Hlavní navigace

Ostrava má potenciál a nové vývojářské centrum

Rozhovor s RNDr. Jaroslavem Fukalou, ředitelem Home Credit International (HCI), společností, jež poskytuje IT, manažerské a poradenské služby rychle rostoucí Skupině Home Credit. Home Credit je značkou, pod níž PPF Group českého podnikatele Petra Kellnera rozvíjí spotřebitelské financování a retailové bankovnictví na trzích střední a východní Evropy, Střední Asie a Dálného Východu. Zásadní podíl na úspěchu Skupiny Home Credit má technologické řešení HomeR vyvíjené a podporované z IT centra v Brně. Nedávno ovšem bylo otevřeno nové vývojářské centrum i v Ostravě, což nabízí zdejšímu regionu nové možnosti.
19. 5. 2008

Sdílet

Pane Fukalo, nedávno jste nastoupil na pozici ředitele IT centra v Brně. Mohl byste se čtenářům a potenciálním uchazečům o práci v HCI představit?

Než jsem nastoupil do společnosti Home Credit, působil jsem deset let v Rakousku a to v Organizaci spojených národů a v soukromém sektoru. Následně pak dalších deset let v mezinárodní IT společnosti převážně v Česku. Vystudoval jsem fyziku elementárních částic na MFF UK, mé původní profesní zaměření je tedy spíše exaktní věda. Z tohoto oboru jsem se právě v Rakousku dostal do oblasti IT a poté v České republice do velké mezinárodní IT firmy. Od dubna zastávám ve Skupině Home Credit pozici ředitele IT centra v Brně s úkolem řídit kromě brněnského týmu také pracoviště v Ostravě a Kyjevě.

Domnívám se, že Skupina Home Credit (HCG) mě oslovila zejména proto, že mám zkušenosti z oblasti, která je pro spotřebitelské úvěrování kriticky důležitá.. Jde o vývoj softwarových aplikací v režimu neustálých změn a potřeby dynamicky reagovat na změny na světových bankovních trzích. V minulosti jsem mimo jiné řídil společnost, která se zabývala vývojem softwaru pro operátory mobilních telefonních sítí. Měli jsme stovky zákazníků ve více než 150 zemích světa. Právě tato moje zkušenost je pro Home Credit stěžejní. Skupina má ambice dále geograficky růst. Loni v prosinci vykročila do Číny, se svou mateřskou firmou se bude podílet na jejím podnikání ve Vietnamu, v letošním roce vstoupí do Rumunska. Je to pro mě výzva a zároveň ambice, kterou takto mohu naplnit.Nestává se tak často, aby člověk u společnosti sídlící v České republice mohl ve svém oboru rovnocenně soupeřit na světové špičce a já si této příležitosti vážím.

Jakou pozici má brněnské IT centrum Skupiny Home Credit? Co se zde odehrává?

Brněnské centrum je srdce IT služeb, vyvíjí se zde systém HomeR pro komplexní správu spotřebitelských úvěrů. Brno představuje stabilní oporu, zajišťuje všechny extrémně náročné úlohy, které vyplývají z množství našich zákazníků, jichž je dnes zhruba dvacet miliónů. Veškerý provoz v takto rozsáhlém měřítku je zajišťován právě z Brna prostřednictvím aplikace HomeR, která je zde vyvíjena. Vysoké nároky na naše zaměstnance vyplývají z faktu, že právě brněnské centrum je klíčovým pro obchodní úspěch dnešních šesti zahraničních firem společnosti Home Credit. Na druhou stranu je to skvělý způsob naplnění profesních ambicí u těch, kdo se chtějí seberealizovat.

Stěžejním principem našich aktivit je otevírání se integraci spotřebitelských úvěrů s dalšími bankovními produkty. To znamená, že ačkoliv naše společnost používá aplikaci HomeR, v různých zemích vzniká potřeba integrovat ji s dalšími bankovními aplikacemi, které lépe zvládají jinou oblast finančního či bankovního trhu – např. karetními systémy, depozita atd..

To je pro vývojáře jistě velká výzva – kombinace známé aplikace a cizorodé aplikace, kterou už nemůžete příliš ovlivnit. 

