Hlavní navigace

Vývojářský software

Software pro programátory a vývojáře.

Využití knihovny Pygments (nejenom) pro obarvení zdrojových kódů

Dnes se seznámíme se základními vlastnostmi knihovny Pygments, kterou je možné použít pro obarvení zdrojových kódů, konfiguračních souborů atd. Tato knihovna obsahuje podporu pro přibližně 300 jazyků a desítku výstupních formátů.

Pavel Tišnovský

Dnes 0:00
Doba čtení: 25 minut

Tvorba textového rozhraní s knihovnou prompt_toolkit: základní prvky TUI

Ve třetím článku o knihovně prompt_toolkit se seznámíme s formátováním textu, volitelně i se zvýrazněním syntaxe. Posléze si popíšeme i všechny standardní dialogy, které mohou tvořit součást textového rozhraní aplikací.

Pavel Tišnovský

17. 7. 2018 0:00
Doba čtení: 25 minut

Tvorba aplikací s textovým uživatelským rozhraním založeným na knihovně prompt_toolkit

Ve druhém článku o knihovně prompt_toolkit se budeme zabývat pokročilejšími nastaveními řádky. Ukážeme si zápis víceřádkového textu, použití externího editoru, validaci dat při jejich zadávání a nástrojové pruhy (TUI).

Pavel Tišnovský

12. 7. 2018 0:00
Doba čtení: 26 minut

Tvorba aplikací s příkazovým řádkem v Pythonu s knihovnami GNU Readline a prompt_toolkit

Python ve své základní knihovně obsahuje funkci pro čtení dat zapsaných na standardní vstup. Pro plnohodnotné aplikace s příkazovým řádkem (GNU Octave atd.) je však nutné použít uživatelsky přívětivější řešení.

Pavel Tišnovský

10. 7. 2018 0:00
Doba čtení: 24 minut

Reakce na události v GUI deklarované v jazyku QML a PySide 2

V dnešní části seriálu o tvorbě rozhraní s Pythonem a frameworkem PySide (přesněji PySide 2) se seznámíme s dalšími možnostmi reakcí na události, které vzniknou v okně či dialogu deklarovaném v jazyku QML.

Pavel Tišnovský

19. 6. 2018 0:00
Doba čtení: 24 minut

Jazyk QML (Qt Modeling Language) a PySide 2

V dnešní části seriálu o tvorbě aplikací s GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide si ukážeme další možnosti nabízené jazykem QML. Oproti předchozí části se však zaměříme na PySide2, Qt 5 a tím pádem i na novější verzi QML.

Pavel Tišnovský

12. 6. 2018 0:00
Doba čtení: 24 minut

Jazyk QML (Qt Modeling Language) a PySide

Minule jsme si ukázali použití souborů UI s deklarací grafického rozhraní. Ovšem programátoři používající Python společně s PySide mají ještě jednu možnost – využít jazyk QML neboli Qt Modeling Language.

Pavel Tišnovský

24. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 28 minut

Použití UI souborů s popisem formulářů ve frameworku PySide

V již dvacátém článku o frameworku PySide si ukážeme, jak je možné použít takzvané UI soubory, které obsahují deklarativní popis formulářů či ovládacích prvků (widgetů). Tyto soubory je možné vytvářet například v Qt Creatoru.

Pavel Tišnovský

17. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 28 minut

Použití MoviePy společně Matplotlibem pro tvorbu animovaných grafů (dokončení)

Dnes dokončíme téma, kterému jsme se věnovali minule. Ukážeme si, jak lze s využitím knihoven MoviePy + Matplotlib vytvořit animované průběhy funkcí využitelné mj. i při výuce. Také se seznámíme s modulem Animation.

Pavel Tišnovský

15. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 32 minut

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide (dokončení)

V dnešním článku o frameworku PySide se podruhé budeme zabývat způsobem použití formátu SVG (Scalable Vector Graphics). Minule jsme si řekli, jak se SVG vykresluje, dnes si ukážeme mj. i způsob jeho tvorby pomocí třídy QSvgGenerator.

