Hlavní navigace

Jak psát pro Root.cz

 • Tato příručka je určena především příležitostným přispěvatelům, kteří by chtěli psát pro Root.cz. Prostudování tohoto textu by mělo zvýšit šance článku na otištění, samozřejmě však nemůže být jeho zárukou. K dispozici jsou zde informace o typu a obsahu publikovatelných materiálů, o správném stylu a formátování příspěvků.

Sdílet

Pokud s psaním teprve začínáte a ještě nikdy jste žádný článek nepublikovali, doporučujeme věnovat pozornost především materiálu Martina Kopty Píšeme pro Web, který shrnuje základní parametry psaní článků, jako je volba titulku, psaní podnadpisu, stavba textu apod.

Root.cz je zpravodajský server zaměřený hlavně na dění ve světě Open source a Free softwaru. Nevyhýbá se však ani obecnějším tématům z oblasti počítačů, Internetu a IT technologií.

Pokud budete mít k předešlému nebo následujícímu textu nějaké otázky nebo budete chtít konzultovat určité téma, obraťte se prosím na adresu redakce@root.cz.

Korespondence

Než se pustíte do psaní článku, je lépe nás kontaktovat pomocí krátkého e-mailu – vyhnete se tak zpracovávání duplicitního nebo neakceptovatelného tématu. Nejlepší je poslat nám téma společně s krátkým odstavcem, který by obsah budoucího článku shrnul a zároveň by nám umožnil učinit si představu o jeho délce. (Výjimkou mohou být v tomto případě superaktuální témata, u nichž je každé zdržení na škodu.) Žádný nápad rozhodně nezůstane bez odpovědi.

Co se týče odevzdávání článků, uzávěrka je každý den ve 20:00 hod. Pokud článek pošlete v průběhu dne, mohou s vámi být případné redakční úpravy textu konzultovány – ať už telefonicky, prostřednictvím e-mailu, nebo po ICQ. Pokud pošlete příspěvek těsně před uzávěrkou, automaticky souhlasíte s provedenými zásahy. Máte-li superaktuální téma, které by mělo vyjít druhý den, a nestihnete jej napsat do 20:00 hod., pošlete krátký e-mail.

S veškerými články se obracejte na adresu redakce@root.cz

Co chceme?

Ve většině případů Root.cz autorům náměty na články nedává. Preferujeme vlastní iniciativu a zájem autora, ovšem pokrytí určitých témat je pro nás prioritní. Zde je jejich stručný seznam:

 • novinky okolo operačních systémů unixového typu – Linux, FreeBSD atd.
 • recenze softwaru pro tyto systémy (aplikace, hry…)
 • recenze hardwaru (v souvislosti s provozem pod Linuxem, FreeBSD…)
 • upozornění na zajímavé open source projekty u nás i ve světě
 • programátorské tipy a triky
 • rozhovory se zajímavými lidmi
 • komentáře aktuálních událostí u nás i v zahraničí
 • překlady a upozornění na zahraniční články

Styl a obsah

Každý článek musí obsahovat nadpis a perex (úvodní upoutávku) o délce 200 znaků (± 10), které editor může libovolně změnit. Délka vlastního článku by měla být kolem 5 – 8 tisíc znaků a není rozhodující pro stanovení výše honoráře. Příliš krátké texty nejsou vydávány, u příliš dlouhých textů (nad 10k znaků) je vhodné článek rozdělit na vícero nezávislých částí.

Nadpis by měl vyjadřovat obsah článku a neměl by začínat spojkou nebo předložkou.

Text čleňte do odstavců. Na monitoru se více členěný text lépe čte. Vhodné je užívání mezinadpisů, které rozčlení text do více celků.

Tabulky zadávejte do textu jako holé HTML – nijak je neformátujte. Grafy, obrázky a jiné přílohy posílejte samostatně. Do textu pouze vyznačte umístění přiložených materiálů.

Slovo či slovní spojení, které je odkazem, musí vyjadřovat obsah odkazu. V žádném případě nesmí být odkazem slova typu „zde“, „více“, „další informace“ apod.

