Hlavní navigace

Vývojářský software

Použití UI souborů s popisem formulářů ve frameworku PySide

V již dvacátém článku o frameworku PySide si ukážeme, jak je možné použít takzvané UI soubory, které obsahují deklarativní popis formulářů či ovládacích prvků (widgetů). Tyto soubory je možné vytvářet například v Qt Creatoru.

Pavel Tišnovský

17. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 28 minut

Použití MoviePy společně Matplotlibem pro tvorbu animovaných grafů (dokončení)

Dnes dokončíme téma, kterému jsme se věnovali minule. Ukážeme si, jak lze s využitím knihoven MoviePy + Matplotlib vytvořit animované průběhy funkcí využitelné mj. i při výuce. Také se seznámíme s modulem Animation.

Pavel Tišnovský

15. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 32 minut

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide (dokončení)

V dnešním článku o frameworku PySide se podruhé budeme zabývat způsobem použití formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Minule jsme si řekli, jak se SVG vykresluje, dnes si ukážeme mj. i způsob jeho tvorby pomocí třídy QSvgGenerator.

Pavel Tišnovský

10. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 41 minut

Použití MoviePy společně s Matplotlibem pro tvorbu animovaných grafů

Ve druhé části článku o knihovně MoviePy si ukážeme, jak s využitím kombinace knihoven MoviePy + Matplotlib vytvořit animované grafy. Nejedná se jen o pouhé efekty, animované grafy lze využít pro zobrazení složitějších funkcí.

Pavel Tišnovský

3. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 31 minut

Programová tvorba a nelineární editace videa s využitím knihovny MoviePy

Dnes si popíšeme možnosti knihovny MoviePy, která umožňuje programovou tvorbu videa a třeba i animovaných gifů. Kromě toho ji lze použít i pro nelineární editaci videa: aplikaci efektů, práci s titulky a podobně.

Pavel Tišnovský

24. 4. 2018 0:00
Doba čtení: 29 minut

Visual Studio Code 1.22 přináší mnoho vylepšení

Nová verze Visual Studio Code přináší některé vlastnosti, jež z jiných editorů na Linuxu známě už dlouhé roky. Kupříkladu editor umí u HTML, JSON, Markdown, CSS, LESS a SCSS sbalit části kódu dle jeho syntaxe (podporu pro TypeScript a JavaScript je…

David Ježek

10. 4. 2018 13:54 |

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide

V dnešním článku o frameworku PySide se seznámíme s použitím formátu SVG (Scalable Vector Graphics), a to jak při zobrazování jednotlivých widgetů, tak i při rasterizaci SVG do bitmapového obrázku (QBitmap, QPixmap).

Pavel Tišnovský

27. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 34 minut

Tvorba GUI v Pythonu: použití kaskádových stylů v PySide

V dnešní části seriálu o tvorbě uživatelského rozhraní v Pythonu si ukážeme některé zajímavé možnosti ovlivnění stylů vykreslování ovládacích prvků, které programátorům nabízí knihovna PySide díky podpoře kaskádových stylů (CSS).

Pavel Tišnovský

20. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 32 minut

Nastavení stylů vykreslování widgetů, oken i dialogů v knihovně PySide

V dnešní části seriálu o knihovnách určených pro tvorbu GUI v Pythonu si ukážeme, jakým způsobem je možné v knihovně PySide nastavit styl vykreslování ovládacích prvků (widgetů), oken i celých dialogů.

Pavel Tišnovský

13. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 39 minut

Konfigurace standardních dialogů nabízených knihovnou PySide

Dnes si ukážeme další možnosti konfigurace standardních dialogů, které tato knihovna programátorům nabízí. I když se totiž jedná o standardní dialogy, je u nich možné některé jejich vlastnosti měnit podle potřeb aplikací.

Pavel Tišnovský

6. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 34 minut

Standardní dialogy v knihovně PySide

Dnes se budeme zabývat způsobem použití standardních dialogů, které je možné v aplikacích využít. Jedná se jak o skutečně základní dialogy (zobrazení zprávy, vstup textu), tak i o dialogy komplikovanější.

Pavel Tišnovský

27. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 30 minut

GitHub odstranil podporu slabého šifrování a přidal emoji

GitHub v pátek odstranil podporu slabého šifrování. Odstraněno bylo TLSv1 a TLSv1.1 pro všechna HTTPS připojení, tedy pro web, API i Git. Dále byly odstraněny způsoby výměny klíčů (kext) založené na Diffie Hellman a SHA1 pro SSH. Nálepky (labels)…

Jan Fikar

26. 2. 2018 15:45 |

Další užitečné ovládací prvky nabízené frameworkem PySide

V popisu widgetů dnes budeme pokračovat. Nejprve si popíšeme použití splashscreenu, pak probereme všechny ovládací prvky založené na obecném posuvníku. Jedná se o scrollbar, klasický posuvník a otočný prvek (dial).

Pavel Tišnovský

20. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 32 minut

Složitější ovládací prvky ve frameworku PySide: tabulky a stromy

Dnes si popíšeme složitější ovládací prvky, které jsou však v aplikacích poměrně často používány. Jedná se o tabulky představované třídou QTableWidget a o stromy, které naopak vytvoříme z třídy QTreeWidget.

Pavel Tišnovský

13. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 26 minut

Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: widgety pro textový vstup

Dnes si popíšeme další používané ovládací prvky. Zaměříme se na prvky pro vstup jednořádkového nebo víceřádkového textu. Jedná se o widgety QLineEdit a QTextEdit, přičemž druhý prvek lze použít mj. i ve funkci HTML prohlížeče.

Pavel Tišnovský

6. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 29 minut

GUI v Pythonu s PySide: rastrové operace, vykreslování textů

Dnes dokončíme popis vykreslovacích technik nabízených třídou QPainter. Nejdříve si ukážeme způsob určení oblastí vykreslování a použití bitových masek. Dále se budeme zabývat tzv. ROPs a závěr bude věnován popisu vykreslování textů.

Pavel Tišnovský

30. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 34 minut

Nástroje pro porovnání obsahu dvou textových souborů

Nástroj diff patří k základním utilitám, s níž se setká většina administrátorů i vývojářů používajících Linux. Ovšem kromě diffu můžeme při porovnávání dvou souborů, popř. i pro jejich synchronizaci použít další nástroje.

Pavel Tišnovský

25. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 27 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: použití cest při kreslení 2D scén

V devátém článku o frameworku PySide se budeme zabývat popisem cest (paths), které se v PySide používají pro kreslení složitějších 2D scén mj. s využitím Bézierových křivek a množinových operací aplikovaných na cesty.

Pavel Tišnovský

23. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 27 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: pokročilejší grafické operace používající třídu QPainter

V již osmém článku věnovaném tvorbě GUI v Pythonu s využitím PySide se zaměříme na další možnosti nabízené třídou QPainter při tvorbě 2D grafiky. Ukážeme si tvorbu štětců, všechny jednoduché 2D entity i práci s polygony.

Pavel Tišnovský

16. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 38 minut

Tvorba GUI v PySide: grafické operace používající třídu QPainter

V sedmém článku věnovaném tvorbě grafického uživatelského rozhraní v Pythonu s využitím frameworku PySide si ukážeme některé možnosti nabízené třídou QPainter při vytváření 2D grafiky použité v GUI.

Pavel Tišnovský

9. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 33 minut

Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrová a vektorová grafika

Dnes se budeme zabývat zpracováním a zobrazením grafických informací ve frameworku PySide. Jedná se o poměrně rozsáhlé téma, proto si zatím popíšeme třídy QImage, QBitmap, QPixmap a QTransform.

Pavel Tišnovský

2. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 28 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: hlavní menu, nástrojový pruh a výběrový seznam

V pátém článku o knihovně PySide si ukážeme, jak se do hlavního okna aplikace přidává menu (samozřejmě i s ikonami a klávesovými zkratkami) a nástrojový pruh. Ve druhé polovině si popíšeme další užitečné widgety, především výběrový seznam.

Pavel Tišnovský

28. 12. 2017 0:00
Doba čtení: 30 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: přepínací tlačítka a tvorba hlavních oken aplikací

V úvodní části článku si ukážeme použití přepínacích tlačítek (radio buttons), v části druhé způsob deklarace klávesových zkratek pro widgety a v části poslední se budeme zabývat popisem třídy QMainWindow.

Pavel Tišnovský

19. 12. 2017 0:00
Doba čtení: 34 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: další dostupné ovládací prvky

Ve třetím článku o frameworku PySide si popíšeme práci s ovládacími prvky grafického uživatelského rozhraní. Tyto prvky totiž mají mnoho zajímavých a v dalších toolkitech neobvyklých vlastností.

Pavel Tišnovský

12. 12. 2017 0:00
Doba čtení: 32 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: signály a sloty, správci rozložení komponent

V dnešní části seriálu o tvorbě aplikací s grafickým uživatelským rozhraním v Pythonu budeme pokračovat v popisu knihovny PySide. Nejdříve si ukážeme práci se signály a sloty a posléze si popíšeme tři základní správce rozložení komponent.

Pavel Tišnovský

5. 12. 2017 0:00
Doba čtení: 28 minut

Tvorba grafického uživatelského rozhraní v Pythonu s využitím frameworku PySide

V seriálu o tvorbě aplikací s využitím jazyka Python postoupíme k další GUI knihovně. Tentokrát se začneme zabývat praktickým použitím PySide, jenž zprostředkovává propojení Pythonu s multiplatformním frameworkem Qt.

Pavel Tišnovský

28. 11. 2017 0:00
Doba čtení: 25 minut

Tvorba GUI v Pythonu: použití želví grafiky společně s knihovnou appJar

V závěrečném článku o knihovně appJar si ukážeme, jak lze propojit appJar s modulem Turtle, který v Pythonu implementuje takzvanou želví grafiku. Spojení Python+Turtle+appJar se může stát ideální kombinací pro výuku programování.

Pavel Tišnovský

14. 11. 2017 0:00
Doba čtení: 31 minut

Tvorba GUI v Pythonu: widgety pro zobrazení grafických informací nabízené knihovnou appJar

V šestém a současně i předposledním článku o knihovně appJar určené pro tvorbu aplikací s GUI v Pythonu se budeme věnovat popisu těch ovládacích prvků, které lze použít pro zobrazení grafických informací.

Pavel Tišnovský

7. 11. 2017 0:00
Doba čtení: 23 minut

Tvorba GUI v Pythonu: widgety pro zobrazení tabulek a stromů v knihovně appJar

V páté části článku o knihovně appJar určené pro snadnou tvorbu aplikací s GUI v Pythonu si představíme některé pokročilejší ovládací prvky. Zaměříme se především na tvorbu tabulek (s omezenou možností jejich editace) a stromů.

Pavel Tišnovský

31. 10. 2017 0:00
Doba čtení: 25 minut

Tvorba GUI v Pythonu: menu, toolbary a widgety pro vstup textu v knihovně appJar

Ve čtvrté části článku o knihovně appJar pro tvorbu GUI v Pythonu si nejdříve ukážeme poslední klasický widget určený pro vstup textu a dále se budeme zabývat tvorbou standardních dialogů, nástrojového pruhu a hlavního menu.

Pavel Tišnovský

24. 10. 2017 0:00
Doba čtení: 27 minut