Hlavní navigace

Source Mage GNU/Linux: aktualizace systému

3. 6. 2003
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Source Mage GNU/Linux je na rozdíl od běžných binárních linuxových distribucí aktualizován průběžně. Stoupenci této distribuce neslaví uvedení její nové verze dvakrát do roka. Source Mage vychází čtyřikrát za den. Každých šest hodin (v případě řešení bezpečnostních problémů i častěji) jsou poskytovány aktuální grimoire i sorcery. Systémy s nainstalovaným Source Mage GNU/Linux tak mohou být aktualizovány i několikrát denně.

logo: Source Mage GNU/Linux

Aktualizace systému s nainstalovaným Source Mage GNU/Linux

Aktualizace systému s nainstalovaným Source Mage GNU/Linux sestává z několika kroků. Především je nutná aktualizace sorcery (sada příkazů určených k správě systému) a grimoire (popisy softwarových produktů). Dalšími kroky jsou aktualizace spellů (softwarových produktů) a náprava možných problémů způsobených touto aktualizací.

Aktualizace sorcery

K aktualizaci sorcery slouží příkaz sorcery update. Ten zajistí stáhnutí souboru obsahujícího aktuální verzi sorcery (sorcery-devel.tar.bz2 nebo sorcery-stable.tar.bz2) z webových stránek distribuce a následnou instalaci v něm obsažených příkazů (jedním z nich je i samotný příkaz sorcery), knihoven a konfiguračních souborů. U počítačů, které nejsou připojeny do sítě, je nutné aktualizaci sorcery provést ručně. Soubor se sorcery (aktuální velikost sorcery-devel.tar.bz2 je 138 KiB) stačí rozbalit a spustit skript s názvem install.

Aktualizace codex, grimoire

K aktualizaci codex, tj. používaných grimoire, je určen příkaz scribe update. Příkazem scribe je možné také určit požadovanou verzi grimoire (devel, test, stable). Ze stabilní grimoire lze přejít například na testovací grimoire pomocí příkazu scribe add test následovaného příkazem scribe remove stable. V případě potřeby lze mít základní grimoire nainstalované ve všech třech verzích (pořadí jejich zpracovávání je určeno souborem /etc/sorcery/lo­cal/grimoire a lze jej vypsat příkazem scribe index). V běžných instalacích je to ale zbytečné.

U počítačů nepřipojených do sítě je nutné soubor obsahující grimoire (aktuální velikost vývojové verze grimoire.tar.bz2 je 1,19 MiB) rozbalit a zkopírovat do adresáře /var/lib/sorce­ry/codex. Také je nutné spustit příkaz scribe reindex (automaticky spouštěn ze scribe update), který vytvoří soubor codex.index obsahující setříděný seznam spellů a jejích umístění v grimoire.

Aktualizace spellů ze seznamu spellů doporučených k aktualizaci

Dalším důležitým příkazem je sorcery queue. Po jeho spuštění jsou verze nainstalovaných spellů (obsah souboru /var/state/sor­cery/packages) porovnávány s verzemi obsaženými v aktuálním grimoire (položka VERSION souboru DETAILS). Také jsou porovnávány datumy instalace spellů s datumy jejich nutného přeinstalování (položka UPDATED). Výsledkem porovnání je seznam spellů doporučených k aktualizaci (soubor /var/log/sorce­ry/queue/insta­ll).

Seznam spellů doporučených k aktualizaci lze editovat a spelly, jejichž aktualizace se právě nehodí (například instalace nejnovější verze xfree86 by zaměstnala počítač na hodně dlouho), lze ze seznamu vyhodit.

Spuštěním příkazu cast –queue je seznam spellů doporučených k instalaci dále zpracováván. V případě, že se zdrojové kódy požadované spellem již nacházejí v adresáři /var/spool/sorcery, může být spuštěn jejich opětovný překlad následovaný odinstalací původního a instalací aktualizovaného spellu. Chybějící zdrojové kódy a záplaty jsou automaticky stahovány příkazem summon (běží na pozadí). Samozřejmě lze zdrojové kódy do daného adresáře umístit také ručně (např. zkopírovat z CD).

