Hlavní navigace

Groovy v příkladech: objektově orientované programování

11. 1. 2008
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

Dnešní díl seriálu Groovy v příkladech věnujeme objektově orientovanému programování v Groovy. Ukážeme si, jak na tvorbu tříd a objektů, jaké jsou možnosti objektového programování v Groovy a podobně. A protože nejlépe se učí na příkladech, bude tento díl hlavně o nich.

OOP v Groovy

Groovy, stejně jako jeho mateřská Java, je silně objektově orientovaný jazyk. Na rozdíl od Javy není nutné tvořit hlavní třídu, což ale jazyku na jeho objektovosti rozhodně neubírá. Ukažme si tvorbu třídy v Groovy:

class Dog{
 name

 bark(){
  println "Haf, haf!"
 }

}
myDog = new Dog()   // vytvoreni nove instance tridy Dog
myDog.name = "Mollie" // pojmenujeme naseho psa (promenna objektu name)
myDog.bark()      // a ted si trochu zastekame

Na výstup dostaneme pochopitelně „Haf, haf!“ A teď se podíváme ještě na jednu, již o něco složitější ukázku (přejato z JavaBeat.net):

// vytvorime novou tridu
class Product{

  // promenne objektu
  private String name
  private def price
  def vendor

  public Product(){
  }

  Product(name, price, String vendor){
    this.name = name // pristup k promenne objektu z vnitrku tridy
    this.price = price
    this.vendor = vendor
  }

  public String getName(){
    return name
  }

  def setName(name){
    this.name = name
  }

  public String getPrice(){
    return price
  }

  def setPrice(price = 100.00){ // predani defaultni hodnoty promenne price
    this.price = price
  }

  def toString(){
    return "Name = $name, Price = $price, Vendor = $vendor";
  }

  static main(arguments){

    def p1 = new Product("Mobile", "10000", "Nokia")
    println(p1.toString())

    def p2 = new Product(name: 'Laptop', price: "540000", vendor: "IBM")
    println(p2.toString())

    def p3 = new Product()
    p3['name'] = "Television"
    p3.'price' = "45454"
    p3['vendor'] = "Samsung"
    println(p3.toString())

    def p4 = new Product(name: "DVD Player", vendor: "TCL")
    p4.setPrice();
    println(p4.toString())
  }
}

Výstup:

Name = Mobile, Price = 10000, Vendor = Nokia
Name = Laptop, Price = 540000, Vendor = IBM
Name = Television, Price = 45454, Vendor = Samsung
Name = DVD Player, Price = 100.00, Vendor = TCL

Nic moc překvapivého, jak vidíte. Definice třídy v Groovy je na půl cesty mezi kódem v Javě a kódem v Pythonu či Ruby. Proměnné objektu se z vnitřku třídy volají this.metoda, třída se tvoří klíčovým slovem class, metoda klíčovým slovem def, proměnná či metoda může být public nebo private.

Groovy podporuje tzv. defaultní parametry, což jsou defaultní hodnoty, které se přiřazují při definici metody jednotlivým proměnným a kterých proměnná nabude v případě, že její hodnota nebyla při volání metody specifikována. Defaultní hodnoty se předávají takto:

def setPrice(price = 100.00){
  this.price = price
}

Nyní, zavoláme-li metodu setPrice bez parametrů, proměnná price nabude defaultní hodnoty 100.00. Prosté a užitečné.

Příště

Tak, a to je pro dnešek vše. V příštím pokračování našeho miniseriálu se budeme věnovat zajímavým projektům v Groovy. Například webovému frameworku Grails a sestavovací utilitce Gant. Obě jsou inspirovány svými protějšky v Ruby – Ruby on Rails a Rake.

Odkazy

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Jakub Šťastný byl v letech 2007 až 2008 redaktorem serveru Root.cz. Mezi jeho zájmy patří Linux, programování a typografický systém TeX.