Hlavní navigace

Konečně nadupaný editor kódu pro Linux, OS X i Windows zdarma?

Mnoho z nás používá na tvorbu webu svoji oblíbenou aplikaci – PSPad, Brackets, Komodo nebo něco podobného.
3. 11. 2015

Sdílet

Dnes si ukážeme, jaké možnosti nám nejen na Windows nabízí VS Code od Microsoftu. Ano, čtete správně, Visual Studio Code běží totiž na Mac OS X i na Linuxu, obsahuje mnoho vychytávek a navíc je zcela zdarma.

Postupně si VS Code představíme, abyste pochopili, proč a v čem je lepší než ostatní. Umí vaše IDE debugovat, zvládá refaktorizaci kódu a má podporu pro automatizaci pomocí ANT či Gulp? Funguje na všech platformách (Win, OSX, Linux)? Co vše vaše IDE možná neumí, se dočtete dál.

Možnosti VS Code

Základy – editor, průzkumník souborů – soubory a složky, editace, paleta příkazů, klávesové zkratky atd.
Editace
- závorkování, výběr a multi-kursor, rozšíření/zúžení výběru, IntelliSense, nápověda parametrů, snippety a emmet zkratky, funkce „jít na definici“, „jít na symbol“, „otevřít symbol podle jména“, Gutter indikátory, rychlé náhledy, hover, informace o referencích, přejmenování symbolu, akce nad kódem, chyby a varování.
Version control
 – integrovaná podpora správy zdrojových kódů – Git.
Debugování
 – nastavit breakpoint, spustit, zastavit, zkontrolovat obsah proměnných? Vše je možné.
Úkoly
 – Make, Ant, Gulp, Jake, Rake a MSBuild
Přizpůsobení
 – klávesové zkratky, témata, barvy pro syntaxi a závorky, vlastní snippety, atd.
Jazyky

 • obarvení syntaxe, závorky: Batch, C++, Clojure, Coffee Script, Dockerfile, F#, Go, Jade, Java, HandleBars, Ini, Lua, Makefile, Objective-C, Perl, PowerShell, Python, R, Razor, Ruby, Rust, SQL, Visual Basic, XML
 • + Snippety: Groovy, Markdown, PHP, Swift
 • + IntelliSense: CSS, HTML, JavaScript, JSON, Less, Sass
 • + Refaktorizace, hledání referencí: TypeScript, C#

Runtimes – Node.js (serverové aplikace + balíčky pomoci NPM), ASP.NET 5 (+DNX), Unity, Office

Instalace a kde to vzít

Otevřete-li si stránku https://www.visualstudio.com/, můžete vybrat Visual Studio Code. Ze stáhnutého souboru ZIP si přetáhněte do vybrané složky aplikaci Visual Studio Code.

Základy

Soubory, složky a projekty

VS Code je souborově a složkově orientované – jednoduše začnete tak, že otevřete soubor nebo složku. VS Code umí také načíst různé projektové soubory rozličných frameworků. Například když jsou v adresáři soubory package.json, project.json, tsconfig.json nebo projektové soubory ASP.NET v5, VS Code je načte a rozšíří funkcionalitu například o IntelliSense.

Layout

VS Code je rozděleno na čtyři hlavní oblasti:

Editor – hlavní plocha pro editaci, můžete si vedle sebe otevřít až tři,
Boční lišta (Side Bar) – obsahuje různé pohledy, například průzkumník souborů,
Stavový řádek (Status Bar) – obsahuje informace o otevřeném souboru a projektu,
Lišta zobrazení (View Bar) – úplně na levé straně ukazuje další kontextové informace jako například počet souborů ke commitu, pokud používáte Git.

Pokaždé, když VS Code otevřete, zobrazí se vám ve stavu, v jakém jste ho zavřeli. Vše zůstane zachováno – otevřená složka, soubory i layout.

VS Code nepoužívá taby, místo toho můžete otevřít až tři editační plochy vedle sebe. Pokud již máte soubor otevřený, tak použijte:

 • Ctrl (Cmd) + klik na soubor,
 • Ctrl (Cmd) + \ rozdělí aktivní editor na dva,
 • „Open to the Side“ z kontextového menu na souboru.

Working files

V souborovém průzkumníku – zde se obrazují otevřené soubory, změněné soubory nebo soubory otevřené mimo adresář projektu.

Vyhledávání ve všech souborech – Ctrl (Cmd) + Shift + F (pro pokročilé hledání Ctrl (Cmd) + Shift + J)

V textových polích pro soubory k zahrnutí (include) nebo vyloučení (exclude) můžete používat zástupné znaky:

 • * pro jeden nebo více znaků,
 • ? pro jeden znak,
 • ** pro nula nebo více segmentů cesty,
 • {} skupina podmínek (tj. {**/*.html,**/*.txt} označí všechny html a txt soubory),
 • [] skupina znaků (tj., example.[0–9] označí example.0, example.1…

Paleta příkazů

VS Code je ovladatelné z klávesnice – nejdůležitější zkratka je Ctrl (Cmd)+Shift+P, která otevře paletu příkazů (Command Palette). Poté napište ? pro nápovědu. Začnete-li psát jméno souboru, VS Code ho najde a umožní otevřít.

