Hlavní navigace

Seriál Geografický informačný systém GRASS

Dávno su preč časy, keď väčšina údajov reálneho sveta bola uložená vo forme textov a tabuliek. S objavením plánu mesta vyrytého do hlinenej doštičky Sumermi nastúpil fenomén nazývaný mapa. Rozvoj geoinformatiky rozvinul tento fenomén až tak, že dnes už nevravíme o mape, ale o Geografickom Informačnom Systéme (GIS), kde tvorba mapy tvorí len jeden z jeho modulov. Softvérová implementácia týchto myšlienok v Open Source svete sa nazýva - GRASS (Geographic Resources Analysis Support System).