Hlavní navigace

Otevřený dopis NIX.CZ: zpoplatnění volných frekvencí bude mít dopad na využívání internetu

7. 4. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Předseda Vlády České republiky, ministr financí, místropředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a další představitelé veřejné správy obdrželi otevřený dopis sdružení NIX.CZ. Smyslem tohoto otevřeného dopisu je reagovat na současnou debatu v rámci Strategie správy spektra ohledně zpoplatnění dosud volných frekvencí.

Volné frekvence (zejména 10 Ghz) jsou hojně využívány pro bezdrátový přístup k internetu. Dopis podepsalo představenstvo sdružení NIX.CZ a jeho ředitel Martin Semrád. Ve sdružení NIX.CZ je zastoupeno 70 členů, kteří reprezentují významnou část podnikatelů zajišťujících internetové připojení firmám i občanům v České republice.

Čtěte: Kauza zpoplatnění WiFi: za kouřovou clonou může číhat jiné nebezpečí

Kompletní znění otevřeného dopisu:

Praha dne 25. 3. 2015

Vážený pane ministře,

jako zástupci poskytovatelů připojení k Internetu sdružení v rámci NIX.CZ se 70 členy reprezentujícími významnou část podnikatelů zajišťujících internetové připojení firmám i občanům v ČR, ve městech i na vesnicích, cítíme svoji povinnost reagovat tímto dopisem na současnou debatu v rámci Strategie správy spektra ohledně zpoplatnění dosud volných frekvencí (zejm. 10 GHz) hojně využívaných pro bezdrátový přístup k Internetu.

Bezdrátové připojení k Internetu představuje pro mnohé občany v ČR, zejm. ty žijící mimo velká města, významnou možnost, jak se připojit k celosvětové síti a být on-line. Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2014 prostřednictvím těchto sítí připojeno k Internetu celých 41,5 % českých domácností, přičemž tento podíl rok od roku roste.

V případě přijetí rozhodnutí o zpoplatnění dosud volných frekvencí dojde k významnému zásahu státu do současného konkurenčního prostředí, které ve svém důsledku bude znamenat pokles počtu uživatelů Internetu, resp. snížení kvality přístupu k této celosvětové síti a to zejména v regionech a řidčeji osídlených oblastech, kdy dle našich odhadů zasáhne min. polovinu obyvatel ČR a to včetně těch, kteří využívají bezdrátové připojení jako připojení vedlejší.

Poplatky za využívání spektra pak budou zcela jistě přeneseny na koncové uživatele, z nichž pro mnohé se stane tento druh připojení k Internetu a tím i možnost účasti na tzv. digitální ekonomice, finančně neúnosný a propadnou se tak do digitální propasti. Tento krok bude zcela jistě představovat též zánik mnoha malých lokálních poskytovatelů připojení k Internetu, a to jak z důvodu zvýšených nákladů, tak zvýšené administrativy.

V této souvislosti bychom chtěli zdůraznit, že pro uživatele bezdrátových sítí, žijících zejména ve vesnických oblastech, neexistuje při připojení k Internetu jiná srovnatelná varianta a současní provozovatelé bezdrátových sítí tak plní ve svém důsledku roli, kterou v jiných vyspělých zemích zajišťují např. mobilní operátoři. Podle nedávné zprávy Evropské komise však Česká republika patří ve využívání mobilního vysokorychlostního Internetu (tzv. mobilního broadbandu) mezi úplně nejhorší země v Evropské unii a mobilní připojení tak svojí kvalitou nemůže uživatelům bezdrátových sítí nabídnout srovnatelnou variantu.

V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že na bezdrátovém připojení je závislá i celá řada podnikatelů, kteří by tento druh připojení měli využívat pro některé klíčové vládní projekty e-Governmentu jako je např. elektronická evidence tržeb či komunikace s úřady prostřednictvím datových schránek.

Jen mírně optimističtější zpráva pak přichází prostřednictvím tzv. Digital Evolution Index (DEI) Harvardské university, který ukazuje, jakým způsobem se ekonomiky jednotlivých zemí vyrovnávají s nástupem a potřebami digitálních technologií. Podle této zprávy Česká republika začala za ostatními zeměmi zaostávat a ztrácet své dříve vydobyté postavení. Zpoplatnění dosud volných frekvencí využívaných pro bezdrátové připojení k Internetu pak tento trend jen prohloubí. V neposlední řadě toto zpoplatnění představuje v celé Evropské unii velmi ojedinělý krok a přispěje tak k dalším negativnímu vnímání naší země i vlády, jejímž jste členem.

Vážený pane ministře, věříme, že je ve Vašem zájmu, aby ekonomika České republiky byla založena na znalostech a tzv. informační společnosti, nikoliv, aby se stala často zmiňovanou „montovnou Evropy“. Tato regulace ze strany státu s vysokou pravděpodobností přinese též ztrátu mnoha pracovních míst – jak u lokálních poskytovatelů připojení k Internetu (ISP), tak u těch jedinců, kteří bezdrátové připojení využívají.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste jako člen vlády i jako senátor Parlamentu České republiky věnoval tomuto tématu v rámci projednávání Strategie správy spektra zvýšenou pozornost a nedopustil, aby dosud volné frekvence využívané pro bezdrátové připojení k Internetu byly v České republice zpoplatněny. V případě Vašeho zájmu Vám rovněž nabízíme schůzku, na které naše argumenty podrobněji vysvětlíme.

Na závěr bychom jen chtěli dodat, že naše snaha není vedena ekonomickým zájmem, neboť těžiště našich příjmů neleží v žádném případě v poskytování bezdrátového připojení, ale právě snahou, aby Česká republika a její občané mohli plně využívat možností, které jim digitální ekonomika a Internet přináší a naše země byla pozitivně vnímána rovněž v mezinárodním měřítku.

root_podpora

S pozdravem 

Mgr. Josef Chomyn, předseda představenstva; Dr. Milan Švácha, MSc, MBA, LLM, místopředseda představenstva; Mgr. Ondřej Filip, MBA, člen představenstva; Jaroslav Střeštík, člen představenstva; Zbyněk Pospíchal, člen představenstva; Martin Semrád, ředitel sdružení

Byl pro vás článek přínosný?