Hlavní navigace

Sinfo - rýchly prehľad o aktuálnom stave vašich strojov

21. 12. 2001
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Určite ste popri rôznych monitoringoch, ktoré používate pri správe svojich systémov, niekedy pocítili potrebu dosiahnuť nejaký ucelenejší a komplexnejší prehľad o tom, čo sa práve deje na vami spravovaných strojoch, ako je to s vyťažením ich procesorov, obsadenosti pamäte a počtu bežiacich procesov. Mnohé monitorovacie softwary takýto aktuálny prehľad neposkytnú, na takýto spôsob prehľadu sme skôr zvyknutí pri clusteroch.

Pozrime sa teda na jednoduché riešenie, ktoré by bez zbytočných komplikácií vyriešilo tento problém a dalo by nám možnosť sledovania systému prostredníctvom textovej konzoly alebo web rozhrania realizovaným perlovým skriptom ako .cgi.

Projekt, ktorý elegantne danú situáciu rieši sa volá sinfo a nájdete ho na www.ant.uni-bremen.de/who­mes/rinas/sin­fo. Jedná sa o balík pozostávajúci z dvoch častí. Jednou časťou je daemon s názvom sinfod, ktorý zabezpečuje zber aktuálnych dát a ich prezentáciu a druhou časťou je program sinfo, ktorého úlohou je prezentácia zozbieraných dát v prehľadnej forme. Ako to vlastne celé pracuje? Pre transport údajov medzi daemonom zabezpečujúcim ich zber sa používa prenos prostredníctvom UDP broadcastových paketov v lokálnej sieti. Každý daemon v sieti obdrží UDP broadcasty od ostatných daemonov a vyhodnotí dané informácie. Tým sa nám veľmi zjednodušuje konfigurovanie klientskej časti, nakoľko nie je potrebné špecifikovať jednotlivých hostov, nakoľko lokálny daemon má o nich dokonalý prehľad. Lokálny program sinfo pre prezentáciu dát sa iba jednoducho prostredníctvom loopback zariadenia pripojí na lokálny daemon a získané informácie prezentuje cez rozhranie ncurses. Pozrime sa teda bližšie na inštaláciu. Po stahnutí zdrojových textov, ich rozpakovaní, skompilovaní a nainštalovaní nás čaká spustenie daemona sinfod. Je vhodné si ho ručne dopísať do /etc/rc.d/rc.local, aby sa automaticky spúšťal po každom spustení systému. Spustenie realizujeme nasledovne:

sinfod [-F] [-V] [-b #.#.#.#] [-n card ] [ -N nicevalue ]

-b - nastaví broadcastovú adresu siete, implicitná hodnota
    je 255.255.255.255
-n - určí rozhranie, cez ktoré sa broadcast bude realizovať, vo väčšine
    prípadov eth0
-N - určuje prioritu daemona, implicitne 15
-F - debug mód vypisujúci na konzolu prebiehajúce operácie, vhodný
    pre ladenie

Ako vidíte, vo väčšine prípadov stačí daemona spustiť bez špecifikovania jednotlivých parametrov, nakoľko pri implementácii do jednoduchších systémov niet vlastne čo riešiť. Po úspešnej inštalácii je potrebné tento daemon nainštalovať a spustiť ho na všetkých monitorovaných strojoch.

Zobrazenie informácií ako napríklad toto

sinfo console

nám realizuje program sinfo, ktorého syntax je nasledovná

sinfo [-q] [-V] [-H] [-L] [-s] [-o] [-u user ] [-d delay ]
  [-h host[:port] ] [-t count ]


-H - vypíše zoznam strojov, na ktorých beží sinfod
-L - vypíše zoznam strojov a ich aktuálne zaťaženie
-s - vypíše systémové informácie
-u - vypíše top n procesov daného užívateľa
-d - nastaví časový interval medzi dvoma obnovami, implicitne 1 sekunda
-h - pre získanie dát použije daemon z iného stroja ako na ktorom beží
-t - zahrnie n top procesov, maximálne však 5

Hneď po spustení programu sinfo získate aktuálny prehľad a to sumárne vytaženie procesorov na všetkých strojoch vyjadrené v GHz a percentách, za ktorým nasledujú aktuálne hodnoty pre jednotlivých hostov v sieti a to obsadenosť operačnej pamäte a swapu, vyťaženie systému a voľný strojový čas. Ďalej môže nasledovať údaj o objeme dátových prenosov cez sieťové rozhrania, za ktorým nasledujú jednotlivé top procesy, či už celkovo, alebo daného užívateľa, záleží ba na vami zvolených parametrov.

Pre prezentáciu dát prostredníctvom web rozhrania slúži .pl.cgi skript, ktorý je súčasťou distribúcie v adresári cgi, ktorý stačí umiestniť do cgi adresára na vašom web serveri a informácie máte k elegantným spôsobom k dispozícii pre možnosť rýchleho aktuálneho prehľadu, ktorý môže vyzerať nasledovne:

root_podpora

sinfo

Tým sme dosiahli želaný efekt pre obraznejšiu prezentáciu aktuálnych hodnôt. Treba uznať že aj napriek svojej jednoduchosti je projekt celkom zaujímavý a určite dozná ešte ďalších úprav, ako zobrazenie obsadenosti diskového priestoru a podobne, čo neraz zjednoduší zdĺhavú kontrolu mnohých strojov samostatne jeden po druhom, napríklad na univerzitnej pôde a podobne…

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku