Hlavní navigace

Wi-Fi sítě v českých firmách – živý skanzen nebo přehlídka hi-tech?

Zvýšené nároky na kybernetickou bezpečnost a digitální transformaci, ale i masové rozšíření IoT dost možná povedou firmy k rychlejšímu zavádění Wi-Fi šesté generace. Je to ale vůbec pro české prostředí téma, a jak vypadá stav sítí v českých firmách?
11. 2. 2021

Sdílet

Wi-Fi 6 kromě lepší propustnosti a vyšší kapacity vykazuje i další užitečné charakteristiky. Především návaznost na bezpečnostní architekturu podnikového IT, otevřenost a programovatelnost síťové infrastruktury pro nativní integraci s novými generacemi aplikací, nebo využití analytiky a umělé inteligence. Moderní bezdrátová síť není jen oddělená infrastruktura poskytující konektivitu. Musí nabízet silný monitoring, nástroje pro zpětnou analýzu a také silné API, které umožní propojit celé řešení a postavit nad ním větší projekt. API umožňuje celou síť monitorovat, získávat z ní informace nebo provádět potřebnou konfiguraci. Je tedy zřejmé, že Wi-Fi 6 má potenciál změnit ve firmách mnoho, ať už z pohledu IT nebo fungování byznysu. Jak moc a hlavně jak rychle se ale dokáže prosadit do praxe v Česku, když v zavádění nových technologií jsme v našich končinách spíš opatrnější? Na druhou stranu stárnoucí sítě nebudou schopny poskytovat moderní služby a s tím může přijít i ztráta přízně zákazníků nebo zaměstnanců, a to může vyvolat vlnu modernizací ve snaze tomuto scénáři předejít. Stejné otázky si klade celá řada lidí v IT oboru. Základní indicie k tomu, abychom byli schopni odhadnout vývoj, nám poskytne znalost současného stavu sítí ve firemním prostředí.

Společnost Cisco proto připravila průzkum, jehož cílem je zmapovat tento stav. A vy se můžete stát jeho součástí. Stačí vyplnit těchto několik dotazů. O výsledky se s vámi zde na Root.cz opět podělíme a budete tak mít možnost porovnat stav své síťové infrastruktury s průměrnou situací v ČR. Uvidíte tak, jestli máte co dohánět nebo zda jste technologický lídr.