jak jsem již psal, KDialog je součástí balíku KDE a ve své funkci je Zenity velmi podobný. Obsahuje ale mnohem více připravených dialogů. V mém Gentoo není lokalizovaný do češtiny. V jiných distribucích tomu může být jinak. Jeho používání je malinko méně pohodlné, protože si musíme pamatovat pořadí jednotlivých parametrů.

Přeložená nápověda s většinou možností vypadá takto:

--yesno <text>                   Ano/ne dialog
--yesnocancel <text>                Ano/ne/storno dialog
--warningyesno <text>               Ano/ne dialog s varováním
--warningcontinuecancel <text>           Pokračovat/storno dialog s varováním
--warningyesnocancel <text>            Ano/ne/storno dialog s varováním
--sorry <text>                   Dialog s omluvou
--error <text>                   Dialog s chybou
--msgbox <text>                  Dialog se zprávou
--inputbox <text> <init>              Dialog s jednořádkovým polem pro vstup od uživatele
--password <text>                 Dialog s heslem
--textbox <file> [width] [height]         Dialog, který načítá obsah ze souboru
--textinputbox <text> <init> [width] [height]   Dialog pro získání informací od uživatele
--combobox <text> [tag item] [tag item] ...    Dialog s comboboxem
--menu <text> [tag item] [tag item] ...      Dialog s menu
--checklist <text> [tag item status] ...      Dialog s výběrem možností z nichž vybrat můžeme všechny
--radiolist <text> [tag item status] ...      Dialog s výběrem možností z nichž vybrat můžeme jen jednu
--passivepopup <text> <timeout>          Dialog s textem, který po uplynutí timeoutu zmizí
--getopenfilename [startDir] [filter]       Dialog pro otevření souboru
--getsavefilename [startDir] [filter]       Dialog pro uložení souboru
--getexistingdirectory [startDir]         Dialog pro výběr adresáře
--getopenurl [startDir] [filter]          Dialog pro otevření URL
--getsaveurl [startDir] [filter]          Dialog pro uložení URL
--geticon [group] [context]            Dialog pro výběr ikony
--progressbar <text> [totalsteps]      Progressbar dialog
--title <text>                Titulek okna
--default <text>               Výchozí hodnota 

Vidíme, že možnosti KDialogu jsou opravdu větší než u Zenity. KDialogu na rozdíl od Zenity chybí také dialog s kalendářem.

Jako příklad si vyzkoušíme –checklist. Ten zobrazí seznam položek a vybrané vrátí na standardní výstup.

kdialog --title "Zkouška checklistu" \
  --checklist "Text checklistu" \
  1 "Položka 1" \
  off 2 "Položka 2" \
  off 3 "Položka 3" \
  off 
KDialog-checklist

Jednotlivé položky se číslují a jako oddělovač se používá klíčové slovo „off“, které také musí být uvedeno na konci.

Závěr

Zarytým uživatelům příkazové řádky toto řešení vyhovovat nebude, ale jistě si najde své příznivce například u různých instalačních skriptů. Také skripty na nastavování sítě například na notebooku mohou ožít s použitím Zenity nebo KDialogu.

Autor článku

Adam Štrauch je redaktorem serveru Root.cz a svobodný software nasazuje jak na desktopech tak i na routerech a serverech. Ve svém volném čase se stará o komunitní síť, ve které je již přes 100 členů.