Hlavní navigace

Seriál Biologicky inspirované algoritmy

Seriál se zabývá biologicky inspirovanými algoritmy jako jsou evoluční algoritmy, neuronové sítě MLP, RBF, konvoluční neuronové sítě, Neocognitron, popř. i např. rojové algoritmy či algoritmy založené na mravenčích koloniích.