Hlavní navigace

Datové centrum TTC Teleport DC2 je jiné

V čem spočívá odlišnost nového datového centra společnosti TTC TELEPORT od jiných známých datových center?
14. 10. 2015

Sdílet

Naše datová centra jak DC1 Tiskařská, tak i DC2 Sazečská, se od jiných komerčních datových center (DC) liší jak v parametrech technických, tak i v parametrech obchodního modelu, a v neposlední řadě i v přístupu ke klientovi.

Jaké odlišnosti tedy můžeme v TTC Teleportu očekávat.

Začneme-li od počátku, tzn. u vzniku projektu DC2, postupovali jsme v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti výstavby a provozu DC. Nahlédli jsme i pod pokličku vývojových center a laboratoří hlavních světových technologických dodavatelů a výrobců elektrických rozvodů, chlazení či distribuce dat. K novým trendům, a často v té době i utajovaným vývojovým prototypům, jsme přidali čtrnáctileté zkušenosti s provozem DC a vlastní know-how v oblasti technické a bezpečnostní. Posledním a významným vstupem do celkového konceptu nového DC byl obchodní model, který jsme mnoho měsíců konzultovali s potenciálními klienty. Výsledkem je univerzální platforma pro poskytování kolokačních služeb, kterou mohou využít zákazníci jak se zájmem o levná řešení, tak i ti, kteří stojí o high-end řešení.

Slovo univerzální zde užíváme záměrně, jelikož si celé nové datové centrum můžete představit jako osm samostatných datových center pod jednou střechou. Mimochodem, když jsme u té střechy, DC2 má hned dvě střechy uložené tak, aby se do prostor DC nedostala opravdu žádná voda.
Universálnost a modularita je jednou z klíčových předností DC2. Modularitu DC si můžeme představit tak, že každá z technických oblastí (např. energetika, chlazení, securita ….) představuje jednu kostičku lega. Každá z kostiček však může mít různou barvu, velikost či tvar, a je tak možné vystavět a provozovat pro konkrétního zákazníka konkrétní a většinou unikátní technické řešení. Naší běžnou praxí, již lety osvědčenou, je dodávat technickou specifikaci kolokační služby zákazníkovi na klíč, tzn. přesně tak, jak si ji sám specifikuje.

DC se provozně dělí na několik částí, jako např. energo VN, energo NN, chlazení, securita, networking, monitoring, vybavení sálů atd. Každá z těchto části je zákaznicky modifikovatelná, např. v části klientské vybavenosti sálů si potenciální klient vybere ty skříně/racky, které mu vyhovují. Běžně nabízíme skříně výrobců Rittal, Conteg, Schrack, Knurr, Triton, APC… Dále pak např. v oblasti přístupového systému/security si klient určí, zdali k přístupu do svého sálu požaduje jen čip nebo kombinaci čip + klávesnice, popř. dále rozšiřitelné o biometrikou čtečku či speciální časové zámky. A takto můžeme pokračovat dále a dále. Možných technických a provozních kombinací, jak si specifikovat službu, jsou stovky.

V poslední době, po otevření DC Seznam, se nám množí dotazy, proč jsme nenavrhli a nepostavili DC v části chlazení tak, aby využívalo principu nepřímého chlazení venkovním vzduchem pomocí rekuperačních jednotek. V prvopočátku jsme tuto možnost zvažovali, ale úvahy tímto směrem jsme brzy opustili z mnoha důvodů. Tento systém může být ve své teoretické variantě provozně levnější, ale v reálu představuje při započítání všech investičních a provozních nákladů spíše řešení dražší. Systém chlazení DC při využití rekuperace je pro komerční poskytovatele DC nevýhodný. Důvodem je, že svým klientům musíte nabízet chlazení v rozpětí od 19 °C do 29 °C v různých částech DC. A to systémy nepřímého chlazení rekuperací ne zcela a jednoduše zvládají. Za použití systému rekuperace musíte udržovat teplotu v celém sále vždy na úrovni toho zákazníka, který požaduje nejsilnější chlazení, na nejnižší požadované teplotě. Tento model a způsob chlazení je proto pro komerční DC nepoužitelný.

