Hlavní navigace

Vybíráme prostředí pro starší počítač

8. 12. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Ve druhém článku o přípravě prostředí pro starší počítač s malým množstvím paměti společně dokončíme popis jednotlivých variant, které přicházejí v úvahu. Pak uděláme definitivní výběr, který bude uživatelům předložen ke schválení. Na výběr toho máme opravdu hodně, jen málokteré prostředí ale vyhoví.

Awesome

Awesome je okenní manažer ( WM ), který patří do skupiny tzv. Tiling WM Příslušná webová stránka je awesome.naqua­dah.org.

Jedná se o malý, rychlý a velmi rozsáhle konfigurovatelný VM. Než jsem se pustil do nějakých větších akcí, tak jsem hledal zkušenosti předchůdců. Kromě jiných mě zaujaly tyto dvě stránky:

www.linuxos.sk/cla­nok/357/index­.html

fastlinux.eu/in­dex.php?page=li­nux032

Po krátkém odzkoušení a snaze o vlastní nastavení bych souhlasil s autorem prvního odkazu a jeho shrnutím plusů a mínusů.

Bez nastavení totiž není možné Awesome moc dobře využít a nastavení je komplikované hlavně ze dvou důvodů. První je vlastní princip konfigurace, který vyžaduje použití programovacího jazyka Lua.

Nezkoušel jsem to moc do hloubky, ale řekl bych, že konfigurace bude v první fázi dost složitá a dlouhá a bude vyžadovat alespoň základní znalost jazyka. Také bych se trochu bál přece jenom neběžného principu tilling oken pro uživatele, zvyklého na MS Windows.

Z výše uvedených důvodů jsem Awesome do dalšího kola našeho výběrového řízení nepustil.

Enlightenment

Tento systém není už jenom správce oken, ale jedná se o sadu knihoven a aplikací, které společně tvoří poměrně homogenní (včetně vzhledu) desktopové prostředí. Oficiální stránka je k nalezení na www.enlighten­ment.org. Vel­mi podrobné vysvětlení pojmů a návody na konfiguraci jsou například na Bodhilinux.com.

Celé pojetí E17 je úplně rozdílné od ostatních voleb. Hlavní rozdíl je ve způsobech konfigurace. E17 se nekonfiguruje změnou souborů, ale veškeré dostupné konfigurace má binárně vestavěné ve vlastním systémovém menu. Oba přístupy mají samozřejmě své výhody i nevýhody, záleží na zvyku a zkušenosti uživatelů.

Vzhled prostředí je dost zajímavý, i když se každému určitě nemusí líbit. V každém případě je zde obsaženo dost slušné množství vizuálních efektů, které fungují i bez akcelerace. Pros­tředí obsahuje vlastní panel, který poskytuje všechny potřebné funkce a je dobrým ovládacím prvkem, který zapadá do plánované koncepce. I když se může vzhled zdát kontroverzní, zařadil jsem E17 do dalšího výběru.

FVWM-Crystal

FVWM také není jenom WM, ale tvoří poměrně kompletní prostředí. Informace se dají najít třeba na Gna.org. Psalo se o něm i na Root.cz: FVWM-Crystal: křišťálová kráska.

Prostředí má svůj osobitý vzhled, který nemusí každému vyhovovat. Konfigurace je částečně obsažena v menu a kromě toho je možné použít i klasickou úpravu konfiguračních souborů. Už po instalaci je k dispozici kompletní systém ovládání včetně panelu, tray baru i seznamu spuštěných aplikací.

Pro daný účel je nevýhoda FVWM v tom, že menu a jednotlivé nabídky nejsou úplně lokalizované do češtiny. Poslední věc, která nakonec rozhodla, je datum poslední verze a update – rok 2008. To mi připadá jako už příliš vzdálená doba a ve spojitosti s ostatními skutečnostmi jsem se rozhodl toto prostředí dál nezkoumat.

Fluxbox

Fluxbox je opět správce oken, který koncepčně vychází z BlackBoxu. Oficiální stránka je na Fluxbox.or­g. Vyšly o něm i některé články, jako třeba ten přímo na Rootu: Fluxbox.

Jedná se opět o WM, který se nastavuje pomocí běžných konfiguračních souborů. Jeho výhoda v rámci konfigurace spočívá v tom, že má v jednom adresáři umístěné patřičné soubory (init keys menu lastwallpaper windowmenu). S jejich pomocí je možné velmi jednoduše a navíc ve velkém rozsahu nastavovat vše potřebné.

Po instalaci a spuštění není k dispozici nic, kromě jednoduchého panelu a možnosti zobrazit menu pravým klikem na ploše. Samotné menu obsahuje aplikace, ale také některé možnosti konfigurace. Jeho nevýhoda je v tom, že není úplně lokalizované. K předpokládanému využití by bylo nutné doinstalovat základní ovládací prvky. Výhoda j v možnosti jejich výběru a nastavení celého prostředí.

Fluxbox se běžně zařazuje i do některých distribucí jako samostatný obraz (Ubuntu, Mint apod.). Já ho do dalšího výběru řadím také.

IceWM

Jak vyplývá již z názvu, jedná se opět o WM. Oficiální stránka je na www.icewm.or­g. V rozsáhlém článku na OSNews je možní najít spoustu informací o systému jako takovém, jeho instalaci, nastavení a přizpůsobení.

Po instalaci je k dispozici vlastní panel, kde jsou prakticky všechny běžné součásti včetně přepínače ploch. V hlavním menu jsou ale některé položky lokalizované a některé ne. Mluvím samozřejmě o čisté instalaci, kdy nebylo nic nastaveno nebo přizpůsobeno. Zbytek panelu je lokalizován kompletně.

Po krátkém seznámení jsem se rozhodl, že tuto variantu v dalšího výběru vyřadím. Hlavním důvodem byl poměrně archaický vzhled, který mi připomíná ještě Windows 95, blahé paměti.

Openbox

Jedná se o WM, který je trochu podobný Fluxboxu. To je dáno hlavně tím, že oba vycházejí ze společného základu – Blackboxu. Ofi­ciální stránka je na openbox.or­g. Na Root.cz vyšel velmi obsáhlý seriál: Okenní manažer Openbox.

Po čisté instalaci není obsaženo prakticky žádné ovládání a vše je třeba konfigurovat a nastavit. Jediné, co je možné využít, je menu pod pravým klikem na ploše. Menu je samozřejmě podobné Fluxboxu, ale není v něm tolik konfiguračních vo­leb.

Na druhou stranu je zde výhoda v možnosti vše nainstalovat a upravit podle potřeby a vkusu. Dost dlouhou dobu jsem zvažoval, jestli Openbox do dalšího kola zařadit nebo ne. Nakonec jsem dospěl k názoru, že proti Fluxboxu nepřináší v našem případě nic nového. Navíc je jeho konfigurace složitější (a tím nemyslím použití konfiguračních souborů v XML) a možnosti navíc nejsou pro daný účel nutné. Proto jsem ho nakonec z výběru vyřadil.

Další možnosti, na které jsem narazil

Výše uvedený výběr je samozřejmě maximálně subjektivní, protože možností je mnohem víc. Proto zde uvedu jenom krátké odkazy na další varianty, které jsem při svém pátrání objevil. Nijak blíže jsem je nezkoumal a nezkoušel, takže se jedná spíš o inspiraci. Tyto varianty jsem nijak nehodnotil, takže je uvedu v abecedním pořadí:

AfterStep

Jedná se o WM pro X Windows systémy, které svým vzhledem vychází z NeXTStepu. Více informací je možné nalézt na www.afterstep­.org. Poslední verze je z poloviny ledna letošního roku, takže se dá říct, že vývoj neustále pokračuje.

CTWM

Je to WM, který vychází z klasického TWM. Je vysoce konfigurovatelný, podporuje více virtuálních ploch, pokročilou zprávu ikon, animované ikony a pozadí, 3D titulky a okraje oken atd. Více je možné zjistit na ctwm.free.lp­.se. Poslední změny byly provedeny na počátku roku 2007, což už je hodně dlouho.

PekWM

Jedná se o projekt, který navázal AEWM++, ale už se z této závislosti vyprostil a jede si po vlastní linii. Je velmi lehký, vysoce konfigurovatelný a má účinnou správu klávesových zkratek. Více je možné zjistit na pekwm.org/pro­jects/pekwm. Pos­lední verze je u konce října letošního roku, takže velmi aktuální. To dokazuje aktivní vývoj.

Ratpoison

Je to jednoduchý WM bez velkých grafických efektů, bez dekorací oken a závislosti na dalších knihovnách. Víc je možné se dozvědět na www.nongnu­.org/ratpoison­. Ovládá se pomocí klávesových zkratek. Poslední verze je z jara roku 2009, takže už nějaký ten pátek nazpět.

CS24_early

Tři do dalšího kola

Tímto konstatováním by asi bylo možné ukončit krátkou exkurzi do přehledu desktopových prostředí a WM. Konečný výběr padl na dvě možnosti z uvedeného seznamu: E17 a Fluxbox. Vzhledem k jeho nečekaně malým nárokům na systémové prostředky jsem se rozhodl, že do konečného výběru zařadím i LXDE.

V následujících částech se podíváme na uživatelský výběr a následnou instalaci a konfiguraci vybraného prostředí a krátce probereme sadu instalovaných aplikací.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku