Hlavní navigace

Jak na IQRF: ekosystém IQRF a čtyři nejčastější IoT aplikace s IQRF

Jednoduchost nasazení IoT řešení s IQRF spočívá v jeho modularitě. Koncová zařízení jsou jednou z vrstev ekosystému IQRF a najdete zde různé senzory a aktuátory od různých firem. Tato zařízení lze dle potřeby v sítích kombinovat.
Ivona Spurná 17. 10. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Lze tak spojit například senzory vnitřního ovzduší s klimatizací nebo radiátory, či pouliční osvětlení se senzory vnějšího ovzduší. Níže uvádíme některé z aplikací, které se s využitím IQRF často vyskytují.

Síť IQRF je pak připojena k dalším službám prostřednictvím bran IQRF. Může se jednat o např. vzdálenou správu, vzdálený monitoring a ovládání zařízení, či ukládání dat pro zpětnou analýzu a predikci. Na branách IQRF obvykle běží software pro komunikaci se sítí IQRF – IQRF Gateway Daemon. Jak si vytvořit bránu IQRF najdete například zde v tomto návodu pro UP IQRF IoT Starter Kit.


Služby a integraci řešení pak nabízejí další firmy, které jsou součástí ekosystému IQRF. Díky této komplementaritě různých produktů a služeb je možno poskládat celé řešení ve výrazně kratším čase a s nižšími náklady.

Osvětlení v budovách a na ulicích


Ať už se jedná o osvětlení veřejné nebo interiérové, tato aplikace je ideálním případem užití IQRF. Běžně se získávají informace o aktuální spotřebě a dalších parametrech světel, případných poruchách včetně zjištění, které světlo má problém, což významně snižuje náklady spojené s analýzou. Světla lze dálkově zapínat/vypínat, měnit jejich intenzitu a barvu.

Lze použít různé světelné scénáře, například v kinech, kostelech a sportovních halách. Protože světla bývají trvale napájena ze sítě, tvoří ideální páteř pro další zařízení přítomná v síti, jako jsou například bateriově napájené senzory nebo aktuátory.

Efektivní vytápění výrobních hal a hotelů

Výrobní haly často trpí špatným rozložením teploty kvůli svému zastaralému vytápěcímu systému a velikosti budov. Ve výrobních halách je situace nejprve analyzována pomocí bezdrátových senzorů rozmístěných v různých částech haly bez nutnosti instalovat mnoho kilometrů kabeláže. Následuje několik týdnů sběru dat do centrální aplikace, kde jsou data vyhodnocena a je navrženo optimální řešení pro úsporu nákladů na vytápění. Skládá se z kvalifikované studie a samotného řešení, které zahrnuje dálkově ovládané infrazářiče připojené k centrální aplikaci. Tímto způsobem lze sledovat a řídit vytápění v hale.

hotelech je možné optimalizovat vytápění pokojů na základě rezervací ubytování. Vše se děje automaticky na pozadí pro maximální komfort klienta. Hotel získává výrazné úspory v oblasti zbytečných nákladů spojených s vytápěním nevyužitých pokojů. Nemusí se tak spoléhat na pečlivost personálu, který ne vždy zajistí nastavení teploty na komfortní úroveň před příchodem klienta a po jeho odchodu snížení teploty na ekonomickou úroveň.


Kontrola kvality ovzduší v budovách

Kvalita vzduchu ovlivňuje zdraví, pohodlí a výkon obyvatel budovy. Z tohoto důvodu by mělo být nastaveno optimální prostředí. Týká se to úřadů, škol, školek a všech uzavřených pracovišť. Není třeba se omezovat jen na lidi, hlídání kvalitního ovzduší se týká také velkochovů zvířat.


Do budov lze instalovat desítky i stovky senzorů, od detektorů teploty, relativní vlhkosti, oxidu uhličitého až po senzory nebezpečného oxidu uhelnatého nebo radonu. Lze hlídat také kvalitu a nezávadnost vody. Navíc lze pomocí chytrých baterií zajistit potřebné odpouštění vody pro zajištění její nezávadnosti.

Jednotlivá zařízení IQRF připojená do sítě mohou poskytovat naměřené hodnoty i z nejvzdálenějších míst. Data jsou shromažďována v centrální aplikaci, která je ukládá a zpracovává. Výstupy mohou být v podobě grafů sledovaných veličin, předpovědí nebo v lepších případech lze prostředí přímo s pomocí klimatizace či obdobných zařízení vhodně upravit. Pokud se měří také venkovní prostředí, je možné rozhodnout, zda jsou venkovní podmínky dostatečně dobré, aby mělo smysl větrat.


Detekce obsazenosti parkovacích míst a analýza provozu

S pomocí IoT je možné sledovat, která parkovací místa jsou využívána, zda za ně řidiči platí a zda je dodržována předepsaná rychlost či hmotnost automobilů. Navigační aplikace pak tyto informace využívají pro navádění řidičů k volným parkovacím místům, čímž se předchází nežádoucím zácpám na silnici, přetěžování komunikací a obtěžování obyvatelstva enormní dopravou. Průjezdová data mohou sloužit zastupitelům obcí jako podklad pro vyjednávání nápravy.


Další odkazy