Hlavní navigace

Moderní síťové řešení SD-WAN

 Autor: SDWAN
Zákazník, který se rozhodne pro Cisco SD-WAN technologii získá moderní, softwarově řízenou, bezpečnou WAN síť.
12. 10. 2021

Sdílet

Moderní síťové řešení znamená, že síť je možné řídit efektivním softwarovým způsobem, není třeba jednotlivá zařízení konfigurovat pomocí notepadu a CLI příkazů. Pomocí dalších nástrojů, jejichž integraci zajistí Application Programatic Interfaces – API lze dosáhnout větší a lepší automatizace. Aplikace bezpečnostních principů, které zajišťují, že mezi sebou komunikují pouze předem určené prvky (princip white-list) a každá komunikace je šifrována pomocí technologií TLS, DTLS nebe IPSec, je zárukou dokonalé bezpečnosti SD-WAN řešení.

Flexibilita spojená s úsporami

Výhodou SD-WAN technologie je, že se jedná o tzv. „Overlay“ síťové řešení, které uživateli umožňuje značnou flexibilitu. Tím, že síť není vázaná na konkrétního poskytovatele služeb (ISP), nechává uživateli možnost si poskytovatele služeb zvolit.

SD-WAN technologie je oproti klasické síti rovněž mnohem flexibilnější a efektivnější v oblasti vlastní správy. Je koncipována tak, že jedno zařízení (controller) řídí větší množství routerů. Proto implementace konfiguračních změn, onboarding a podobně zabere daleko méně času a práce administrátorů. Je to jedna z oblastí, která znamená z pohledu firmy možnost úspor. Snižování nákladů je možné realizovat i v dalších oblastech. 

SD-WAN router umožňuje vykonávat v síti mnohem více funkcí než jen klasický IP forwarding. Patří mezi ně tradičně bezpečnostní funkce jako ZoneBased Application Aware Firewall, Intrusion Detection / Protection System (IDS/IPS), Advanced Malware Protection (AMP – Antivirus), URL Filtraci, TLS/SSL dekrypci a podobné. To přináší významnou redukci v oblasti počtu zařízení na pobočkách a s tím samozřejmě související snížení nákladů na celkovou IT strukturu společnosti.

Další oblastí úspor, které s sebou toto řešení přináší, jsou Overlay vlastnosti SD-WAN technologie, které umožňují nahradit nákladné privátní typy WAN transportů (typicky MPLS a jeho deriváty) lacinějším typem WAN transportu jako je Broadband Internetu. Kvalita spojení v internetu a v privátní MPLS síti nebude pochopitelně stejná, ale SD-WAN tyto nedostatky kompenzuje ve prospěch internetového přenosu chytrými politikami a funkcemi jako Application Aware Routing (AAR) apod.

Škálovatelnost řídícího prostředí

Cisco řešení SD-WAN sítě je postavené na škálovatelnosti. Princip spočívá v oddělení řídích komponent a produkční sítě. Každá funkční úroveň řídícího prostředí je umístěná do specifického zařízení – kontrolleru.

V první řadě se jedná o vManage, kontroller, který reprezentuje management plane. Pomocí dvou typů objektů (šablon a politik) dokáže konfigurovat ostatní prvky v síti. Šablony (templates) slouží k základní konfiguraci zařízení (konfigurace interface, systémová konfigurace apod.) a politiky (policies) ovlivňují datový tok přes samotné zařízení. Kontroller vManage funguje také jako Network Management Station (NMS) a poskytuje monitoring v celé síti.

vBond reprezentuje orchestration plane a jeho úkolem je propojovat SD-WAN routery a ostatní kontrollery. Je zodpovědný za detekci privátních/veřejných IP adres (NAT traversal) a za prvotní autentifikaci veškerých prvků.

Třetím typem kontrolleru je vSmart, který poskytuje funkčnost v oblasti control plane. Stará se o distribuci směrovacích informací (roatingu), distribuci centrálních politik a šifrovacích klíčů pro IPSec tunnely.