Pavel Tišnovský

10. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 41 minut

Použití MoviePy společně s Matplotlibem pro tvorbu animovaných grafů

Ve druhé části článku o knihovně MoviePy si ukážeme, jak s využitím kombinace knihoven MoviePy + Matplotlib vytvořit animované grafy. Nejedná se jen o pouhé efekty, animované grafy lze využít pro zobrazení složitějších funkcí.

Pavel Tišnovský

3. 5. 2018 0:00
Doba čtení: 31 minut

Programová tvorba a nelineární editace videa s využitím knihovny MoviePy

Dnes si popíšeme možnosti knihovny MoviePy, která umožňuje programovou tvorbu videa a třeba i animovaných gifů. Kromě toho ji lze použít i pro nelineární editaci videa: aplikaci efektů, práci s titulky a podobně.

Pavel Tišnovský

24. 4. 2018 0:00
Doba čtení: 29 minut

Visual Studio Code 1.22 přináší mnoho vylepšení

Nová verze Visual Studio Code přináší některé vlastnosti, jež z jiných editorů na Linuxu známě už dlouhé roky. Kupříkladu editor umí u HTML, JSON, Markdown, CSS, LESS a SCSS sbalit části kódu dle jeho syntaxe (podporu pro TypeScript a JavaScript je…

David Ježek

10. 4. 2018 13:54 |

Práce s vektorovým formátem SVG ve frameworku PySide

V dnešním článku o frameworku PySide se seznámíme s použitím formátu SVG (Scalable Vector Graphics), a to jak při zobrazování jednotlivých widgetů, tak i při rasterizaci SVG do bitmapového obrázku (QBitmap, QPixmap).

Pavel Tišnovský

27. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 34 minut

Tvorba GUI v Pythonu: použití kaskádových stylů v PySide

V dnešní části seriálu o tvorbě uživatelského rozhraní v Pythonu si ukážeme některé zajímavé možnosti ovlivnění stylů vykreslování ovládacích prvků, které programátorům nabízí knihovna PySide díky podpoře kaskádových stylů (CSS).

Pavel Tišnovský

20. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 32 minut

Nastavení stylů vykreslování widgetů, oken i dialogů v knihovně PySide

V dnešní části seriálu o knihovnách určených pro tvorbu GUI v Pythonu si ukážeme, jakým způsobem je možné v knihovně PySide nastavit styl vykreslování ovládacích prvků (widgetů), oken i celých dialogů.

Pavel Tišnovský

13. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 39 minut

Konfigurace standardních dialogů nabízených knihovnou PySide

Dnes si ukážeme další možnosti konfigurace standardních dialogů, které tato knihovna programátorům nabízí. I když se totiž jedná o standardní dialogy, je u nich možné některé jejich vlastnosti měnit podle potřeb aplikací.

Pavel Tišnovský

6. 3. 2018 0:00
Doba čtení: 34 minut

Standardní dialogy v knihovně PySide

Dnes se budeme zabývat způsobem použití standardních dialogů, které je možné v aplikacích využít. Jedná se jak o skutečně základní dialogy (zobrazení zprávy, vstup textu), tak i o dialogy komplikovanější.

Pavel Tišnovský

27. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 30 minut

GitHub odstranil podporu slabého šifrování a přidal emoji

GitHub v pátek odstranil podporu slabého šifrování. Odstraněno bylo TLSv1 a TLSv1.1 pro všechna HTTPS připojení, tedy pro web, API i Git. Dále byly odstraněny způsoby výměny klíčů (kext) založené na Diffie Hellman a SHA1 pro SSH. Nálepky (labels)…

Jan Fikar

26. 2. 2018 15:45 |

Další užitečné ovládací prvky nabízené frameworkem PySide

V popisu widgetů dnes budeme pokračovat. Nejprve si popíšeme použití splashscreenu, pak probereme všechny ovládací prvky založené na obecném posuvníku. Jedná se o scrollbar, klasický posuvník a otočný prvek (dial).

