Hlavní navigace

MIRONET k nálezu Ústavního soudu ČR

13. 3. 2002
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dnešního dne Ústavní soud České republiky vynesl nález ve věci ústavní stížnosti proti zásahu Policie ČR ze dne 17.5.2000 vůči společnosti Mironet a jejímu majiteli ing. Robertu Novotnému.

Ústavní soud v podstatné části odůvodnění plně vyhověl stěžovateli, a to tak že:

Ústavní soud zkonstatoval porušení čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, tedy porušení nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí

Ústavní soud zkonstatoval porušení čl. 10 odst. 2, kterým je chráněno právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

Ústavní soud rovněž zkonstatoval porušení nedotknutelnosti obydlí (čl. 12 Listiny). Tím v této části vyhověl stěžovateli v tvrzení o porušení ústavně zaručených práv a svobod

a především přikázal Policii ČR vydat do 3 dnů všechny odňaté věci sloužící k výkonu podnikatelské činnosti, které byly nezákonně zabaveny při prohlídce jiných prostor ze dne 17.května 2000.

Ústavní soud nevyhověl zejména tvrzení o porušení čl. 13 Listiny základních práv a svobod, tedy porušení listovního tajemství, jakož i zrušení příkazu k domovní prohlídce vydané soudkyní Obvodního soudu pro Prahu 6..

Společnost Mironet s.r.o. vyslovuje spokojenost s nálezem Ústavního soudu z dnešního dne, kterým bylo v podstatné části ústavní stížnosti stěžovatele Roberta Novotného vyhověno a vysloveno vícenásobné porušení základních práv a svobod.

Velmi podstatným se jeví konstatování nezákonného postupu vyšetřovatele při provedení prohlídky jiných prostor – v centrále pobočky Mironet. Senát Ústavního soudu tento postup označil za nezákonnou svévoli, dokonce jdoucí k samé hraně ústavně zaručených práv a svobod. Pro orgány činné v trestním řízení je dnešní nález jednoznačným judikátem, že již nelze postupovat při vyšetřování údajné trestné činnosti způsobem, kterým bylo postupováno zejména při prohlídce společnosti MIRONET na Praze 6, jako i následným zadržováním zabavených věcí.

Společnost MIRONET z důvodu plného očištění svého dobrého jména je ochotna veřejnosti zpřístupnit spis případu kauzy MIRONET. Z tohoto spisu si lze utvořit vlastní názor na to, zda vyšetřovatel při své postupu bral na zřetel právní řád ČR nebo hájil zájmy nadnárodní společnosti snažící se udržet dominantní postavení svého placeného software na úkor open-source a free software významně dodávaný společností MIRONET.

Podcast - kyberbezpečnost

S povděkem lze zkonstatovat, že v České republice fungují instituce, které chrání ústavně zaručené práva občanů.

Ing. Robert Novotný, v.r.
ředitel Mironet, s.r.o.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku