Hlavní navigace

Jak na IQRF: ekosystém IQRF a čtyři nejčastější IoT aplikace s IQRF

17. 10. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Jednoduchost nasazení IoT řešení s IQRF spočívá v jeho modularitě. Koncová zařízení jsou jednou z vrstev ekosystému IQRF a najdete zde různé senzory a aktuátory od různých firem. Tato zařízení lze dle potřeby v sítích kombinovat.

Lze tak spojit například senzory vnitřního ovzduší s klimatizací nebo radiátory, či pouliční osvětlení se senzory vnějšího ovzduší. Níže uvádíme některé z aplikací, které se s využitím IQRF často vyskytují.

Síť IQRF je pak připojena k dalším službám prostřednictvím bran IQRF. Může se jednat o např. vzdálenou správu, vzdálený monitoring a ovládání zařízení, či ukládání dat pro zpětnou analýzu a predikci. Na branách IQRF obvykle běží software pro komunikaci se sítí IQRF – IQRF Gateway Daemon. Jak si vytvořit bránu IQRF najdete například zde v tomto návodu pro UP IQRF IoT Starter Kit.


Služby a integraci řešení pak nabízejí další firmy, které jsou součástí ekosystému IQRF. Díky této komplementaritě různých produktů a služeb je možno poskládat celé řešení ve výrazně kratším čase a s nižšími náklady.

Osvětlení v budovách a na ulicích


Ať už se jedná o osvětlení veřejné nebo interiérové, tato aplikace je ideálním případem užití IQRF. Běžně se získávají informace o aktuální spotřebě a dalších parametrech světel, případných poruchách včetně zjištění, které světlo má problém, což významně snižuje náklady spojené s analýzou. Světla lze dálkově zapínat/vypínat, měnit jejich intenzitu a barvu.

Lze použít různé světelné scénáře, například v kinech, kostelech a sportovních halách. Protože světla bývají trvale napájena ze sítě, tvoří ideální páteř pro další zařízení přítomná v síti, jako jsou například bateriově napájené senzory nebo aktuátory.

Efektivní vytápění výrobních hal a hotelů

Výrobní haly často trpí špatným rozložením teploty kvůli svému zastaralému vytápěcímu systému a velikosti budov. Ve výrobních halách je situace nejprve analyzována pomocí bezdrátových senzorů rozmístěných v různých částech haly bez nutnosti instalovat mnoho kilometrů kabeláže. Následuje několik týdnů sběru dat do centrální aplikace, kde jsou data vyhodnocena a je navrženo optimální řešení pro úsporu nákladů na vytápění. Skládá se z kvalifikované studie a samotného řešení, které zahrnuje dálkově ovládané infrazářiče připojené k centrální aplikaci. Tímto způsobem lze sledovat a řídit vytápění v hale.

hotelech je možné optimalizovat vytápění pokojů na základě rezervací ubytování. Vše se děje automaticky na pozadí pro maximální komfort klienta. Hotel získává výrazné úspory v oblasti zbytečných nákladů spojených s vytápěním nevyužitých pokojů. Nemusí se tak spoléhat na pečlivost personálu, který ne vždy zajistí nastavení teploty na komfortní úroveň před příchodem klienta a po jeho odchodu snížení teploty na ekonomickou úroveň.


Kontrola kvality ovzduší v budovách

Kvalita vzduchu ovlivňuje zdraví, pohodlí a výkon obyvatel budovy. Z tohoto důvodu by mělo být nastaveno optimální prostředí. Týká se to úřadů, škol, školek a všech uzavřených pracovišť. Není třeba se omezovat jen na lidi, hlídání kvalitního ovzduší se týká také velkochovů zvířat.


Do budov lze instalovat desítky i stovky senzorů, od detektorů teploty, relativní vlhkosti, oxidu uhličitého až po senzory nebezpečného oxidu uhelnatého nebo radonu. Lze hlídat také kvalitu a nezávadnost vody. Navíc lze pomocí chytrých baterií zajistit potřebné odpouštění vody pro zajištění její nezávadnosti.

CS24_early

Jednotlivá zařízení IQRF připojená do sítě mohou poskytovat naměřené hodnoty i z nejvzdálenějších míst. Data jsou shromažďována v centrální aplikaci, která je ukládá a zpracovává. Výstupy mohou být v podobě grafů sledovaných veličin, předpovědí nebo v lepších případech lze prostředí přímo s pomocí klimatizace či obdobných zařízení vhodně upravit. Pokud se měří také venkovní prostředí, je možné rozhodnout, zda jsou venkovní podmínky dostatečně dobré, aby mělo smysl větrat.


Detekce obsazenosti parkovacích míst a analýza provozu

S pomocí IoT je možné sledovat, která parkovací místa jsou využívána, zda za ně řidiči platí a zda je dodržována předepsaná rychlost či hmotnost automobilů. Navigační aplikace pak tyto informace využívají pro navádění řidičů k volným parkovacím místům, čímž se předchází nežádoucím zácpám na silnici, přetěžování komunikací a obtěžování obyvatelstva enormní dopravou. Průjezdová data mohou sloužit zastupitelům obcí jako podklad pro vyjednávání nápravy.


Další odkazy

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Má za sebou patnáctiletou praxi ve školství, dnes pracuje pro firmu IQRF Tech a IQRF Alliance a má na starosti akademický program IQRF Smart School zaměřený na podporu vzdělanosti mládeže v oblasti technologie IQRF.