Pavel Tišnovský

20. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 32 minut

Složitější ovládací prvky ve frameworku PySide: tabulky a stromy

Dnes si popíšeme složitější ovládací prvky, které jsou však v aplikacích poměrně často používány. Jedná se o tabulky představované třídou QTableWidget a o stromy, které naopak vytvoříme z třídy QTreeWidget.

Pavel Tišnovský

13. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 26 minut

Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: widgety pro textový vstup

Dnes si popíšeme další používané ovládací prvky. Zaměříme se na prvky pro vstup jednořádkového nebo víceřádkového textu. Jedná se o widgety QLineEdit a QTextEdit, přičemž druhý prvek lze použít mj. i ve funkci HTML prohlížeče.

Pavel Tišnovský

6. 2. 2018 0:00
Doba čtení: 29 minut

GUI v Pythonu s PySide: rastrové operace, vykreslování textů

Dnes dokončíme popis vykreslovacích technik nabízených třídou QPainter. Nejdříve si ukážeme způsob určení oblastí vykreslování a použití bitových masek. Dále se budeme zabývat tzv. ROPs a závěr bude věnován popisu vykreslování textů.

Pavel Tišnovský

30. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 34 minut

Nástroje pro porovnání obsahu dvou textových souborů

Nástroj diff patří k základním utilitám, s níž se setká většina administrátorů i vývojářů používajících Linux. Ovšem kromě diffu můžeme při porovnávání dvou souborů, popř. i pro jejich synchronizaci použít další nástroje.

Pavel Tišnovský

25. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 27 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: použití cest při kreslení 2D scén

V devátém článku o frameworku PySide se budeme zabývat popisem cest (paths), které se v PySide používají pro kreslení složitějších 2D scén mj. s využitím Bézierových křivek a množinových operací aplikovaných na cesty.

Pavel Tišnovský

23. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 27 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: pokročilejší grafické operace používající třídu QPainter

V již osmém článku věnovaném tvorbě GUI v Pythonu s využitím PySide se zaměříme na další možnosti nabízené třídou QPainter při tvorbě 2D grafiky. Ukážeme si tvorbu štětců, všechny jednoduché 2D entity i práci s polygony.

Pavel Tišnovský

16. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 38 minut

Tvorba GUI v PySide: grafické operace používající třídu QPainter

V sedmém článku věnovaném tvorbě grafického uživatelského rozhraní v Pythonu s využitím frameworku PySide si ukážeme některé možnosti nabízené třídou QPainter při vytváření 2D grafiky použité v GUI.

Pavel Tišnovský

9. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 33 minut

Tvorba GUI v Pythonu s využitím frameworku PySide: rastrová a vektorová grafika

Dnes se budeme zabývat zpracováním a zobrazením grafických informací ve frameworku PySide. Jedná se o poměrně rozsáhlé téma, proto si zatím popíšeme třídy QImage, QBitmap, QPixmap a QTransform.

Pavel Tišnovský

2. 1. 2018 0:00
Doba čtení: 28 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: hlavní menu, nástrojový pruh a výběrový seznam

V pátém článku o knihovně PySide si ukážeme, jak se do hlavního okna aplikace přidává menu (samozřejmě i s ikonami a klávesovými zkratkami) a nástrojový pruh. Ve druhé polovině si popíšeme další užitečné widgety, především výběrový seznam.

Pavel Tišnovský

28. 12. 2017 0:00
Doba čtení: 30 minut

Tvorba GUI v Pythonu s PySide: přepínací tlačítka a tvorba hlavních oken aplikací

V úvodní části článku si ukážeme použití přepínacích tlačítek (radio buttons), v části druhé způsob deklarace klávesových zkratek pro widgety a v části poslední se budeme zabývat popisem třídy QMainWindow.

Pavel Tišnovský

19. 12. 2017 0:00
Doba čtení: 34 minut