V TTC DC2 využíváme lety provozně osvědčený systém centrální výroby chladu a následné distribuce až k technologiím zákazníků. Centrálním prvkem výroby studené vody jsou suché kapalinové chladiče a kompresorové chillery. Vedle zapojení těchto prvků používáme i tzv. freecoolingu, i když ne zcela běžně. Distribuci chladícího média jsme vystavěli v systému Victaulic, který nám dává možnost rychlé modifikace a opravy distribuční cesty. V případě výpadku či poruchy některé komponenty lze výměnu poškozených komponent provést v rámci minut. Vlastní systém distribuce je tvořen kruhovou topologií a je plněn vždy dvojící čerpadel a dalšími prvky vždy ve zdvojené konfiguraci. Můžeme tedy deklarovat, že distribuce média je v zapojení dle doporučení Uptime Institute TIER IV, koncové InRow jednotky v zapojení TIER III či TIER IV dle požadavku zákazníka. Centrální zdroje chladu jsou v zapojení TIER III s možností modifikace na TIER IV dle přání zákazníka.

V oblasti energetiky jsme použili podobnou filozofii jako v oblasti chlazení. Na straně vysokého napětí (VN) jsme tedy zvolili zapojení transformátorů tak, že je možné další transformátory přidat a zapojit bez výpadku již běžících. Součástí VN rozvodů je i vlastní VN distribuční rozpínací stanice, která je vyhrazenými kabely 10MW/22kV připojena ke dvěma pražským měnírnám.

V oblasti nízkého napětí (NN) je v objektu DC2 vystavěno celkem 8 + 1 NN rozvoden. Součástí NN rozvodů jsou i motorgenerátory ve finálním zapojení 8 + 1 a záložní modulární UPS systémy s kapacitou baterií na 10 minut provozu. Vlastní distribuci elektrické energie od motorgenerátorů do rozvoden NN a do sálů zákazníků zajišťují moderní BusBary. Koncovou distribuci do zákazníkových stojanů/racků obstará standardní kabelová cesta z PDU rozvaděčů umístěných mimo zákaznické sály. V našem zapojení se elektrická energie měří na desítkách míst distribučního vedení a současně měříme každý jednotlivý elektrický přívod do skříní/racků zákazníků. Záložní motorgenerátory jsou zásobovány motorovou naftou ze dvou externích nádrží o objemu 50 000 litrů, každý motorgenerátor má ještě vlastní provozní nádrž o velikosti 1000 l. Veškerá non-IT zařízení jsou připojena na separátní UPS zdroje tak, aby byly i v případě výpadku napájení ze sítě a do doby náběhu motorgenerátorů všechny elektrické spotřebiče a systémy funkční.


V datovém centru DC2 jsou všechny elektrické spotřebiče připojeny minimálně dvěma elektrickými přívody. Výjimkou jsou snad jen varné konvice a ledničky v kuchyňkách.

Velký důraz klademe na monitorovací a dohledový systém DC. Monitorujeme a hlídáme stovky tisíc signálů z celého DC, které dále vyhodnocujeme, a většinu z nich zasíláme do zákaznického portálu. Z portálu si jednotliví klienti mohou provozní údaje DC nechat zasílat do svých dohledových systémů. Dáváme tak možnost našim zákazníkům, aby nás hlídali v tom, co pro ně děláme.

Přístupový systém, kamerový systém, systémy aktivní detekce ohně, autonomní hasicí systémy, systémy detekce zaplavení, systémy řízení a regulace jednotlivých technologií, to vše a mnoho dalšího je pro nás standard, který je určen našim klientům. Mnohé z výše citovaných systémů jsou certifikovány na úroveň tajné dle NBÚ. Ostatní systémy, které nepodléhají certifikaci, jsou špičkovými systémy předních světových výrobců.

Žádná z technologií by nefungovala dobře, kdyby se o ni nestarali lidé se zkušenostmi. Mnoho našich kolegů má mnoholeté zkušenosti s provozem datových center. Proto můžeme zodpovědně tvrdit, že náš personál a technické vybavení tvoří špičkové pracoviště a jsme poskytovatelem velmi kvalitních služeb. Naší výhodou je i to, že jsme tzv. carrier neutral poskytovatel kolokačních služeb. Nejsme v žádném ohledu závislí na jakémkoli telco operátorovi a jeho službách. Dodáváme svým klientům výhradně kolokační služby. Naším krédem je – Nekonkurujeme vlastním klientům.

Vše podtrhuje i obchodní model, kdy klient platí fixní měsíční poplatky za plochu pro své zařízení a měsíční pohyblivou složku ve formě platby za skutečně spotřebovanou energii. Ostatní měsíční či roční poplatky u nás nenajdete.

http://www.ttc-teleport.cz/