Hlavní navigace

Zašlete připomínky ke schvalování ISO standardu Open XML

3. 5. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Microsoft se snaží, aby jeho formát Open XML prošel schvalovacím procesem a stal se ISO standardem. Řízení už bylo zahájeno a nyní je možno podávat k němu technické připomínky. V České republice zastupuje ISO Český normalizační institut a také jemu je možné zasílat připomínky. Jaký bude ISO/IEC 29500?

Open XML v ISO řízení

O formátu Open XML jsme toho napsali už poměrně hodně. Formát je společností Microsoft poměrně aktivně propagován a společnost se nyní snaží prosadit jej jako ISO standard. Organizace Ecma International standard schválila už před půl rokem jako Ecma 376. Nyní byl návrh na standard předložen organizaci ISO.

Návrh je zcela shodný s tím, který byl schválen Ecma a pokud máte zájem si jej prostudovat, můžete jej přímo od Ecma získat. Protože už návrh prošel jedním standardizačním procesem, bylo rozhodnuto, že v ISO bude probíhat takzvaný fast-track proces, který by měl vše usnadnit a především zrychlit. Jinými slovy, vše půjde zřejmě velmi rychle.

Dobrou zprávou je, že ISO má velmi přísná pravidla pro schvalování standardů. Řada lidí se mylně domnívá, že zrychlený schvalovací proces znamená, že jen pár razítek a je hotovo. Samozřejmě o nic podobného nejde, stále je potřeba dodržet řadu důležitých podmínek a projít kroky předcházející samotnému schválení. Jedním z těchto kroků je také pětiměsíční fáze technického připomínkování, která právě probíhá.

Přednesení připomínek

V rámci této fáze se mohou všichni členové ISO vyjadřovat ke konkrétním problémům týkajícím se přijetí standardu. Českou republiku v tomto případě zastupuje Český normalizační institut, který má za úkol připomínky vypracovat. Jedním z nejzasvěcenějších lidí je v tomto směru Jiří Kosek. Ten má za úkol vytvořit stanoviska k jednotlivým návrhům standardů.

Celý schvalovací proces je velmi citlivou záležitostí a kromě velkého množství pozorovatelů přichází do hry také řada odpůrců a kritiků nového standardu Open XML. Jiří Kosek si podle svých slov složitost situace velmi dobře uvědomuje. Vzhledem k tomu, že přijetí OOXML je celkem citlivé téma – navrhovaný standard se nelíbí zejména některým konkurentům Microsoftu a příznivcům open-source kancelářských balíků, kteří vsadili na formát ODF – zájem o to, co se děje pod pokličkou mezinárodní standardizace, najednou stoupá, tvrdí o problematice.

Ačkoliv se množí hlasy, které tvrdí, že je celý průběh schvalování zmanipulovaný a používají se slova jako „úplatky” a „korupce”, Jiří Kosek nás ubezpečil, že k ničemu podobnému nedochází a vše probíhá podle předem stanovených pravidel. Celý proces zatím probíhá zcela podle procedur JTC1.

Vyjádřit se může každý

Podle slov Jiřího Koska se ČNI snaží podobným obviněním v České republice předejít a snaží se celý proces maximálně zprůhlednit a otevřít veřejnosti. To je také hlavní důvod, proč ČNI přistoupil k veřejnému připomínkování navrhovaného standardu. Během celého května budou přijímány technické připomínky, ke kterým bude následně přihlédnuto při sestavování stanoviska ČNI. Oprávněné připomínky budou zohledněny při formulaci konečného stanoviska ČNI k přijetí OOXML.

Na webu ČNI se můžeme k připomínkování dočíst:

Vzhledem k tomu, že většina elektronických dokumentů je dnes pořizována právě v kancelářských programech, je existence standardizovaných formátů důležitá a dotýká se v podstatě všech jednotlivců, firem i veřejné správy v ČR.

Z tohoto důvodu se ČNI rozhodlo učinit proces vytvoření jednotného stanoviska ČR k návrhu na přijetí OOXML jako mezinárodní normy maximálně otevřený a transparentní, a umožnit tak se do něj zapojit i subjektům, které se jinak o normalizační procesy nezajímají.

Časový harmonogram, kterým se bude ČNI v příštích několika měsících řídit, je následující:

  • 1. června 2007 – ukončení přijímání připomínek
  • 2. července 2007 – zveřejnění návrhu stanoviska, která zahrne oprávněné připomínky (u neoprávněných připomínek bude uveden důvod jejich odmítnutí)
  • 16. července 2007 – ukončení přijímání připomínek k návrhu stanoviska
  • 3. srpna 2007 – vytvoření finálního stanoviska ČNI, jeho následné postoupení do ISO JTC1

I vy máte tedy možnost do konce května zaslat své připomínky. Podle směrnic ISO se připomínky mají týkat pouze technické problematiky. Z direktiv mimo jiné vyplývá, že v této fázi schvalovacího procesu se připomínky mají týkat technického obsahu normy, píše se na webu ČNI.

Chcete-li tedy přidat vlastní připomínky, navštivte webový formulář, který byl pro tyto účely na stránkách ČNI zřízen. Při zasílání připomínek nezapomeňte uvést vaše jméno, organizaci, kterou zastupujete, a kontaktní e-mail. U konkrétních připomínek citujte přesně část normy, číslo strany a číslo řádku.

Hlas ČNI může mít celkem tři různé podoby:

Cloud23

  1. ano
  2. ne
  3. ne s výhradami

Pokud nedojde k jednoznačnému zamítnutí nebo přijetí standardu, proběhne shromáždění na vypořádání připomínek z hlasování. Na něm budou jednotlivé připomínky řešeny, a pokud dojde k jejich nápravě, mohou organizace, které připomínky vznesly, změnit dodatečně svůj hlas na ano.

Závěrem

Veřejné připomínkování by mělo jednak zprůhlednit celý proces v České republice a také dát prostor k vyjádření skutečně všem. Naprosto každý tak má šanci vznést věcné námitky proti přijetí Open XML jako standardu ISO. Najdou se relevantní připomínky, nebo jsou odpůrci Open XML jen papírovými bojovníky? Co si o tom myslíte vy?

Veřejné připomínkování je

Autor článku

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.