Hlavní navigace

Seriál Architektura procesorů Cell

Tento seriál je venovaný procesorom Cell, ktoré reprezentujú heterogénnu multiprocesorovú architektúru. V jednotlivých dieloch seriálu sa budeme venovať architektúre a základným aj pokročilejším metódam programovania aplikácií určených pre Cell procesory.