Hlavní navigace

Nejefektivnější nástroj pro ekonomický provoz cloudových aplikací je Spot by NetApp

 Autor: Alef
Spot By Netapp je technologie, která Vám umožní ušetřit náklady za cloud compute až o 70%
18. 8. 2021

Sdílet

Projekt Spot založil Amiram Shachar. Vznikl na základě diplomového studentského projektu, který byl vytvořen tak, aby pomocí automatizace ušetřil firmám velké množství nákladů na cloud computing při zachování veškeré dostupnosti. I když pan Shachar vysokoškolský titul nikdy nezískal, jeho firma se stala vedoucím řešením v oblasti správy a optimalizace nákladů cloud computingu pro uživatele veřejného cloudu. Po letošní akvizici v hodnotě 450 milionů dolarů se společnost Spot stala součástí rodiny NetApp, která ji koupila.

Čím je společnost Spot tak cenná? Její portfolio produktů pomáhá zákazníkům ve fázi po přijetí cloudu (CloudOps) a umožňuje jim ho využívat pro své aplikace co nejefektivněji. Obchodní model je založen na tom, že Spot reálně zákazníkům šetří značné částky v nákladech na cloud computing. Úspora, kterou zákazníci dosahují, se v tuto chvíli pohybuje v průměru mezi 50 a 70 %.

Společnost NetApp v produktech Spot viděla jasnou příležitost udělat revoluční změnu na trhu a v ALEFu jsme rádi, že toto efektivní řešení můžeme nabízet jako součást našeho portfolia.  Spot podporuje všechny hlavní poskytovatele cloudu, mezi které patří Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure a Google Cloud.

Kam produkt Spot by NetApp zařadit?

Spot by NetApp je sada produktů, která rozšiřuje koncepty CI/CDDevOps vývoje o nepřetržitou optimalizaci.

Cyklus nepřetržité optimalizace využívá automatizaci a obsahuje tři fáze. Těmi jsou:

Analýza: představuje neustálé monitorování aplikace, sady virtuálních strojů nebo úložiště za účelem pochopení způsobů používání, škálování a určení, které typy optimalizací lze použít.

Optimalizace: umožňuje společnostem dynamicky upravovat cloudovou infrastrukturu na základě neustálé průběžné analýzy. Sem patří pořizování a prodej infrastruktury a také změny typů instancí.

Škálování: umožňuje společnostem nastavit správnou velikost instance a optimalizovat náklady na kapacitu za účelem zajišťování služeb ve správném měřítku. Doplnění nepřetržité optimalizace odstraní potřebu manuálních změn, což zajistí, že jakmile je aplikace nasazena do cloudu, cenový model a infrastruktura jsou optimalizovány a škálovány každou sekundu, kdy je aplikace spuštěna. To umožňuje vývojářům a technikům zaměřit se na funkce a obchodní požadavky.

Řešení Spot funguje se všemi významnými cloudovými službami (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) a neustále monitoruje, jaké typy optimalizace nákladů a možnosti jsou na trhu k dispozici. Pomáhá také se škálováním úloh díky předvídání budoucího zatížení aplikace.

Modely nákupu výpočetního výkonu v cloudu

Pro pochopení, jakou hodnotu nástroj Spot organizaci přináší, je důležité porozumět modelům nákupu hlavních služeb veřejného cloudu.

  • Na vyžádání (On-Demand) je model, na kterém často organizace začínají. Umožňuje škálování nahoru a dolů podle měnící se poptávky. I když to znamená v průběhu času nejvyšší náklady za jednotku, nevyžaduje tento model žádný závazek.
  • Rezervovaná instance (Reserved Instances) je oproti předchozí možnosti na jednotku levnější, ale vyžaduje závazek budoucího používání.
  • Nevyužité prostředky (Spot Instances) je nejlevnější možnost, protože nabízí až 90% slevu oproti ceně na vyžádání, ale jedná se zároveň o nejrizikovější řešení. Není u něj totiž k dispozici žádná smlouva SLA a výpočetní kapacita může být kdykoli odebrána.

Cílem nástroje Spot je už nikdy neplatit ceny modelu na vyžádání. Pomocí výkonného portfolia produktů Spot dynamicky přizpůsobuje cloudovou infrastrukturu cenově nejvýhodnější metodě pro danou aplikaci a inteligentně využívá příležitosti k úspoře peněz, jakými jsou rezervovaná kapacita a spotové instance.

Portfolio Spot by NetApp

Cloud Analyzer je řešení monitoringu cloudové infrastruktury, které využívá pokročilou analýzu k poskytování přehledu a poznatků o nákladech na cloud. Ukazuje, kde lze realizovat úspory, a umožňuje zákazníkům pomocí několika kliknutí implementovat nepřetržitou optimalizaci výpočetního výkonu za použití produktů Spot.

Elastigroup (virtuální stroje) a Ocean (kontejnery) zajišťují optimalizaci úloh. Elastigroup je srdcem řešení Spot. Jedná se o zdokonalení automatického škálování založené na modelu predikce trhu. Dokáže analyzovat vysokou poptávku na trzích se spot instancemi a inteligentně převádět z on demand instance tak, aby aplikace mohla fungovat bez přerušení. Když dojde opět ke snížení poptávky, přesune úlohu zpět. Nástroj Ocean je určen pro kontejnerované instance, jako jsou ty spuštěné v Kubernetes. Dokáže monitorovat využití kontejneru a upravovat prostředí pro maximální výkon za nejnižší cenu. Dokáže také škálovat a plánovat pody pro nejefektivnější využití Kubernetes.

Eco pomáhá spravovat výkon a hodí se pro aplikace, které se neškálují automaticky. Eco poskytuje inteligentní úspory za rezervovanou instanci. Analyzuje, které úlohy ve vašem účtu běží dlouhou dobu, a zjišťuje, jaké úlohy jsou vhodné pro rezervované instance. Nástroj Eco také dokáže vyměňovat a upravovat rezervované a on demand instance. To umožňuje technickým IT týmům automaticky škálovat výkon aplikací.Pokud dochází ke změnám instance nebo regionu, umístí nástroj Eco nevyužitou rezervní kapacitu zpět na interní trh Spot, kde si ji může zakoupit někdo jiný.

Spot Storage je poslední novinka na platformě Spot v kombinaci s technologií NetApp Cloud Volumes. Jedná se o plně spravovanou službu úložiště bloků nebo souborů, které obsahuje snapshoty, zálohy, obnovy, inteligentní tiering a vše ostatní z platformy NetApp. Umožňuje definovat druh potřebného úložiště a řešení Spot se postará o všechno ostatní.

Se sadou Spot by NetApp můžete využívat to nejlepší z obou světů – úsporu nákladů i dostupnost.

My ve společnosti ALEF vám pomůžeme získat ze Spot by NetApp co nejvíc a se vším vám pomůžeme.

Pro více informací prosím piště na: Lukas.Beno@alef.com.

Lukáš Beňo
Business Development Manager F5 & NetApp
Lukáš Beňo

Business Development Manager F5 & NetApp