Hlavní navigace

Hylafax (2)

24. 7. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

V dnešním díle miniseriálu o hylafaxu se podíváme na programy, pomocí kterých lze přistupovat k faxovému serveru z klientských počítačů. A protože nejpoužívanějším klientským systémem pro hylafax budou asi ještě nějakou tu chvíli Windows, zaměříme se na řešení použitelná v těchto systémech.
Cypheus

Cypheus je určen pro operační systémy Windows 95 a kompatibilní. Jedná se o freeware program, který můžete zdarma šířit a používat, ale nesmíte jej nikterak modifikovat (ostatně nedostanete k němu ani zdrojový kód). Domovská stránka, ze které je možné program stáhnout, se nachází tady.

Oproti jiným klientským programům se jedná o velice komplexní řešení, čemuž ostatně odpovídá i délka distribučního souboru – asi 12MB (u některých verzí Windows je nutné stáhnout navíc ještě mnohamegabajtové databázové ovladače a DCOM update). Další vyžadovanou komponentou je Adobe Acrobat Reader nebo jiný program pro čtení souborů PDF.

Pro odesílání faxů nainstalujte tiskárnu „Apple Laserwriter“, kterou připojte k virtuálnímu portu „RPT:“. Cokoliv, co na ní vytisknete z kterékoliv aplikace ve Windows, se „prožene“ přes postscriptový renderer a předá programu Cypheus k odeslání.

Při prvním a každém dalším (dokud nezaškrtnete funkci automatického přihlášení) spuštění naskočí logovací okno, ve kterém budete vyzváni k zadání adresy počítače s běžícím hylafaxem, přihlašovacího jména a hesla. Pokud vás netrápí přístupová práva, můžete jednoduše implicitně povolit přístup z té které stanice přidáním její IP adresy do souboru /var/spool/hy­lafax/etc/hos­ts.hfaxd. Potřebujete-li vyšší míru zabezpečení a rozlišení uživatelů, musíte vytvořit podrobnější uživatelskou definici včetně zadání přihlašovacího jména a hesla (viz. man faxadduser). Hylafax implicitně poslouchá na TCP portu 4559, takže pokud jste tento stav nezměnili v konfiguraci serveru, nemusíte ho nijak upravovat ani v Cypheovi.

Cypheus Vlastní prostředí programu Cypheus se podobá klientským programům elektronické pošty. Na obrazovce vidíte složky s faxy přijatými, odeslanými a čekajícími na odeslání. Součástí prostředí je i jednoduchý adressbook, který má buď integrovanou databázi, nebo může být provázán s adresářem programu MS Outlook; může být dokonce uložen v databázi dostupné přes ODBC. Ačkoliv je na WWW stránce v seznamu podporovaných jazyků uvedena čeština, v samotném programu se mi ji navolit nepodařilo.

Přijaté faxy na serveru jsou uloženy ve formátu TIFF. Odesílané faxy jsou ukládány jako PS a volitelně PDF. Pokud potřebujete potvrzení o odeslání, Cypheus vám je vytiskne na připojené tiskárně.

WHFC

WHFC WHFC je klasický Windowsový klient pro Hylafax. Nemá sice tak propracované grafické rozhraní, ale svůj účel zastane stejně dobře. Program najdete tady. Pokud si zkopírujete český jazykový modul do adresáře WINDOWSSYSTEM, bude na vás mluvit česky. Funguje přibližně stejně jako Cypheus, tedy faxujete buď skrze virtuální postscriptovou tiskárnu, a nebo přímo z prostředí programu odesíláte .ps soubory.

smbfax

smbfax je tak trochu jiného ražení než předešlé programy. Nejedná se totiž o klientský program pro Windows, ale o podpůrné skripty umístěné na serveru, které umožňují faxovat skrze virtuální tiskárnu. Ta se klientským počítačům jeví jako obyčejná síťová postscriptová tiskárna připojená k serveru. Vyjma ovladače pro tuto tiskárnu není nutné na klientské počítače instalovat žádný další software.

Tento způsob má samozřejmě drobný háček. Na klientovi neběží žádný program, který by byl schopen faxovému serveru sdělit, kam má přijatý fax vlastně poslat, a proto je nutné tento problém řešit oklikou – přes WWW rozhraní. V praxi to funguje tak, že uživatel „vytiskne“ na virtuální tiskárně fax a počká, až mu ze serveru přijde mail s adresou WWW stránky, která není ničím jiným, než formulářem pro zadání příjemce, titulní stránky a dalších údajů potřebných pro odeslání faxu. Potom už jenom – klepnutím na tlačítko „odeslat“ – tento fax potvrdí a smbfax jej předá k doručení hylafaxu.

Instalace smbfaxu není tak snadná jako zprovoznění výše zmíněných programů, ale má tu výhodu, že je nutné ji provést jen jednou – na serveru. Program najdete tady. Oproti jiným programům tento způsob neřeší také předávání přijatých faxů – to je nutné provádět jiným způsobem, např. nasdílením adresáře s přijatými faxy přes Sambu.

CS24_early

Ostatní

Některé další způsoby faxování přes Hylafax z Windowsových stanic jsou popsány tady.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku