Hlavní navigace

Nový portál o internetovém a počítačovém právu

3. 12. 2001
Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Společnost pro právo informačních technologií (SPIT) spustila na webové stránce www.itpravo.cz nový portál zabývající se právem informačních technologií, zejména pak internetovým a počítačovým právem.

Obsahem stránek jsou zejména zprávy a odborné články z oblasti elektronického obchodu, ochrany domén, určování rozhodného práva v prostředí Internetu, autorskoprávní ochrana dat, jakož i řada dalších souvisejících témat (stahování souborů MP3, užívání cizích obrázků v síti Internet, podvody spojenými se službami WWW a elektronickými podpisy). Díky populární formě většiny příspěvků se jedná o materiály přístupné širší veřejnosti. Stránky také představují jakýsi rozcestník, jehož snahou je systematicky mapovat tento -jinak velmi průřezový- právní obor. Součásti projektu jsou rovněž analýzy zahraničních a mezinárodních norem. Odbornými garanty tohoto projektu jsou Jiří Čermák (Právnická fakulta UK) a Ján Matejka (Ústav státu a práva AV ČR). Jak se ostatně uvádí na těchto stánkách, autoři by jen velmi neradi obcházeli sporná témata s pokrčením ramen a konstatováním „Těžko říci, situace je nejasná.“ nebo jenom slepě opisovali zákon. Rádi by byli těmi prvními, kdo se k těmto nejasným otázkám přímo vysloví a zároveň se pokusí přinést srozumitelná a úplná vysvětlení těm, kteří v nepřehledné právní džungli Internetu zcela bezvýsledně tápou.

www.itpravo.cz

Autor článku