Hlavní navigace

Seriál Geografický informačný systém GRASS

Dávno su preč časy, keď väčšina údajov reálneho sveta bola uložená vo forme textov a tabuliek. S objavením plánu mesta vyrytého do hlinenej doštičky Sumermi nastúpil fenomén nazývaný mapa. Rozvoj geoinformatiky rozvinul tento fenomén až tak, že dnes už nevravíme o mape, ale o Geografickom Informačnom Systéme (GIS), kde tvorba mapy tvorí len jeden z jeho modulov. Softvérová implementácia týchto myšlienok v Open Source svete sa nazýva - GRASS (Geographic Resources Analysis Support System).

Geografický informačný systém GRASS (9)

V dnešnej časti si vysvetlíme princípy použitia masky v GRASSe a preberieme úvod do rastrovej algebry. Obidva postupy sa často používajú v praxi. Zatiaľ čo maska sa tvorí v GRASSe jednoducho, rastrová algebra pomocou príkazu r.mapcalc je problematika značne rozsiahla.

Doba čtení: 4 minuty

Geografický informačný systém GRASS (8)

Dnes si ukážeme, ako sa pracuje s metadátami v GRASSe a tiež vysvetlíme princípy reklasifikácie rastrovej mapy. Reklasifikácia sa používa prakticky pri každej netriviálnej operácii v GRASSe. Metadáta oceníme zasa vtedy, keď sa nám na disku nahromadilo toľko dátových vrstiev, že v nich pomaly ale isto strácame prehľad.

4. 2. 2003 0:00
Doba čtení: 5 minut

Geografický informačný systém GRASS (7)

Po prestávke pokračujeme v našom rozprávaní o GRASSe. Teraz, keď už vieme zobrazovať rastrové vrstvy, vnoríme sa do hĺbky a vysvetlíme si podrobnejšie príkaz d.rast, prácu s farebnými tabuľkami, tvorbu profilov a nakoniec často používaný príkaz d.zoom.

Doba čtení: 4 minuty

Geografický informačný systém GRASS (6)

V tejto časti si vysvetlíme krok za krokom proces ortorektifikácie leteckých snímok. V minulej časti sme si vysvetlili teoretické princípy, výsledkom z dnešnej časti bude ortorektifikovaná letecká snímka.

Doba čtení: 4 minuty

Geografický informačný systém GRASS (5)

V minulom dieli sme si ukázali, ako rektifikovať skenovanú mapu do kartografických súradníc. Členitý reliéf nedovoľuje priame georeferencovanie letckých snímok, ktoré sú cenným zdrojom informácií. Snímky sa preto procesom ortorektifikácie prevedú na ortofotosnímky, ktoré sa potom už dajú súradnicovo priradiť. V dnešnej časti si pripravíme potrebné dáta a vysvetlíme princípy ortorektifikácie.

Doba čtení: 4 minuty

Geografický informačný systém GRASS (4)

Po kratšej dovolenke pokračujeme v seriáli o GRASSe. Konečne sa začnú diať zaujímavejšie veci. Táto časť bude o rektifikácii, teda o súradnicovom umiestnení importovaných rastrových dát. Pretože geografický informačný systém je iba vtedy geografickým systémom, ak sú jeho objekty (dáta) súradnicovo, teda priestorovo priradené. To ho odlišuje od ostatných typov IS a rastrových grafických editorov.

Doba čtení: 8 minut

Geografický informačný systém GRASS (3)

V minulej časti sme si ukázali krátke sedenie v GRASSe. Dnes preberiame jeho štruktúru príkazov - tri spôsoby, ktorými sa zadávajú. Ukážeme si tiež, ako spravovať mapové vrstvy. Na záver preberieme niektoré mapové zobrazenia a ako medzi nimi konvertovať dáta. Text je písaný tak, aby nevyžadoval špeciálne geografické, alebo kartografické vedomosti, ale zároveň tak, aby problém neprípustne nezjednodušoval.

Doba čtení: 8 minut

Geografický informačný systém GRASS (2)

V tejto časti začneme trochou teórie z oblasti GISov, vysvetlíme si, ako sú reálne geografické objekty reprezentované v GISoch a GRASSovskú štruktúru geodatabázy. Ukážeme si tiež, ako GRASS nainštalovať zo zdrojových súborov a zo skompilovaných binárok. Takisto si do adresárovej štruktúry pridáme skúšobné dáta a skúsime prvé sedenie v GRASSe.

Doba čtení: 8 minut

Geografický informačný systém GRASS (1)

Dávno su preč časy, keď väčšina údajov reálneho sveta bola uložená vo forme textov a tabuliek. S objavením plánu mesta vyrytého do hlinenej doštičky Sumermi nastúpil fenomén nazývaný mapa. Rozvoj geoinformatiky rozvinul tento fenomén až tak, že dnes už nevravíme o mape, ale o Geografickom Informačnom Systéme (GIS), kde tvorba mapy tvorí len jeden z jeho modulov. Softvérová implementácia týchto myšlienok v Open Source svete sa nazýva - GRASS (Geographic Resources Analysis Support System).

Doba čtení: 8 minut