Podpora kódování

Podpora kódování je velmi široká a kódování můžete nastavit globálně nebo pro pracovní plochu pomocí nastavení files.encoding v Preferences/User Settings nebo Preferences/Workplace Settings.

Vybrané kódování se zobrazuje ve stavové liště:

Kliknutím na jméno kódování máte možnost znovu otevřít nebo uložit soubor v jiném kódování.

Editace

Závorkování

Související závorky budou označeny, jakmile je u nich kurzor.

Výběr a multi-kursor

VS Code podporuje více kurzorů – další kurzor (vykreslen tence) přidáte pomocí Alt-click. Kurzory se pohybují v závislosti na kontextu.

Ctrl (Cmd) + D – označí slovo, CTRL (CMD) + K, CTRL (CMD) + D přeskočí na další výskyt vybraného.

Ctrl (Cmd) + F2 – označí slovo, ve kterém je kurzor, a každý jeho výskyt.

Ctrl (Cmd) + Shift + L – označí výskyt každého fragmentu, který je právě označen.

Rozšíření/zúžení výběru

Rychlé rozšíření nebo zúžení výběru provedete pomocí Shift + Alt + Left a Shift + Alt + Right.


Animovaný gif: editingevolved_expandselection.gif

IntelliSense

VS Code nabízí doplňování slov vždy, ale pro jazyky, jako je JavaScript, JSON, HTML, CSS, Less, Sass, C# a Typescript, poskytuje VS Code IntelliSense. Během toho, jak píšete, zobrazují se vám možnosti doplnění, pokud je to možné. Stejnou funkci můžete vyvolat i pomoci Ctrl (Cmd) + Space. Potvrzení výběru provádíte pomoci tečky, Tab nebo Enter. IntelliSense podporuje notaci CamelCase, takže můžete psát jen velká písmena z toho, co hledáte: například wl doplní rychle WriteLine.

Animovaný gif: editingevolved_intellisense.gif

Nápověda parametrů

V JavaScriptu, TypeScriptu nebo C# vám VS Code nabídne parametry funkce, můžete se také přepínat mezi přetíženími funkce pomocí šipek nahoru a dolů. Dle zadaných parametrů je vybíráno nejvhodnější přetížení.

Snippety a emmet zkratky

VS Code nabízí snippety napříč jazyky, stejně jako emmet zkratky. Emmet zkratky můžete rozbalit v HTML, Razor, CSS, Less, Sass, XML nebo Jade pomocí klávesy Tab.

Animovaný gif: editingevolved_emmetsnippet.gif

Funkce „jít na definici“

Pokud to jazyk podporuje, tak pomocí F12 můžete jít na definici symbolu. Stisknete-li Ctrl (Cmd) a přejedete nad symbolem, zobrazí se v plovoucím okně.

Rychlý přechod na definici provedete pomocí Ctrl (Cmd) + klik nebo můžete otevřít definici v dalším okně editoru pomocí Ctrl (Cmd) + Alt + klik.

Funkce „otevřít symbol podle jména“

V C# a TypeScriptu můžete k navigaci napříč soubory použít Ctrl (Cmd) + T. Potom začněte psát jméno symbolu. Opět platí pravidlo s CamelCase.

Gutter indikátory

Otevřete-li projekt z adresáře, který je zahrnut pod správou kódu (Git), VS Code označuje anotace po straně (gutter = okap).

 • Červená – smazané řádky
 • Zelená – přidané řádky
 • Modrá – změněné řádky

Rychlé náhledy

Rychlé náhledy (peek) slouží k tomu, abyste pro rychlé zorientování nemuseli měnit kontext. Například Shift + F12 pro hledání referencí nebo Alt + F12 pro náhledové zobrazení definice funguje takto:

V tomto náhledu můžete rychle přepínat, ale i editovat.

Hover

Pro jazyky, které to podporují, ukazuje VS Code při přejetí myší užitečné informace, nebo jako u příkladu s CSS na obrázku, HTML kód, který odpovídá CSS definici.

Informace o referencích

C# podporuje zobrazování inline informací o referencích, které jsou obnovovány:

Nalezení referencí vyvoláte také pomocí kliknutí na tyto anotace (nebo Shift + F12).

Přejmenování symbolu

TypeScript a C# podporuje přejmenování symbolů v souborech. Stiskněte F2 a pak napište nový název. Všechny výskyty v souborech budou přejmenovány.

Akce nad kódem

JavaScript a CSS podporují akce nad kódem. Nad místem s problémem se objeví žárovka. Například __dirname v následujícím příkladu je vestavěná proměnná Node.js, takže VS Code nabídne stažení a přidání reference na node.d.ts.

Chyby a varování

Chyby a varování mohou být generovány automatickými úlohami nebo jazykovými službami, které na pozadí analyzují kód. Chyby a varování se ukazují ve stavové řádce jako sumy chyb a varování. Můžete na ně kliknout nebo pomocí Ctrl (Cmd) + Shift + M přejít na jejich seznam a otevřete-li soubor s chybami, jsou vykreslovány inline a vpravo na posouvátku.

Pro rychlou navigaci mezi chybami použijte F8 a Shift + F8. V dalších dílech si povíme více o debugování, automatizaci a přizpůsobení VS Code.