Hlavní navigace

StarOffice 5.1: Instalace a počeštění

5. 10. 1999
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Instalace mnoha programů na Linuxu bývá často prubířským kamenem trpělivosti jeho uživatelů. Bohužel díky dosavadní neexistenci plně počeštěné verze StarOffice5.1 (SO) je s instalací trochu více práce, než bychom si přáli. Odměnou je ovšem skvěle vybavený balík kancelářských aplikací, fungující na velmi stabilním operačním systému, za který nemusíte platit a nemusíte jej ani krást. Tak s chutí do toho :-).

Před instalací si prosím ověřte, zda máte:
Nainstalované bitmapové i vektorové fonty v X-Window.
Uvádím část svého konfiguračního souboru pro X-Window /etc/XF86Config:

FontPath „/usr/X11R6/lib/­X11/fonts/ISO-8859–2/75dpi:unscaled“
FontPath „/usr/X11R6/lib/­X11/fonts/ISO-8859–2/75dpi“
FontPath „/usr/X11R6/lib/­X11/fonts/ISO-8859–2/misc:unscaled“
FontPath „/usr/X11R6/lib/­X11/fonts/ISO-8859–2/misc“
FontPath „/usr/X11R6/lib/­X11/fonts/iso8859–2/TrueType/“
FontPath „/usr/X11R6/lib/­X11/fonts/iso8859–2/Type1/“

Správně nakonfigurovanou českou klávesnici v X-Window.
Mně na RH6.0Cz stačilo do souboru /etc/XF86Config doplnit odkaz na českou klávesnici, tedy např.:

XkbKeymap „xfree86(us_cz_qw­ertz)“

Podrobněji je o této problematice napsáno v Czech-Howto, které najdete např. na www.penguin.cz.

1. Rozbalení instalačního souboru
Pokud máte instalační soubor ve formátu so51a_lnx01.tar, pak proveďte jeho rozbalení pomocí příkazu:
tar -xvf so51a_lnx01.tar
, pokud máte so51a_lnx01.tar­.gz, pak instalační soubor rozbalíte nejlépe pomocí příkazu:
tar xvfz so51a_lnx01.tar­.gz

2. Spuštění instalace
Instalaci je možno provést dvěma způsoby:
2.1 Systémovou (síťovou)  – tato instalace je vhodná tehdy, když počítač užívá více uživatelů. Nejprve je nutno nainstalovat společnou část SO. Přepněte se do adresáře office51, který vám vznikl po rozbalení instalačního souboru a odstartujte instalaci příkazem:
./setup /net
Zvolte typ instalace (asi nejčastěji standard) a zvolte kam má být společná část SO nainstalována, nejčastěji to bude /opt/Office51 a odklikejte zbývající instalační volby. Dále bude při prvním spuštění SO automaticky vytvořena v domovském adresáři každého uživatele uživatelská část instalace. Spusťte tedy SO příkazem
./soffice
z adresáře /opt/Office51/bin (nebo z adresáře kam jste systémovou část instalace nainstalovali). Poté je nutné provést připojení českých fontů (viz. bod 3).

2.2 Uživatelskou – pokud jste např. domácí uživatel a sdílíte počítač jen sám se sebou
Přepněte se do adresáře office51, který vám vznikl po rozbalení instalačního souboru a odstartujte instalaci příkazem:
./setup
z adresáře …office51. Instalace pak proběhne jako jeden celek. Zvolte typ instalace (nejčastěji asi standard), zvolte adresář kam má být SO nainstalována (např. /home/uživatel/Of­fice51) a odklikejte zbývající instalační volby. SO je pak možno spustit příkazem
./soffice
z adresáře /home/uživatel/Of­fice51/bin (nebo z adresáře kam jste si svou SO nainstalovali). Poté je nutné provést připojení českých fontů (viz. bod 3).

3. Doplnění českých fontů do StarOffice 5.1
Po prvním spuštění SO je nutno připojit české fonty do SO.
3.1 Dvojklikněte na ikonu Printer Setup, kterou najdete na pracovní ploše SO. Ekvivalentem je spuštění programu „spadmin“ ze stejného adresáře jako startujete „./soffice“.

Instalace fontů, obrázek 1


3.2 Použijte tlačítko Add Fonts a po otevření okna Font Path stiskněte tlačítko Initialize Font Paths a pak cesty k fontům potvrďte několikrát tlačítkem OK. Upozorňuji, že musíte mít práva k zápisu do adresářového stromu …/Office51/xp3/* (použil jsem příkaz chmod -R) Práva můžete po doplnění fontů do SO vrátit zpět.
3.3 Dále stiskněte tlačítko Convert All Metric Files a uzavřete dialogová okna tlačítkem Close.

Instalace fontů, obrázek 2


Po této úpravě by měly nejméně fonty Arial a Times New Roman být české a vytisknutelné v češtině přes Ghostscript. Tento postup lze samozřejmě vylepšit správnou definicí všech atributů pro všechny fonty nebo „ručním“ linkování fontů a metrik a editací seznamu používaných fontů (psstd.fonts). Příslušný návod najdete na stránkách http://www.in­tersoft.cz/li­nux/soffice. Najdete tam návod pro SO 5.0, který lze použít s drobnými úpravami i pro SO 5.1.

4. Česká klávesnice pro StarOffice 5.1 na RedHatu 6.0
StarOffice standardně českou klávesnici nepodporuje. Proto i když vám vaše další aplikace v X-Window budou bez problémů češtinu zobrazovat a tisknout, SO nebude brát z klávesnice znaky „ščřžů“. Řešení poskytuje knihovna LibI18Nforce od Zdeňka Kabeláče (k nalezení zde – pozn. redakce). Stačí tuto knihovnu stáhnout z některého ftp serveru, rozbalit pomocí tar xvfz, nakopírovat do adresáře knihoven
cp libI18force.so.0.0 /lib
a nalinkovat příkazem ldconfig. SO se pak spouští přes jednoduchý script, který jsem pojmenoval StarOffice a nakopíroval jej do svého domovského adresáře. Na tento script můžete např. přesměrovat ikonu SO z KDE. Tedy:

#!/bin/sh
LC_ALL=de
LC_CTYPE=cs_CZ
LD_PRELOAD=/lib/li­bI18Nforce.so­.0.0
export LD_PRELOAD LC_ALL LC_CTYPE
soffice $*

Script samozřejmě funguje jen za předpokladu, že máte adresář se StarOffice přidaný do proměnné PATH:
Např.:
PATH=$PATH:$HO­ME/bin:/opt/Of­fice51/bin
Proměnná LC_ALL musí být v každém případě nastavená na jinou hodnotu než cs_CZ, jinak nebude v SO fungovat tisk – postscriptové soubory generované SO budou pro Ghostscript nečitelné. Po všech těchto úpravách by měla SO fungovat bez problémů v češtině.

Uvítám vaše dotazy a připomínky. Příště si povíme něco o práci v SO.