Ano, ostatně o naší zodpovědnosti svědčí také nutnost zabezpečení systému. Nakládáme s osobními daty klientů, tedy musíme být kompatibilní s několika lokálními legislativními předpisy. Musíme být a také jsme certifikováni oproti systému řízení bezpečnosti informací ISO27001:2006, což reflektuje práci se „živými“ daty na velmi profesionální úrovni.

Pracuje se způsobem „teď – tady – ihned“, IT centra jsou kritickou součástí řetězce, který vede k obchodnímu úspěchu celé firmy. To nebývá pravidlem ve všech firmách – některé působí tak, že svoje IT zaměstnance uplatňují na krátkých nebo střednědobých projektech. Ti pak každé tři měsíce pracují na jiném projektu či dokonce pro jiného zákazníka. V Home Creditu je to něco jiného: jsou to naši zaměstnanci, jsou úzce svázáni s firmou a jsou pro ni nepostradatelní. Proto udržujeme se zaměstnanci úzký vztah.

S důležitostí role IT ve spotřebitelském financování souvisí i to, že pracujeme s velice moderními technologiemi, jinak to ani při objemech dat a požadavcích na rychlost zpracování nejde. Takové technologie nejde dlouhodobě ovládat bez patřičného školení a certifikace, bez profesního růstu. Jedná se o oboustranný akt, nejsme firma, která vezme z pracovního trhu či škol mladé lidi, vyčerpá z nich to, co mohou v okamžiku nástupu nabídnout, a pak už do nich neinvestuje.

Jak si vede brněnské centrum? Vyplatilo se nevytvářet ho v Praze?

Rozhodně ano, v Brně je komunita profesně velice výkonných zaměstnanců, kteří jsou vyspělí jak po stránce profesní, tak osobnostní. Když hledáme nové lidi, hledáme právě ty, kteří splňují obě podmínky (odborné a lidské), to je základ pro dlouhodobou spolupráci. Brno jako středisko služeb v informačních a komunikačních technologiích je oprávněně sebevědomé město, v tomto ohledu se velmi osvědčilo se. Já nevidím žádný rozdíl mezi Brnem a Prahou, stejně jako tento rozdíl nevidím mezi Brnem a Ostravou. Žijeme v úzce propojeném světě, kde jsou kulturní, vzdálenostní nebo jiné rozdíly snadno překonávány komunikačními technologiemi. Pro globální firmu typu Home Creditu nehrají geografické vzdálenosti žádnou zvláštní roli.

Zmínil jste nové ostravské centrum. Kdy bylo otevřeno? Jaké má cíle?

IT centrum v Ostravě jsme otevřeli 17.3.2008, má zatím zhruba dvacet zaměstnanců, ovšem jejich počet velmi rychle narůstá. V Ostravě vidíme možnost získat rozsáhlé dodatečné kapacity, které svou kvalitou budou pro nás významným přínosem. Zájem máme zejména o vývojáře, analytiky, softwarové architekty, testery a projektové manažery. Ostravské vývojářské centrum je koncipováno jako zcela rovnocenné s ostatními a proto se také dynamicky rozvíjí. Jeho úkolem je převzít část standardních úloh brněnského centra, dále pak je pověřeno novými úkoly, které dosud nebylo možné v Brně realizovat z kapacitních důvodů.

Proč byla vybrána právě Ostrava? Bylo její zřízení motivováno záměrem oslovit polské a slovenské uchazeče o práci?

Není to primární důvod, jsme realističtí. Pokud k pozitivnímu synergickému efektu dojde, rádi ho budeme využívat . Ostrava byla zvolena zejména pro své vysokoškolské zázemí, nastartovanou, otevřenou spolupráci univerzit s podnikatelskými subjekty (tím už hodně „šlape na paty“ Brnu) a dosud nevyužitý lidský potenciál. Celý region má šanci se vyvíjet a pokud se to projeví i v k tomu blízkéhm zahraničí, tím lépe.

A přidám i osobní důvod, jsem ze severní Moravy. V Ostravě jsem strávil kus života a mám k tomuto prostředí osobní vztah. To považuji za svou výhodu, neboť blíže znám mentalitu zdejších lidí. Ostatně i ve svých předchozích působištích jsem se snažil Ostravu takzvaně „prodávat“, v tom nejlepším slova smyslu „protežovat“ jako oblast, kde jsou perspektivní lidé nejen technického typu. Ostrava je v tomto ohledu ještě často podceňovaná , ale má velkou budoucnost.

Ve svém minulém zaměstnání jsem se podílel na zřízení jednoho z prvních IT center v České republice. Dnes už to nikoho neohromí, ale tehdy tobyl velký a mezinárodně doceněný úspěch, protože jsme byli jedni z prvních, kdo ve východní Evropě otevřel technologické centrum se stovkou zaměstnanců.

Něco podobného bychom teď chtěli realizovat v Ostravě. To je, až na několik výjimek, spíše neprošlapaná cesta – ale nevidím ji jako cestu trnitou. V Ostravě dřímá mnoho možností, o tom jsem přesvědčen. Proto jsme se rozhodli otevřít naše další centrum právě tam. A díky dokončované dopravní infrastruktuře, jak pozemní (dálniční), tak letecké, se celý region dostává na úroveň zcela srovnatelnou s jinými velkými aglomeracemi, určitě jak s Brnem, tak Prahou.

Uvedl jste, že vám Ostrava nabízí ohromný potenciál. Co nabízí Skupina Home Credit Ostravě?

Jsme si vědomi toho, že vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem není jednostranný. Máme-li v určitém regionu plány, víme také, že musíme také něco nabídnout. Domnívám se, že jedním z hlavních motivačních faktorů je profesní perspektiva, zejména příležitost k rychlému osobního růstu, k osobnímu rozvoji a získání zkušeností vysoce erudovaného IT specialisty. Samozřejmě také přístup k technologiím a přístup k zodpovědné práci v mezinárodním prostředí.

Je rozdíl mezi prací s praktickým dopadem na život a „psaním či programováním do šuplíku“ nebo programováním v malé firmě. V Home Creditu jde o kriticky důležitou práci pro živý systém, pro potřeby dynamicky rostoucí finanční instituce. Každý úspěch nebo neúspěch celé firmy závisí na kvalitě a rychlosti produkce IT centra – to je hlavní aspekt této práce.

IT je oblast, která vyžaduje prostředky a investice. Bankovnictví obecně – a společnost Home Credit speciálně – si takové investice může dovolit. Naše firma si je vědoma potřeby těchto investic a současně na ně má prostředky. Jiné subjekty si tuto nutnost uvědomují jistě také, ale investice si často nemohou nebo nechtějí v takové míře dovolit.

Jak se tyto investice projevují v praxi? Zřejmě nemáte na mysli jen technickou stránku věci.

Jistěže ne, výrazným kladem pro zaměstnance je zapojení do skutečně mezinárodní firmy, Home Credit je taková společnost operující v osmi časových pásmech. I proto dnes máme také IT oddělení v ukrajinském Kyjevě, jež spadá do mé kompetence stejně jako Brno či Ostrava. Své lidské kapacity plánujeme a investujeme do nich podle strategických potřeb našich firem v jednotlivých zemích. Prioritu mají spíše investice do zaměstnanců, protože se podle naší zkušenosti mnohem lépe dlouhodobě zhodnocují. V současné době necítíme nutnost zakládat další IT centrum, ovšem Home Credit je velmi dynamická firma, takže pokud tato potřeba vznikne, budeme adekvátně, a jak je u nás zvykem velmi rychle a pružně, reagovat. Už proto je pro lidi zejména na začátku kariéry práce v naší mezinárodní společnosti velmi užitečná zkušenost.

Zároveň si ovšem představujeme, že podobným kladem je pro naše spolupracovníky také úzká spolupráce s vysokým školstvím, konkrétně v Ostravě je to zejména VŠB-TU. Chtěli bychom, aby naši zaměstnanci na univerzitě učili, je to nejlepší způsob, jak udržovat symbiózu s prostředím. Zatím se jedná o plány, první jednání se setkala s velmi pozitivní reakcí a vstřícností akademické půdy.

Jaké konkrétní pozice ostravské centrum nabízí?

Jak jsem zmínil, hledáme vývojáře, analytiky, architekty, typicky pro oblast Javy a databází Oracle, ale také mnoho jiných oblastí. Práce ostravského centra má stejnou důležitost jako např. pobočky brněnské, proto hledáme zamestnance s výhledem dlouhodobé spolupráce a kariéry. Založení centra v Ostravě ovšem neznamená, že v Brně bude méně práce, jedná se naopak o zásadní rozšíření celkových aktivit firmy.

Více informací na: www.hcint.cz/job­s.php

nebo na mailove adrese: kariera@homecredit.net