Hlavní navigace

Seriál Groovy v příkladech

Groovy je mladý, agilní skriptovací jazyk běžící pod JVM. Je silně inspirován jazykem Ruby, je ale mnohem víc spjat s Javou a JVM než třeba JRuby nebo Jython. Groovy přináší do robustního světa Javy dynamičnost moderních skriptovacích jazyků a přináší například uzávěry, dynamické typování a podobně.