SD-WAN řešení přináší i další funkce, typicky v Cloudu. SD-WAN dokáže optimalizovat a zlepšit komunikaci se SaaS aplikacemi (Cloud-On-Ramp-for-SaaS, Direct Internet Access – DIA) a do IaaS prostředí jako je MS Azure a Amazon Web Services – AWS (Cloud-On-Ramp-for-IaaS). Velkou výhodou je i možnost provozovat SD-WAN řešení na tradičních Enterprise Cisco routrech (řady ISR, ASR a Catalyst 8000). To znamená, že SD-WAN je přidaná funkce, kterou je možné zapnout na zařízeních, která klienti ve svých sítích už mají. Není třeba pořizovat speciální jednoúčelové zařízení jen pro SD-WAN. A zároveň, pokud zákazník po čase zjistí, že SD-WAN už nevyužívá, může tento router použít jako klasický IOS-XE router bez dalších omezení.

Implementace v několika krocích

Implementace SD-WAN je specifická. Dříve než začneme budovat samotnou síť, je potřeba vybudovat SD-WAN kontrollery. Ty je možné budovat ve vlastním prostředí (OnPrem: VMWare ESXi, alebo KVM platforma) nebo je možné nechat je postavit v Cisco Cloudu (AWS / MS Azure). Teprve poté je možné začít vytvářet konfigurace (šablony a politiky). Až po tomto kroku lze přistoupit k implementaci samotných routerů, které budou tvořit datovou komunikaci. Vše to zní relativně lehce, nicméně nejkomplexnější část je právě odladění finálního designu, kterému tradičně předcházejí i několikatýdenní diskuse spojené s Proof of Concept instalací. Teprve když je design definitivně odladěn, přijde na řadu samotný roll-out technologie v podobě instalace firemních poboček. Velice záleží na tom, zda se jedná o zcela nově budovanou síť (greenfield) nebo už existující síť (brownfield)

Instalaci poboček je možné zjednodušit pomocí funkce ZeroTouchProvisioning (ZTP). V takovém případě se nový router dokáže do Overlay sítě připojit bez přímého zásahu administrátora. Samotný roll-out proto už nebývá zpravidla komplikovaný.

Je třeba si uvědomit, že WAN síť je kritická část networkingu, především z důvodu, že mnoho služeb je dostupných vzdáleně (ať už v Cloudu nebo v datovém centru). Obecně proto platí, že WAN síť by měli spravovat pouze odborníci, lidé, kteří mají znalosti o dané problematice. SD-WAN je relativně nová technologie a vědomosti v širší IT obci o ní ještě nejsou příliš velké. Efektivita provozu SD-WAN nicméně umožňuje za relativně krátkou dobu (2–3 měsíce) do této problematiky proniknout. ALEF jako Cisco Learning Partner může v této oblasti samozřejmě velmi pomoci. Skupinu Certifikovaných Cisco Instruktorů (školitelů) dokáže kvalifikovaně provést i školením zaměřeným přímo na oblast SD-WAN technologii. Výhoda ALEF školitelů je v tom, že neovládají jen teorii, ale jsou to praxí ošlehaní experti, kteří mají obrovské zkušenosti ze všech možných oblastí Cisco Networkingu, a samozřejmě i s Cisco SD-WAN řešením.

Efektivní, moderní a úsporné

SD-WAN řešení má největší význam pro střední a velké firmy, kde bude úspora času a financí nejvýznamnější. Jeho výhody se nicméně uplatní i v menších společnostech, které si mohou SD-WAN řešení pronajmout ve formě služby. Zde pak zcela odpadá fáze designu, kterou řeší na své straně poskytovatel služby.

SD-WAN nepřináší firmám jen finanční úsporu, ale především více funkcí a celkově lepší fungování WAN sítě v porovnání s tradičními řešeními (legacy WAN síť).


Autor: Autor: Peter Frolo, Senior Systems Engineer, ALEF