Hlavní navigace

GNU/Linux a bezpečnost v akademických sítích

Autor:Josef Kadlec
Jazyk: čeština
Licence: GNU FDL
Počet stran: 103
Datum přidání: 17. 12. 2007
Rešeršní práce analyzuje hrozby a možnosti operačního systému GNU/Linux k jejich eliminaci s přihlédnutím na sítě v akademickém prostředí. Práce je rozdělená do čtyý základních tématických částí, kde se postupně seznamujeme s problematikou bezpečnosti na úrovni operačního systému, přes bezpečnostní problémy spojené se sítí až k fyzické bezpečnosti. V poslední části je stručně popsán a graficky znázorněn příklad sítě, která by se mohla v akademickém prostředí vyskytnout. Na problematiku je pohlíženo ze strany administrátora, takže je analýza bezpečnostních rizik popisována s jistou mírou teoretičnosti a přesné metody zneužití jsou skryty. Použité programové vybavení je většinou na bázi open source. Tato práce je také jakási příručka administrátora, pomocí které lze krok za krokem vyřešit bezpečnost nejen akademické sítě.

Knihu si můžete stáhnout v těchto formátech: