Hlavní navigace

Procesní aplikace v bankovnictví

Každá úspěšná firma se věnuje zlepšování procesů a jejich optimalizaci. Složitější procesy jsou náročnější na pokrytí a zajištění jejich hladkého průběhu. Jednou z možností, jak zkvalitnit obsluhu klienta je zavedení procesních aplikací. Roman Janota ze společnosti Softec popisuje zkušenosti s využitím BPM nástrojů při jejich tvorbě.
3. 10. 2011

Sdílet

Zlepšování procesů je cílem každé banky. Roste složitost procesů, zapojuje se do nich stále více pracovníků, procesy se často mění a vedle toho jsou banky pod neustálým tlakem akcionářů na snižování nákladů na obsluhu klienta a zvyšování výnosů.

Tyto požadavky nutí banky hledat nové cesty, nabízet nové produkty a služby, neustále se věnovat optimalizaci procesů, měřit jejich výkonnost a hledat jakékoliv úspory. Právě tomuto velmi aktuálnímu tématu se bude věnovat konference Svět informatiky ve finančnictví, která proběhne 5. října 2011 v Praze (více na http://financnic­tvi.expo-net.cz).

Business Process Management

Jednou z možností jak zlepšit a zprůhlednit obsluhu klienta a také interní činnosti banky je zavedení procesních aplikací. Pokud se na vývoj těchto aplikací použijí Business Process Management (BPM) nástroje, procesy budou nejen lépe řízené a měřitelné, ale navíc budou snadněji upravitelné a čitelnější pro business analytiky, kteří se tak budou moci lépe zamýšlet nad jejich optimalizací.

Procesy vhodné pro automatizaci

Hlavními kandidáty automatizace jsou procesy, které je třeba dělat rychle, jsou rizikové z hlediska nedodržení postupů a jsou orientované na klienta, který i podle nich hodnotí spokojenost se službami banky. Všechny tyto parametry splňují úvěrové procesy (Obr. 1). Z pohledu bank se dělí podle segmentů – úvěry pro fyzické osoby, úvěry pro malé a střední podniky a úvěry pro korporátní klienty.Obr. 1 Typický úvěrový proces

Úvěrové procesy pro retail jsou maximálně standardizované, s malým počtem výjimek, k dispozici je menší počet produktů a pro jejich modelování jsou k dispozici speciální „kalkulačky“. V retailovém segmentu hraje kromě ceny klíčovou roli i schopnost rychle reagovat a v krátkém čase dát klientovi nabídku a úvěrovou smlouvu uzavřít. Úvěrový proces pro retail je tedy výborným kandidátem na automatizaci. 

U úvěrů v segmentu SME a u korporátních klientů je třeba počítat se složitějším procesem, větším množstvím výjimek a vyšší individualizací. I ty má však význam automatizovat.

Další procesy vhodné pro automatizaci

Do skupiny procesů, které má smysl automatizovat, můžeme zařadit všechny takové, na kterých spolupracuje více pracovníků a které zároveň musí být realizovány do stanoveného času (např. 30 dnů), nebo které mají daný pevný opakující se termín dokončení.

Dále lze zmínit např. schvalování produktů partnerských společností (např. leasingové produkty prodávané bankou) vyřizování připomínek a stížností klientů, procesy spojené s vymáháním pohledávek a vyhodnocováním rizika.

BPM nástroje

Na trhu je v současnosti k dispozici množství BPM nástrojů, komerčních i open source, které se liší svým určením, složitostí, poskytovaným komfortem pro vývojáře a analytiků a také cenou. BPM nástroje je možné rozdělit do 3 hlavních skupin podle typu procesů, které potřebuje automatizovat (Obr. 4). Výběr vhodného nástroje může výrazně ovlivnit dobu realizace projektu, jeho cenu ale i efektivitu vývoje.Obr. 4 Rozdělení BPM nástrojů podle jejich použití (zdroj: Forrester, 2010).

Závěr

Každá úspěšná firma věnuje svůj čas zlepšování procesů a jejich optimalizaci. Žijeme v „rychlé“ době a je třeba vzít v úvahu i fakt, že dobře navržené procesy bude třeba v budoucnu přizpůsobovat měnícím se ekonomickým podmínkám, tlaku konkurence nebo změnám uvnitř samotných společností.

BPM nástroje umožní efektivnějším způsobem realizovat prvotní návrh i následné změny v procesech. Navíc umožní společnostem mít lepší kontrolu nad samotným průběhem procesů, poskytnou jim podklady pro jejich optimalizaci a v neposlední řadě pomohou i jejich standardizaci.

Softec má na poli procesních aplikací dlouholeté zkušenosti s různými BPM platformami. Pro banky jsme realizovali celou řadu úspěšných projektů, ve kterých byly použity BPM nástroje pro podporu tvorby procesních aplikací a to jak v oblasti úvěrových procesů, tak v oblastech obsluhy klienta. Rádi bychom Vás tímto pozvali na konferenci Svět informatiky ve finančnictví (5. října 2011 v Praze, registrace na http://financnic­tvi.expo-net.cz), na které se budete moci seznámit s problematikou podrobněji, a na které se naše společnost bude rovněž prezentovat.

Ing. Roman Janota, CSc.
ředitel divize bankovních systémů, Softec Group