Hlavní navigace

Seriál Formátované dokumenty a tiskové sestavy v Javě

V seriálu jsou popsány dva poměrně rozsáhlé systémy, které jsou určeny pro vytváření formátovaných dokumentů a tiskových sestav. Oba popisované systémy jsou založeny na "čistém" programovacím jazyku Java, což přispívá k jejich snadné portaci na různé platformy. Díky použití Javy je také možné funkce těchto systémů použít na webových a intranetových serverech pro dynamické vytváření různých typů dokumentů.