Hlavní navigace

Mapový server snadno a rychle (6)

Jáchym Čepický

V minulém díle jsme si vytvořili první šablonu, s jejíž pomocí jsme vygenerovali první HTML stránku. Dnes do ní budeme přidávat ovládací prvky jako legendu nebo referenční mapu.

Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Přidáváme ovládací prvky

Mapové vrstvy

Pro ovládání naší aplikace budeme nyní přidávat další formulářové prvky. Začneme přidáním ovládání pro to, jaké vrstvy se vlastně mají zobrazovat a jaké ne. Jako všechno ostatní i vrstvy se ovládají pomocí políček formuláře:

[...]
<td>
  <!-- vrstvy -->
  <input name="layer" value="modis" type="checkbox" [modis_check]>Družicový snímek<br>
  <input name="layer" value="staty_plochy" type="checkbox" [staty_plochy_check]>Plochy států<br>
  <input name="layer" value="staty_hranice" type="checkbox" [staty_hranice_check]>Hranice států<br>

  <!-- /vrstvy -->
</td>
<td>
  <!-- obrázek s mapou -->
  <input type="image" name="img" src="[img]" width="400" height="300" border="0">
  <!-- /obrázek s mapou -->
</td>

[...] 

Ještě změňte status vrstvy modis na OFF a můžete reloadnout stránku.

Legenda

Máme dvě možnosti, jak vytvořit legendu: buď jako obrázek nebo pomocí HTML.

Obrázek

Obrázek je snazší možnost, ale výsledek není moc hezký. Vyrobí se prostě tak, že se do šablony vloží následující obrázek.

<img name="legend" src="[legend]"> 

a do mapfilu přidáme objekt LEGEND (třeba za  WEB):

# Legenda
LEGEND
  KEYSIZE 12 12
  LABEL
   TYPE BITMAP
   SIZE MEDIUM
   COLOR 0 0 89
  END
  STATUS ON
END 

HTML legenda

HTML legenda je podle mého vkusu lepší, můžeme ji formátovat například pomocí CSS spolu se zbytkem stránky. Výroba je o něco málo komplikovanější: musíme pro ni vyrobit šablonu. Do mapfilu, do objektu LEGEND, musíme vložit ještě jeden řádek:

# Legenda
LEGEND
  KEYSIZE 12 12
  STATUS ON
  LABEL
   TYPE BITMAP
   SIZE MEDIUM
   COLOR 0 0 89
  END
  TEMPLATE "/var/mapservdata/tmpls/legenda.html"
END 

A dále musíme tento soubor vytvořit.

[leg_class_html]
<tr>
 <td>
   <img src="[leg_icon width=20 height=10]" width=20 height=10>
 </td>
 <td>

   [leg_class_name]
 </td>
</tr>
[/leg_class_html] 

Do HTML šablony vložíme další klíčové slovo:

<!-- /vrstvy -->
<!-- legenda -->
<hr>

<table border=0 name="legend">
  [legend]
</table>
<!-- /legenda --> 

Nyní stačí už jen reloadovat stránku a legenda bude generována automaticky.

Referenční mapa

Malá mapička s vyobrazenou aktuální oblastí je nezbytnou součástí každé aplikace. Uživateli poskytuje přehled a může sloužit jako rychlá navigace po území. Pro její přidání musíme nejdříve přidat patřičné řádky do mapfilu a pak patřičné řádky do HTML šablony. Před vlastní editací mapfilu a šablony potřebujeme vytvořit obrázek referenční mapky a potřebujeme znát její hraniční souřadnice. Obrázek uložme do adresáře /var/mapservdata/tmpls/ a nazvěme jej refmap.png. Hraniční souřadnice této mapy převezmeme z celkového území. Patřičná část mapfilu by měla vypadat následovně:

REFERENCE
  IMAGE '/var/mapservdata/tmpls/refmap.png' # Obrázek s referenční mapou
  EXTENT 208398.01 -372335.44 1285308.08 632638.93 # hraniční souřadnice v projekci US Nat. Atl.
  STATUS ON #
  MINBOXSIZE 10 # Minimální velikost rámečku znázorňující aktuální oblast
  MAXBOXSIZE 150 # Maximální velikost rámečku znázorňující aktuální oblast
  COLOR -1 -1 -1 # Barva výplně rámečku -- nyní průhledná
  OUTLINECOLOR 0 255 0 # Barva rámečku
  MARKERSIZE 8 # Velikost značky, která se objeví po dosažení "MINBOXSIZE"
  MARKER 'cross' # Symbol, kterým bude zobrazen
END 

Do HTML šablony pak doplníme následující:

[...]
<!-- referenční mapa -->
<img name="ref" src="[ref]">
<hr>
<!-- /referenční mapa -->
<!-- vrstvy -->
[...] 

A aby toho nebylo málo, musíme si ještě napsat, jak má takový MARKER 'cross' vypadat. Do mapfilu vložíme ještě:

Root obecný tip

SYMBOL
 NAME "cross"
 TYPE vector
 POINTS
  2 0
  2 4
  -99 -99
  0 2
  4 2
 END
END 

Definice symbolů může být uložena i v samostatném souboru (což je mimochodem více než vhodné, máte-li více než 5 symbolů…). Nyní již vše vypadá, jak má.

Většina potřebných věcí je již na svém místě, příště budeme pokračovat.