Hlavní navigace

Hrátky z řádky: tr, sed, awk a ti další

19. 5. 2008
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Opět se setkáváme u pravidelné pondělní dávky tipů a triků z černé řádky. V dnešním povídání opustíme zajímavé ssh a podíváme se na některé užitečné příkazy, které se nám hodí pro práci s textem. Ukážeme si třeba tr, sed, awk, cut a samozřejmě to, co dokáží dohromady a k čemu se dají využít.

tr

Začneme programem tr. Čte data ze standardního vstupu, transformuje je dle zadání a posílá na standardní výstup. Díky přesměrování vstupů a výstupů (které jsme si již dříve vysvětlovali) nám umožní snadno zpracovávat soubory. Zde několik ukázek. První změní velikost písmen v souboru:

$ tr "[:lower:]" "[:upper:]" < /etc/resolv.conf

Můžeme třeba zaměnit znak „e“ za „o“:


$ cat /etc/resolv.conf | tr "e" "o"

Můžete také například chtít naformátovat ošklivý nepřehledný soubor tak, že mezery nahradíme tabelátory. Vstup vypadá takto:

$ cat osklivy_soubor
1. 2,13 8,3 OK
2. 0,00 1,3 ERROR
3. 2,16 5,5 OK

Hezčí výstup:

$ cat osklivy_soubor | tr " " "\t"
1.   2,13  8,3   OK
2.   0,00  1,3   ERROR
3.   2,16  5,5   OK

Pokud se naopak chceme zbavit nějakého znaku, použijte parametr  -d:

$ cat osklivy_soubor | tr -d ","

Praktičtější asi bude ukázka nahrazení desetinné čárky tečkou:

$ cat osklivy_soubor | tr "," "."

sed

Podobně funguje program sed. Jedná se o neinteraktivní textový editor. Sed čte řádky ze standardního vstupu a vykonává s nimi zadané příkazy, výsledek pak zobrazuje na standardním výstupu. Sed dále podporuje regulární výrazy. Několik příkladů. Toto nám zamění slova v zadaném textu:

$ echo "maly priklad" | sed 's/maly/VELKY/'
VELKY priklad

Pro náhradu řetězce v celém souboru stačí zadat:

$ sed 's/retez1/retez2/g' soubor > soubor2

Při použití regulárních výrazů získáváme mocného pomocníka. Toto nám odstraní všechny komentáře v souboru (začínají znakem #) a zároveň odstraní prázdné řádky:

$ sed '/^#/d; /^ *$/d' /cesta/k/souboru

Ještě jedna praktická ukázka využití sedu. Chceme zkopírovat část souboru, konce dat, které nás zajímají, jsou určené nějakým výrazem:

$ sed '/koncovy_retezec/q' /etc/rc.conf

awk

Awk je také často používaný program pro práci s textem. Syntaxe je následující:

$ awk 'program' [soubor]

Program je série pravidel, která mohou obsahovat vzor, akci nebo obojí. Akce je uzavřena do {}. Když je ve vstupu nalezen vzor, vykoná se příslušná akce. Tento příklad nám ze souboru resolv.conf zobrazí pouze řádky obsahující slovo nameserver:

$ awk '/nameserver/ {print}' /etc/resolv.conf

Následující příklad zobrazí jen druhý sloupec našeho souboru. Všimněte si, že chybí vzor, proto bude akce aplikována na všechny řádky souboru:

$ awk '{print $2}' osklivy_soubor

V předchozím příkladu samo awk poznalo, že jsou sloupce oddělené mezerou a správně zobrazilo druhý sloupec. V případě jiného oddělovače sloupců si také poradíme. Chceme třeba vědět, který uživatel používá jaký shell:

$ cat /etc/passwd | awk -F: '{print $1 " " $7}'

cut

Při výběru sloupce nám může také posloužit program cut. Hodí se v případě, že si nedokážete zapamatovat komplexní syntaxi awk. Jeho použití je snadné:

$ cut -d : -f 1,7 /etc/passwd

Když známe pevně danou pozici sloupečku, můžeme použít parametr  -c:

$ uptime
 4:33PM up 44 days, 11:26, 1 user, load averages: 0.00, 0.01, 0.00

$ uptime | cut -c 10-19,28-34
up 44 days 1 user

Podobná věc, kterou bash umí a není tak často používaná, jsou substringy. Spousta lidí je řeší právě pomocí awk a cut. Ale zkuste si toto:

$ text="muj pokusny text"
$ echo ${text:4:7}
pokusny

Teď už praktičtější ukázky, vrátíme se k souboru /etc/passwd. Když nás bude zajímat třeba jen četnost jednotlivých shellů:

$ cut -d : -f 7 /etc/passwd | sort | uniq -c

Dostaneme podobný výsledek:

  1 /bin/sh
 20 /usr/sbin/nologin
  9 /usr/local/bin/bash

Pokud je výpis dlouhý a chceme jej třeba sestupně setřídit, stačí doplnit:

$ cut -d : -f 7 /etc/passwd | sort | uniq -c | sort -rn
 20 /usr/sbin/nologin
  9 /usr/local/bin/bash
  1 /bin/sh

Zajímá-li vás, které příkazy spouštíte nejčastěji:

Linux tip

$ history | awk '{print $2}' | sort | uniq -c | sort -rn | head

Zpracování více souborů

Co se může hodit při práci s více soubory? Může se například stát, že je budete chtít přejmenovat na malá písmena, nahradit mezery podtržítkem nebo třeba nějak zkonvertovat soubory. Použijeme podobný skript:

#!/bin/sh

for f in *; do
  mv "$f" "`echo $f | tr ' ' '_' `"
done

V případě odstranění diakritiky, je systém stejný, jen se místo tr použije například iconv (nedávno probírané), cstocs, sed či něco dalšího. Když chceme například hromadně zkonvertovat obrázky, postup bude následující:

mkdir zmenseno

for f in *.jpg; do
  # convert je z balíku ImageMagick
  convert "$f" -resize 800x600 "zmenseno/$f"
done

Autor článku

Petr Macek studoval aplikovanou informatiku na Jihočeské univerzitě, pracuje jako síťový specialista ve firmě Kostax, s. r. o. Baví ho především FreeBSD, sítě a monitoring Cacti.