Hlavní navigace

Štúdium informatiky môže byť zábavné aj využitím virtuálnej reality a 3D technológií

Na FIIT STU sa študenti a výskumníci v rámci 3D labu venujú najmä virtuálnej a obohatenej realite, ale čiastočne aj 3D tlači a robotike. Pracujú s najmodernejšími technológiami a svojimi projektmi si získavajú medzinárodné uznanie.
29. 3. 2021

Sdílet

„Náš 3D lab vznikol ako iniciatíva študentov FIIT STU, ktorí vďaka grantu od Nadácie Volkswagen Slovakia založili RoboLab. Jeho cieľom bolo vytvorenie zázemia, kde by naši študenti mohli pretaviť svoje teoretické vedomosti z informatiky do praktických riešení, a to formou zaujímavých projektov, takpovediac uchopiteľných do ruky,“ povedal Ing. Juraj Vincúr, vedúci 3D labu a doktorand na FIIT STU.

V rámci svojho voľného času nadšenci z RoboLabu zorganizovali niekoľko ročníkov letnej školy s názvom Robo Academy, ktorá bola určená najmä pre žiakov základných a stredných škôl. Ich zadaním bolo postaviť si vlastného robota. K najzaujímavejším výsledkom patrilo autonómne autíčko postavené na báze Arduina a infračervených senzorov, ale aj autíčko určené na veľkonočnú oblievačku. K náročnejším projektom patril samovyvažovací dvojkolesový robot KuKu, ktorého úlohou bolo roznášanie kávy od automatu do kancelárií. K pekným výsledkom patril aj dvojnohý robot určený na hranie robotického futbalu, či robotickí sumo zápasníci. V rámci RoboLabu vzniklo aj niekoľko RC modelov, ako napr. Arduinom riadený dron či ovládateľná raketa a lietadlo vytlačené na 3D tlačiarni.

Vďaka grantom z Nadácie Tatra banky sme neskôr získali štyri kusy VR headsetov pre virtuálnu realitu. Tým začala transformácia RoboLabu na 3D lab. Vďaka finančnej podpore od ďalších nadácií, napr. Nadácie EPH, sa k „hračkám“ v 3D labe neskôr zaradili ďalšie a ďalšie, ktoré dnes umožňujú našim výskumníkom a študentom plnohodnotné využívanie virtuálnej aj obohatenej reality a realizovanie projektov v týchto oblastiach.

„K zaujímavým projektom realizovaným vo virtuálnej realite určite patrí jeden z našich tímových projektov, ktorý vznikol v spolupráci s našim priemyselným partnerom Moving Medical Media. Cieľom projektu WastEd bolo vytvorenie jednoduchej edukačnej hry zameranej na výučbu správneho separovania odpadu. Hráč sa nachádza na triediacej linke, za pásom, po ktorom prichádzajú jednotlivé typy odpadu – plast, sklo, papier. Jeho úlohou je v danom čase správne roztriediť čo najviac odpadkov, pričom rýchlosť pásu sa postupne zvyšuje. O naše výsledky prejavila záujem americká vysoká škola Skidmore College, a to pre účely ich kampane na podporu recyklácie,“ povedal Ing. Juraj Petrík, doktorand FIIT STU.

Ďalším prototypom, ktorý vytvoril náš študent v spolupráci s priemyselným partnerom, je edukačná hra zameraná na výučbu anatómie človeka vo virtuálnej realite (VR). Iný projekt zameraný na doménu edukácie je VR prostredie, v ktorom sa žiaci môžu učiť základy procedurálneho programovania. Proces učenia sa takéhoto programovania je realizovaný zábavnou formou zostavovaním kociek s jednotlivými funkciami do postupnosti. Ak ju hráč zostaví správne, čiže vytvorí správnu postupnosť príkazov pre postavičku, táto zrealizuje zadanú aktivitu. Tento projekt bol odprezentovaný na medzinárodnej konferencii v Göteborgu, kde získal ocenenie za najlepšie demo.

„V 3D labe sa venujeme aj veľmi špecifickej doméne, ktorou je vizualizácia softvéru. V rámci jedného projektu sme zdrojový kód softvéru zobrazili ako mestečko, v ktorom každá budova reprezentuje určitú časť kódu. Programátor sa takto môže poprechádzať po svojom virtuálnom mestečku a pozorovať svoj kód z úplne inej perspektívy,“ dodal Petrík.

V súčasnej dobe charakteristickej dištančným vzdelávaním budia záujem aj naše projekty zamerané na využívanie VR pri spolupráci na diaľku. „Prvý prototyp, ktorý v tomto smere naši študenti realizujú v spolupráci s Technickou univerzitou Chalmers v Göteborgu je kolaboratívne modelovanie UML diagramov vo VR. V nami vytvorenom virtuálnom prostredí používatelia kreslia UML diagramy na virtuálnu tabuľu. Systém rozpoznáva nakreslené objekty a prevádza ich do štandardizovaného tvaru. Všetky činnosti používateľov sú synchronizované v reálnom čase. Naši študenti tiež realizovali niekoľko prototypov prostredí zameraných na diaľkovú výučbu programovania, bezkontaktné SCRUM stretnutia a prezentovanie produktových riešení zákazníkom. Aktuálne s mojim tímovým projektom pracujeme na praktických cvičeniach z fyziky vo VR, pretože práve s praktickými cvičeniami sú počas pandémie najväčšie ťažkosti,“ dodal Vincúr.

V rámci 3D labu sme tiež zostrojili aj prvé hardvérové prototypy. Za zmienku určite stoja okuliare pre obohatenú realitu a vlastné zariadenie pre sledovanie pohybu očí (eye tracker), ktoré sme dokázali vyrobiť s použitím bežne dostupných súčiastok a dielov vyrobených na 3D tlačiarni.

„K zariadeniam, s ktorými sa naši študenti môžu zabávať nielen v rámci svojich školských projektov, ale aj vo voľnom čase, nedávno pribudol aj EEG monitor. S ním môžeme sledovať činnosť mozgu používateľa pri rôznych aktivitách. Naši študenti majú v čase bežného prístupu na fakultu, teda mimo pandémie, možnosť využívať okrem zariadení virtuálnej a obohatenej reality aj 3D tlačiarne, s ktorými môžu realizovať svoje vlastné nápady a projekty. Jedným z nich bola aj iniciatíva v prvej vlne pandémie, kedy sme tlačili štíty pre zdravotníkov v čase ich nedostatku,“ uzavrel Petrík. 

FIIT STU je jedinou fakultou v SR a ČR s akreditáciou od britského IET, ktorú má aj Cambridge či Oxford. Diplom absolventov FIIT STU je tak uznávaný nielen doma, ale aj v zahraničí. Okrem študijných povinností naši študenti pracujú aj na reálnych projektoch, často v spolupráci s partnermi z bizniz prostredia, venujú sa tiež práci v tíme. FIIT STU je jedinou fakultou na Slovensku so zameraním výhradne na oblasť informatiky a informačných technológií, je charakteristická tým, že kráča s dobou a inovácie zo sveta IT rýchlo zavádza do učebného procesu.

Absolventi FIIT STU majú najvyššie priemerné platy (2200 eur) a sú najžiadanejší spomedzi absolventov VŠ na trhu práce, majú najvyšší podiel pracujúcich v odbore – až 94 % (druhá najlepšia fakulta v SR má 80 %).

www.studuj.fiit.sk