Hlavní navigace

Nový Zabbix 3.0: vylepšené rozhraní a podpora šifrování

15. 2. 2016
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Společnost Zabbix SIA pravděpodobně 16. února 2016 vydá novou verzi monitorovacího systému Zabbix. Jedná se o novou verzi 3.0. Bude mít prodlouženou podporu na dobu 5 let. Zabbix 3.0 přináší spoustu nových vlastností, které si podrobněji popíšeme.

Monitorovací systém Zabbix není nutné dlouze představovat. Za dobu své existence si tento monitorovací systém našel místo v mnoha IT odvětvích. Jeho patnáctiletý vývoj došel k nové verzi 3.0.

Dnes (15. února 2016) je k dispozici Zabbix 3.0 Release Candidate 2 ve formě zdrojových kódů a balíčků v oficiálním Zabbix repository. Vydání Zabbix 3.0 proběhne pravděpodobně 16. února 2016, dle údajů v roadmap.

Nové webové rozhraní

Zabbix 3.0 přichází se zcela novým designem frontendu. Kostra a členění menu zůstaly obdobné. Sekce Uživatelé byla rozdělena do uživatelských skupin a uživatelů. A např. konfigurace Map a Obrazovek je nově v menu Monitoring.

Zabbix 3.0 New Frontend

Zabbix 3.0 New Frontend

Podpora šifrování

Šifrovaná komunikace mezi komponentami – serverem, proxy, agentem a nástroji příkazového řádku, byla již dlouho po Zabbixu požadována ZBXNEXT-17. K dispozici jsou crypto knihovny mbed TLS / PolarSSL, GnuTLS nebo OpenSSL. Tyto knihovny si můžete zvolit při vlastní kompilaci Zabbix komponent. Která bude přítomna v oficiálních balíčcích je na jejich tvůrcích. Bude možno knihovny kombinovat, přesněji je možné na Zabbix serveru mít OpenSSL a na Zabbix agentu např. GnuTLS.

Zabbix 3.0 Crypto

Zabbix 3.0 Crypto

Detaily se nastavují v nových TLS konfiguračních parametrech v souborech zabbix_server.conf, zabbix_proxy.conf, zabbix_agentd.conf, zabbix_agentd.win.conf a nově i v příkazovém řádku pro programy zabbix_get a zabbix sender.

Další podrobné informace k šifrování naleznete v dokumentaci.

Prediktivní trigger funkce

Prediktivní schopnosti jsou nyní k dispozici pomocí forecast() a timeleft() trigger funkcí. Tyto funkce analyzují historii položky a vrátí budoucí hodnotu položky nebo okamžiku, v níž hodnota položky dosáhne prahové hodnoty. Mohou být použity výpočetní položky, trigger výrazy a notifikace. Můžeme tak predejít potenciálním problémům s časovým předstihem.

SMTP autentizační volby

Konfigurace e-mailu jako typ média pro zasílání oznámení byla rozšířena o nové možnosti autentizace SMTP. Dříve se SMTP autentizace řešila pomocí lokálního MTA, který se autentizoval u nastaveného smart hosta.

Zabbix 3.0 SMTP Autentizace

Zabbix 3.0 SMTP Autentizace

Další podrobné informace o SMTP autentizaci naleznete v dokumentaci.

Kontrola položky v určitých časech

Kontrola položky (Update interval) byla dosud v Zabbixu definována jen hodnotou intervalu. Nově je možno definovat flexibilní intervaly aktualizace položek. Kontrola položky v určitý nastavený čas a datum nebyla dříve vůbec podporována.

V nové verzi byly pružné intervaly doplněny novým plánováním formátu, kde může být kontrola položky definována po určitých časových bodech.

Zabbix 3.0 Custom interval

Zabbix 3.0 Custom interval

Ve výše uvedeném příkladu kontroly položky se bude konat v 8:59:59 v 1. den v měsíci, pokud je pondělí.

Další podrobné informace o vlastních intervalech naleznete v dokumentaci.

Podpora vlastních parametrů pro alert skripty

V předchozích verzích Zabbixu byly předány tři pevné parametry skriptu – Odeslat, předmět a zpráva.