Aktualizace jednotlivých spellů

Aktualizovat jednotlivé spelly lze i bez vytváření seznamu spellů doporučených k aktualizaci, tj. příkazy sorcery queue a cast –queue není nutné spouštět. Příkazem gaze version název_spellu lze zjistit jak verzi spellu nainstalovaného v systému, tak verzi nacházející se v grimoire. Spell lze aktualizovat, tj. přejít na verzi nacházející se v grimoire, spuštěním příkazu cast -c název_spellu. Rekonfiguraci spellu, tj. opětovné definování závislostí a odpovídání na otázky nacházející se v souboru CONFIGURE, lze vyvolat příkazem cast -r název_spellu. Rekonfiguraci a následný překlad a instalaci spellu lze tedy zajistit příkazem cast -c -r název_spellu.

Náprava škod způsobených aktualizací

Důležitou součástí aktualizace systému je vyhledání a oprava „nabouraných“ spellů. Mezi spelly (softwarovými produkty) jsou závislosti, které mohou být, například instalací novější verze knihovny, narušeny. Příkaz cast –fix tyto nesrovnalosti vyhledává a dává je do pořádku.

Nejčastějším „problémem“ jsou nové verze sdílených knihoven. Jedním z testů prováděných příkazem cast –fix je jejich kontrola (ldd check). Například při aktualizaci knihovny OpenSSL z verze 0.9.6h na verzi 0.9.7 musely být všechny softwarové produkty využívající tuto knihovnu přeinstalovány. Vývojáři OpenSSL změnili verzi knihovny z libssl.so.0­.9.6 na libssl.so.0.9­.7. Pokud příkaz cast –fix pomocí ldd zjistil, že softwarový produkt vyžaduje předchozí verzi knihovny (například příkaz ldd /usr/bin/wget vypsal libssl.so.0.9.6 ⇒ not found), byl tento produkt automaticky přeložen s již novou verzí knihovny.

Občas se může přihodit (především těm, co používají vývojovou verzi grimoire), že některý ze spellů nebude s novou verzí knihovny kompatibilní. Před aktualizací knihovny v devel grimoire jsou samozřejmě základní, na knihovně závislé, spelly testovány. Není ale v silách vývojářů otestovat všechny kombinace spellů. K tomu slouží právě devel grimoire.

Pokud se jedná o „důležitý“ spell a ještě neexistuje záplata, která by umožňovala jeho spolupráci s novou verzí knihovny, je verze knihovny v grimoire v krátkém časovém intervalu opět vrácena na předchozí hodnotu. Stačí proto pouze aktualizovat grimoire.

Pokud se nejedná o rozšířený spell (verze knihovny v grimoire nebyla vrácena na předchozí hodnotu), může se k předešlé verzi knihovny vrátit samotný uživatel. Slouží k tomu příkaz dispel -d (například dispel -d openssl 0.9.6h).

Vše v jednom

Nejjednoduššeji lze systém aktualizovat spuštěním příkazu sorcery system-update. V tomto případě není nutné zabývat se jednotlivými kroky aktualizace. Příkaz se o vše postará sám. Lze jej proto spouštět také například v noci pomocí cronu. Každé ráno tak může na počítači běžet „nový“ Source Mage GNU/Linux.

Grafické nadstavby

Systém s nainstalovaným Source Mage GNU/Linux lze aktualizovat také pomocí příkazu sorcery spuštěného bez voleb a argumentů. Jedná se o rozhraní vytvořené v prostředí dialog. Pro „náročnější“ uživatele je k dispozici Tim využívající knihovnu GTK+2 a ksorcery, které je postaveno nad kdebase, tj. nad knihovnou Qt.

Tim

Tim
Tim

ksorcery

ksorcery
ksorcery

CS24_early


Vše je zaznamenáváno

Aktualizace sorcery a použití příkazů summon, cast a dispel je zaznamenáváno v souboru /var/log/sorce­ry/activity. Průběh překladu zdrojových kódu jednotlivých spellů je uchováván v adresáři /var/log/sorce­ry/compile. Seznam souborů patřících jednotlivým instalovaným spellům lze získat z adresáře /var/log/sorce­ry/install.

PS:

Server ibiblio, na kterém webové stránky Source Mage GNU/Linux běží, měl hardwarové problémy. Některé odkazy zatím nefungují. Nejnovější grimoire (aktualizované každou hodinu) lze získat z webových stránek vedoucího projektu.

Byl pro vás článek přínosný?