Hlavní navigace

Vytvořte výukový program za půl hodiny s JClic

1. 3. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vytvořit výukový program, který by studenty zaujal, mohl jim přinést nějakou novou informaci a zabavil je, není nijak snadné. Učitel navíc potřebuje studenty vyzkoušet a ideálně vše na závěr zhodnotit a vypsat výsledky jednotlivých studentů. Pokud použijete JClic, vše budete mít před sebou jako na dlani.

Výukové programy, které jsou již nějakým způsobem vytvořené s sebou přinášejí obvykle řadu problémů – většinou nezkouší a neučí přesně to, co by si vyučující představoval, jen málokdy mu dávají snadnou zpětnou vazbu o úspěšnosti studentů a často jsou poměrně finančně náročné. Pokud navíc chcete takto pracovat v nějaké ne zcela obvyklé oblasti, což v době změn ve školství nebo při dalším vzdělávání, chcete poměrně často máte smůlu. Řešení se nabízí hned několik – první je vlastní vzdělávací program napsat od píky sám, což je jednak pracné a jednak nepoužitelné pro kohokoli, kdo není informatik. Další možností je využít LMS systém jako je Moodle, což může být dobré řešení, ale aktivity jako spojování slov nebo pexeso se v něm nedělají právě nejlépe, nebo můžete sáhnout po nějakém vhodném frameworku.

My se na jeden takový s názvem JClic podíváme. Pochází ze Španělska, je vytvořený v Javě a tvoří ho tři základní komponenty – běhové prostředí (to využijí studenti), správce výsledků (vhodné pro lektora) a nástroj na tvorbu kurzů. Právě třetí komponentě budeme, z pochopitelných důvodů, věnovat nejvíce pozornosti.

JClic se představuje

Podporovány jsou operační systémy Linux, Windows či Mac OS X, takže je možné jej provozovat téměř kdekoli. Grafické prostředí není nijak oslnivé, ale na druhou stranu poměrně přehledné a stabilní. Aplikace za celou dobu používání (asi dva měsíce) ani jednou nespadla a ač pracuje v Javě, ani nijak zvlášť výrazně nezatěžuje procesor.

JClic author, jak se vývojové prostředí oficiálně jmenuje, nabízí poměrně přehlednou strukturu, na kterou je možné si rychle zvyknout. Každému projektu je třeba přiřadit název a v případě chuti také další atributy, jako je popis, seznam autorů, škol, předpokládanou úroveň studentů atp. To je užitečné zvláště pokud chcete materiál sdílet, nebo výukové materiály vytváříte v nějakém týmu či větším množství, neboť pak dodají tyto popisky podstatně větší přehlednost. Nastavit si můžete také výchozí vzhled, či spíše barevné schéma – nabídka není nijak bohatá, ale není problém si ji případně jakkoli rozšířit. To vše je realizováno v první nabídkové kartě.

Druhá karta slouží jako správce multimédií a nenabízí tedy nic překvapivého či zajímavého. To hlavní a podstatné nabízí až třetí, tedy editor jednotlivých vzdělávacích aktivit. K dispozici je jich více než patnáct – od různých variant pexes a spojování slov přes dopisování správné odpovědi až třeba po křížovku. Výběr je ale podstatně širší. Nechybí ani přítomnost informační obrazovky, kterou můžete do vzdělávacího projektu zařadit. Nemusíte tak jen nabízet zábavné testování, ale také samozřejmě výuku či informace.

Ke každé aktivitě je možné přiřadit různé parametry – od času, který má uživatel na její zvládnutí, přes počet pokusů až po přehrávaný zvuk. Samozřejmostí je nadefinování rozměrů pole (například velikosti křížovky, počtu kartiček v pexesu atp.). Mimo textová pole je možné vkládat také nejrůznější obrázky, mřížky, je možné používat barvy nebo připojovat úvodní a závěrečné informace. Samotná tvorba je poměrně jednoduchá a přehledná. Téměř vždy je k dispozici poměrně bohatá nabídka nastavení toho, jak konkrétně má daná implementace šablony vypadat.

Pokud by vám výčet aktivit nedostačoval, je možné si v Javě vytvořit aktivitu novou jako třídu a pak si ji do aplikace jednoduše importovat. Vůbec možnosti nastavení a úprav čehokoli jsou poměrně bohaté, což by mělo zajistit, aby materiály nevypadaly příliš stereotypně.

Poslední karta nabízí sestavení scénáře – tedy toho, jak půjdou jednotlivé aktivity za sebou, zdali bude možné mezi nimi přeskakovat atp. Opět vše v poměrně přehledném a rozumě vypadajícím provedení. Aplikace samozřejmě nabízí integrovaný přehrávač, pomocí kterého je možné si sestavu hned vyzkoušet a zjisti, zda může být tak, jak je, nebo zda jsou nutné nějaké úpravy.

Výsledek je pak možné zabalit do formátu, který zpracuje klient na stanici studenta nebo do webové stránky. Před i za vložený Java Applet je možné dát libovolný HTML kód. Výsledek, který bude právě v podobě Java appletu bude asi výstupem častějším, neboť jej lze snadno integrovat do celkového LMS systému.

skoleni

Závěr

JClic nabízí poměrně obsáhlé a kvalitní možnosti pro tvorbu studijních a výukových materiálů, především pro základní školu, ale jeho možnosti je možné využít i na stupních vyšších. K dispozici je téměř kompletní lokalizace, což je ve školském prostředí poměrně důležité. Velké množství nabízených šablon, kvalitní zpracování i jednoduché ovládání, vytvářejí prostředí, které i přes řadu dílčích nevýhod nabízí přiměřený a poměrně dobře použitelný nástroj, který bude, po kratší instruktáži, schopen používat každý.

Osobně se mi líbí i samotný klient pro studenty, který nabízí poměrně pěkný přehled o splněných úkolech, stráveném čase i procentuální úspěšnosti. Učitele pak jistě potěší jednak nástroj pro automatickou klasifikaci na základě zvolených parametrů, tak také monitorování činnosti studentů. Potěšitelné je také to, že díky dvěma možnostem exportu je možné aplikace používat jak online, tak také offline. JClic tak rozhodně stojí za zkoušku.

Autor článku

Vystudovaný středoškolský učitel fyziky a informatiky, ale dnes vysokoškolský pedagog technologií ve vzdělávání na KISKu na FF MU. Věnuje se především kurátorství digitálního obsahu, online vzdělávání a učící se společnosti.