Hlavní navigace

CFD zpřístupňují některé trhy i drobným investorům a obchodníkům

Zjistěte co je CFD a co přináší drobným investorům a obchodníkům
7. 1. 2019

Sdílet

Když pomineme kryptoměny a mediální hype okolo nich, tak za jednu z posledních významných věcí ve světě financí lze považovat velké rozšíření CFD kontraktů. Jejich obliba mezi brokery i obchodníky způsobila, že skrz CFD kontrakty lze obchodovat opravdu velké množství trhů.

Některé z těchto trhů by nebyly pro drobné obchodníky a investory vůbec dostupné, protože vyžadují účty s velkým majetkem, aby bylo možné obchod otevřít. Typickým příkladem jsou komoditní trhy, které jsou určeny pro výrobce a zpracovatele komodit, kteří se na finančním trhu zajišťují proti fluktuaci cen. Jelikož se jedná o velké společnosti, tak je velikost finančních produktů přizpůsobena právě jim.

Brokeři a finanční institucenejspíš viděli nedostupnost některých trhů pro drobné obchodníky a investory jako mezeru na trhu, a proto začali nabízet CFD. O tom co jsou to CFD, jak se s nimi obchoduje a jaké jsou jejich výhody a rizika je tento článek.

Co je CFD

Zkratka CFD pochází z anglického výrazu Contract For Difference. Do češtiny se překládá jako Rozdílová smlouva. Jedná se o finanční nástroj, který kopíruje cenu nějakého trhu. Takovým trhem může být jednotlivá akcie, komodita, měnový pár, ale i celý akciový index.

 

Zjednodušeně by se dalo říct, že CFD se dá vytvořit pro kterýkoliv trh, na kterém dochází k pohybu (změně) ceny. Odborně se trh, který CFD “kopíruje” nazývá podkladové aktivum. Jak se z názvu nejspíš dovtípíte, tak pohyb trhu je podkladem pro pohyb CFD.

Když obchodujete s CFD, tak nevlastníte podkladové aktivum. Ve skutečnosti uzavíráte smlouvu o tom, že vám bude vyplacen rozdíl mezi cenou CFD v momentě, kdy otevřete obchod a cenou v momentě, kdy obchod s CFD ukončíte. Pomocí CFD můžete spekulovat jak na pohyb ceny výše, tak na pohyb ceny níže. Pokud se domníváte, že cena na trhu bude růst, tak CFD kontrakt nakoupíte. Pokud se domníváte, že cena na trhu bude klesat, tak CFD kontrakt prodáte.

CFD se obchodují v jednotkách nazývaných kontrakty. Podle toho kolik kontraktů nakoupíte, tak velká je vaše investice a od její výše se odvíjí potenciální zisk, ale i ztráta.

Pro CFD platí, že jsou to finanční nástroje, které v sobě mají “zabudovanou” finanční páku. To znamená, že cena CFD se bude měnit v určitém násobku vůči ceně podkladového aktiva. Výše násobku se bude lišit trh od trhu.
Je nanejvýš nutné, aby obchodník znal poměr pohybu ceny CFD vůči podkladovému aktivu ještě předtím, než otevře obchod. Pokud totiž otevře CFD obchod s velkým počtem kontraktů, tak mu může pákový pohyb přinést vysoký zisk, ale v případě opačného vývoje přinést vysokou ztrátu.

Obchodování s CFD

Obchodování s CFD je úplně stejné jako obchodování jakéhokoliv jiného finančního instrumentu. CFD kontrakty budou nejčastěji nabízeny v platformách MetaTrader 4 nebo MetaTrader 5. V platformě najdete seznam všech dostupných CFD pro obchodování u daného brokera.

U každého CFD si můžete zobrazit podmínky, za kterých se obchodují a mimo jiné také zjistit v jakém násobku vůči podkladovému aktivu se bude pohybovat. U každého CFD si také můžete otevřít graf pro účely technické analýzy a použít na něm všechny dostupné nástroje v platformě MetaTrader.

Když už učiníte rozhodnutí otevřít obchod s CFD, tak vše probíhá jako u jakéhokoliv jiného instrumentu v platformě MetaTrader. Můžete použít všechny standardní postupy pro zadání objednávky pro nákup nebo prodej. Jakmile CFD nakoupíte / prodáte, tak se vám objeví v seznamu otevřených obchodů, kde jej můžete monitorovat a také uzavřít.

Výhody a rizika CFD

Jako u všeho v životě, tak i u CFD najdeme výhody a nevýhody. Pojďme se na ně blíže podívat.

Výhody:

  • Možnost spekulovat na pokles jakéhokoliv trhu, pro který CFD existuje – Tohle je v praxi velmi hodnotné především u akcií. V době hospodářské krize nebo recese může dojít k zákazu prodeje akcií, a tak není možné spekulovat na jejich pokles. U CFD se vám toto nestane, protože nebudete prodávat přímo akcii, nýbrž CFD, které kopíruje vývoj ceny akcie.
  • Možnost obchodovat na trzích, které s malým kapitálem nejsou dostupné – Jak už jsme uvedli v úvodu, tak například komoditní trhy, nebo akciové indexy lze přímo obchodovat pouze s velkým kapitálem na účtu. Díky CFD můžete s malým kapitálem využít pohybů i na trzích, které byste nemohli přímo obchodovat. CFD tak rozšiřují možnosti vašeho obchodování a dávají větší možnost diverzifikace portfolia v případě, že jste investor.

Rizika:

  • Možný negativní swap – Když budete mít otevřený obchod s CFD přes noc, bude vám broker účtovat tzv. swap. Ten může být pozitivní, ale i negativní. Pokud plánujete CFD obchod držet delší dobu je potřeba zjistit, zda nebudete platit příliš velký negativní swap, který vám logicky sníží váš očekávaný zisk.
  • Nedostupnost některých trhů – I když nabídka CFD je široká, tak budou existovat trhy, které byste chtěli obchodovat, ale nebude pro ně existovat CFD. Nejlepší je, vybrat si brokera s nejširší nabídkou CFD.
  • Finanční páka – CFD v sobě “obsahují” finanční páku. Je tedy nutné správně určit počet CFD kontraktů se kterými budete obchodovat, abyste se nevystavovali riziku nadměrné ztráty.

CFD jsou skvělé finanční nástroje. Rizika s nimi spojená můžete do velké míry ošetřit a vytěžit maximum z výhod, které nabízejí.