Nyní mohou uživatelé definovat své vlastní parametry příkazového řádku pro skript v konfiguračním formuláři typu média:

Zabbix 3.0 Script Parameters

Zabbix 3.0 Script Parameters

Navíc, tři nová makra jsou podporována v polích parametrů: {ALERT.SENDTO}, {ALERT.SUBJECT}, {ALERT.MESSAGE}

Privátní mapy, obrazovky a prezentace

Mapy, obrazovky a prezentace mohou být nyní soukromé nebo veřejné. Veřejné jsou přístupné všem uživatelům, zatímco ty soukromé jsou přistupné pouze pro svého majitele (tvůrce). K dispozici je nová karta Sdílení.

Pro více informací:

Export a import mapy hodnot

Byla implementována podpora exportu mapovaných hodnot spolu s exportem monitorovaných hostů a šablon.

Při importu mapovaných hodnot pravidla poskytují možnosti pro vytvoření nových a aktualizaci mapování stávající hodnot pomocí XML formátu.

Mapování hodnot může být importováno / exportováno samostatně.

Sloupec využití v položkách

Při prohlížení nastavení mapování hodnot je užitečný nový sloupec, který zobrazuje, zda je mapovaná hodnota použita.

Zabbix 3.0 Vaue mapping new

Zabbix 3.0 Vaue mapping new

Závislosti mezi trigger prototype

Definování trigger závislostí u prototypů (LLD – nízkoúrovňové objevení) nebylo dříve možné.

Zabbix 3.0 trigger prototype dependency

Zabbix 3.0 trigger prototype dependency

Podpora více OID v SNMP objevování

SNMP objevování bylo vylepšeno o objevení několika dalších nových OID. Objevování SNMP OID je nyní specifikováno v následujícím formátu:

discovery[{#MACRO1}, oid1, {#MACRO2}, oid2, ...]

Low Level Discovery (LLD) nízkoúrovňové objevování je v Zabbixu přítomno již delší dobu. A tato velmi mocná funkcionalita se neustále vylepšuje.

Aktuálně jsou k dispozici tyto mechanizmy:

 • Objevování file systemů

 • Objevování CPU a CPU core

 • Objevování SNMP OID

 • Objevování ODBC SQL dotazů

 • Objevování Windows služeb

Další podrobné informace o LLD naleznete v dokumentaci.

Propojení položky aplikace založené na objevovacích hodnotách

Chcete-li pomoci s logickým seskupením položek vytvořených z prototypů low-level objevení (LLD), je nyní možné přiřadit zjištěné položky k aplikacím, které jsou vytvořeny díky hodnotám LLD maker.

Zabbix 3.0 app prototypes

Zabbix 3.0 app prototypes

Vylepšení grafů

Lepší zoom. V předchozích verzích byl maximální zoom jedna hodina. Nyní byl tento limit byl výrazně snížen na jednu minutu.

Zabbbix 3.0 one minute zoom

Zabbbix 3.0 one minute zoom

Transparentnější přehled maker

V předchozích verzích Zabbixu neexistoval žádný jednoduchý způsob, jak určit, které makro bylo uplatněno. Je třeba mít na paměti, že makra mohou být definována na hostitele, šablony a na globální úrovni.

Zabbix 3.0 host macros inherited

Zabbix 3.0 host macros inherited

Nově je náhled na definovaná makra mnohem přehlednější a jasnější.

Automatizovaný výběr režimu hostitelského inventáře

V předchozích verzích Zabbix byli všichni hostitelé vytvořeni s vypnutým hostitelským inventářem, ve výchozím nastavení bylo nutné tuto volbu měnit ve vlastnostech každého jednotlivého hostitele. Nová verze Zabbixu  přichází s dvěma novými automatizovanými způsoby výběru režimu hostitele v inventáři.

V globálním nastavení – Administration → General → Other máme možnost nově vybrat, jaký Inventory mode bude použit pro nově vytvořené hosty.

Zabbix 3.0 general other

Zabbix 3.0 general other

Druhou možností, jak nastavit Inventory mode u hosta, je nadefinovat akci při autoregistraci hosta tak, aby se Inventory mode nastavil dle požadované volby.

Zabbix 3.0 operation inventory mode

Zabbix 3.0 operation inventory mode

Tato operace má přednost před globálním nastavením Administration → General uvedeno výše.

Zlepšení monitorování VMware

Byla přidána nová kontrola sledování VMware – CPU ready state.

Další podrobné informace o klíčích a monitorování VMware naleznete v dokumentaci.

Podpora kontext v uživatelských maker

Volitelný kontext makra může být zadán v uživatelských makrech – {$MACRO:context}. To umožňuje přepsat výchozí hodnotu makra kontextem. Pokud nejsou žádné hodnoty definované pro zadané makro kontextu pak se makro nastaví na výchozí hodnotu.

Další podrobné informace o makrech naleznete v dokumentaci.

Běh Zabbix démona v popředí

Zabbix daemon nyní přijímá parametr -f (--foreground). Je to nová možnost, jak jej spustit na popředí.

Vylepšení Frontend

Jak již bylo řečeno, Zabbix 3.0 přináší přepracované webové rozhraní neboli frontend. Samotných vylepšení je celá řada. Změny se týkají barevnosti prostředí, změny v hlavním menu, ale k úpravám došlo na mnoha dalších místech celé webové aplikace.

Zobrazení popisu Triggeru v Dashboardu

Nově existuje možnost zobrazení popisek triggeru v Dashboardu. Zobrazování popisu Triggeru je velmi užitečné v případech, kdy můžeme poskytnout klíč k vyřešení problému. Pole popisu má maximální velikost a je posuvný v případě, že text je delší. URL v rámci popisu jsou klikací.

Zabbix 3.0 trigger description dashboard

Zabbix 3.0 trigger description dashboard

Možnosti filtrování

Byly vylepšeny možnosti filtrování přes několik frontend sekcí.

Filtrování podle Trigger Name

Zabbix 3.0 dashboard filter by trigger

Zabbix 3.0 dashboard filter by trigger

Hromadná editační tlačítka namísto rozbalovacího menu

Možnosti hromadné editace entit v seznamech jsou nyní zobrazeny jako tlačítka. V předchozích verzích se k výběru používalo rozbalovací menu a pak se muselo kliknout na Go. Očekává se, že zavedení tlačítek bude mnohem rychlejší a jednodušší pro použití těchto operací.

Zabbix 3.0 mass update buttons

Zabbix 3.0 mass update buttons

Možnosti User Agent u monitorování Webu

V definici webového scénáře je nyní možné zvolit uživatelského agenta „Zabbix“. To může být užitečné pro odfiltrování žádostí přicházejících ze Zabbixu v log souborech sledovaného virtualniho web serveru – (domény).

Zabbbix 3.0 web scen zabbix

Zabbbix 3.0 web scen zabbix

Při výběru „other“ máme nově možnost nastavit uživatelského agenta a vložit libovolný řetězec.

Zabbbix 3.0 web scen other

Zabbbix 3.0 web scen other

Aktualizované překlady

Překlady Zabbix frontendu se provádějí za pomocí webové aplikace Pootle. Přehled překladů je dostupný zde. Český překlad mám na svědomí a pokud naleznete nějaký chybný překlad, je možné jej nahlásit a případně opravit.

 • Czech
 • English (United States)
 • Italian
 • Japanese
 • Korean
 • Polish
 • Portuguese (Brazil)
 • Russian
 • Slovak
 • Ukrainian

Tyto jazyky jsou v Zabbix frontendu k dispozici. Další jazyky jsou zakázány a není možné je vybrat, protože jejich úroveň překladu je nižší než 75 %.

XML import/export

Nyní je možné importovat / exportovat prvek obrazovky Hodiny s volbou „host time“.

Vylepšení Daemon

Na straně Zabbix serveru došlo k mnoha vylepšením. Byl přidán další interní proces escalators. Dále uvádím jen seznam změn bez jejich podrobného popisu.

ICTS23

 • Forced housekeeper execution
 • Default configuration file improvements
 • Performance improvements
 • Value cache improvements
 • Zabbix agent crash log on Windows platforms
 • TCP connection timeout on Windows platforms
 • Support for IPv6 addresses in Java gateway
 • Proxy configuration size increase
 • Logging IP addresses of incoming/outgoing connections between Zabbix server and Zabbix proxy
 • Setting DebugLevel=5 in daemon configuration file
 • Database recovery message on DebugLevel=2
 • Host availability improvements
 • Support for multiple escalators
 • Printing defaults with –help option
 • Dropping Inetd Zabbix agent
 • History cache improvements
 • Action and action condition caching

Závěrem

Zabbix 3.0 přichází s celou řadou nových vlastností a funkcionalit, které je možné použít v kombinaci se Zabbix Proxy, Java Gateway a Agentem.

Tento článek má za snahu seznámit širokou odbornou veřejnost s novými vlastnostmi nové nadcházející verze. Další podrobnosti naleznete v dokumentaci.

Autor článku

Pracuje jako systém administrátor – UNIX/Linux systémů. Vystudoval VOŠ Liberec, obor Počítačové systémy. Ve svém oboru prosazuje otevřená řešení IT infrastruktury.