V žádném případě není povoleno otiskovat současně stejné články na Root.cz a v jiném magazínu. Rozhodně se také nepokoušejte kopírovat materiál z cizích zdrojů a vydávat jej za svůj.

Technické podrobnosti

Nejraději máme články připravené rovnou v jednoduchém (X)HTML. Všechny tagy prosím uzavírejte. Hlavní nadpis umístěte v <h1>, ostatní pak v dalších úrovních od <h2>. Každý odstavec obalte tagem <p>, kód v textu (třeba název souboru) obalte <code>, kód v samostatném bloku pak <pre>.

Kromě toho můžete používat další běžné značky pro odkazy, seznamy (ol, ul, li), tabulky, tučné písmo (strong) a další. Obrázky vkládejte v plné velikosti a pošlete je zvlášť. Náhledy, odkazy a podobně si děláme sami.

Příklad ideálního formátování:

<h1>Nadpis článku, dostatečně informativní</h1>

<p>Úvodník o délce 200 znaků +- 10. Prosím pokuste se tuto délku dodržet
a zároveň buďte co možná nejpřesnější v popisu toho, co čtenář v textu
najde.</p>

<p>První odstavec textu, který dejme tomu obsahuje jen obyčejný text.
Odstavec by samozřejmě měl být trochu delší, měl by obsahovat alespoň několik
samostatných souvětí. Zkusíme i něco <strong>tučně</strong>. </p>

<p>V tomto odstavci se zmíníme o souboru
<code>/etc/fstab</code>, který bude ve finále vysázen
neproporcionálním strojopisem. Tento tag používejte pouze u inline informací.
Pokud chcete umístit větší kód, udělejte to takto:</p>

<pre>
jeden řádek
  druhý řádek
   třetí řádek
konec
</pre>

<p>Samozřejmě můžete používat odkazy na <a href="URL">další
rozumné zdroje</a> či články, jen nepoužívejte slova jako zde, tu,
tady, sem a podobně. Text odkazu by měl odrážet obsah odkazu. Tedy ne
„tady napsali <a href="">článek</a>“, ale raději „napsali článek
o <a href="">jaderné fúzi v myčce na nádobí</a>“.</p>

<h2>Mezinadpis první úrovně</h2>

<p>Všimněte si, že jen odstavce s textem jsou uzavřeny do značek
<p> a </p>, ostatní ne. P totiž znamená paragraph, tedy odstavec.
Seznam třeba není odstavec.</p>

<ul>
<li>toto je seznam</li>
<li>každá položka má své li</li>
<li>a každé li je uzavřené</li>
</ul>

<p>A nebojte se, kdybyste měli něco špatně, nic se nestane, my si to
opravíme tak, jak to potřebujeme. Když to ale uděláte přibližně podle tohoto
návodu, hodně nám ulehčíte práci. Děkujeme.</p>

Autorské informace

Za každý článek samozřejmě dostanete odpovídající autorský honorář v rozsahu od 400 do 600 korun podle kvality a čtenosti článku. (Pro pravidelně píšící autory máme připraveny zvláštní podmínky a systém mimořádných odměn.) Proto je třeba spolu s článkem zaslat vaši adresu, rodné číslo a číslo bankovního účtu, na základě těchto informací vám vystavíme autorskou smlouvu. Pro uveřejnění článku je ještě třeba zaslat následující informace:

 • vaše jméno a příjmení
 • vaši e-mailovou adresu, která bude uvedena pod článkem a jejímž prostřednictvím se na vás budou obracet čtenáři (adresa je chráněna proti robotům spamerů a vidí ji jen registrovaní uživatelé, což robot nikdy být nemůže)
 • URL vedoucí na vaši osobní nebo firemní stránku (máte-li nějakou)
 • krátké informace o vás, které čtenářům přiblíží, čím se zabýváte, co studujete apod.
 • můžete zaslat i fotografii minimálně o rozměrech 500×500 pixelů

Vyplácení honorářů probíhá jednou měsíčně, a to vždy okolo 15. dne za celý předchozí měsíc. Nepřekročí-li částka za měsíc 7000 Kč, jsou honoráře zdaněné na naší straně.