Hlavní navigace

Seriál HTML5 a jeho zajímavé vlastnosti

Seriál, který pokrývá webové technologie, ukryté pod souhrnným názvem HTML5.

Specifikace MathML 3.0: výpočty „pod sebe“

Jak lze zapisovat tzv. „dvojrozměrné“, „dvoudimensionální“ či „elementární“ matematické zápisy pomocí specifikace MathML 3.0? Pojďme se podívat na to, jak se sčítá, odečítá, násobí nebo dělí pod sebe a naučme se spoustu nových vlastností a tagů, které můžeme využít i v jiných oblastech zápisu matematiky.

5. 12. 2012 0:00
Doba čtení: 4 minuty

Specifikace MathML 3.0: tabulky, matice a determinanty

Další článek, ve kterém budeme pokračovat ve výkladu specifikace MathML 3.0, která, jak už bylo řečeno v minulých dílech, slouží pro zobrazování matematických vzorců ve webovém dokumentu. Minule jsme si vysvětlili pár základních tagů, pro zápis jednodušších rovnic. Dnes se podíváme na zápis matic.

Doba čtení: 4 minuty

Novinky v HTML5: základy specifikace MathML 3.0

Pojďme se podívat, jak vytvořit první příklady na webové stránce pomocí MathML 3.0. Ukážeme si základní tagy, kterými lze jednotlivé části matematických vzorců zapisovat a vysvětlíme si některé základní zápisy zlomků, odmocnin, horních a dolních indexů, sčítání odčítání, definici jmenného prostoru a podobně…

Doba čtení: 5 minut

Novinky v HTML5: úvod do specifikace MathML 3.0

Nejen textem živ je člověk, někdy je potřeba víc než jen napsat prostý odstavec. Specifikace na zápis a vykreslování matematických rovnic a výpočtů MathML 3.0 je již nějakou dobu na světě, do širšího povědomí se začíná dostávat až v současné době, kdy pomalu začíná zesilovat jeho podpora v prohlížečích.

Doba čtení: 2 minuty

Novinky v CSS3: gradients, barvy a barevné přechody

Na webových stránkách lze definovat barvu několika způsoby. Některé zápisy je možné používat již dlouho, některé přibyly až s nástupem a následnou podporou nové specifikace HTML5 a stylovacího jazyka CSS3. V následujících řádkách se pokusím popsat všechny definice barev, které můžeme v současné době použít.

Doba čtení: 4 minuty

Novinky v CSS3: position fixed aneb pevné pozicování

Víte jak zajistit, aby měl uživatel stránek hlavní menu vždy po ruce, i když odjede na stránce někam dolů? Stačí použít vlastnost position: fixed, která s nástupem nových generací prohlížečů začíná mít smysl a je ji možné bez problémů použít. Ukážeme si tři příklady, které pevnou pozici na stránce využijí.

Doba čtení: 3 minuty

Novinky v CSS3: vlastní písmo s @font-face

Měli jste někdy potřebu použít při tvorbě webové stránky jiný než standardní font? Pokud ano, v dnešní době HTML5 je to možné. Díky vlastnosti CSS3 @font-face, rychle a jednoduše definujete nový font. Pojďme si nastínit výhody a nevýhody této nové vlastnosti a ukázat si, jak k ní přistupují jednotlivé prohlížeče.

Doba čtení: 4 minuty

Novinky v CSS3: border radius neboli zaoblené hrany

Jak se dělají na webu zaoblené hrany a co všechno je možné s nimi dosáhnout? Na toto téma je další díl z tohoto seriálu o rodině HTML5. Pojďme se společně podívat, jak posunout vzhled našich stránek zase o něco kupředu bez použití obrázků, které nás poté omezují ve změně velikosti a rozlišení stránky.

Doba čtení: 2 minuty

Novinky v CSS3: box shadow aneb stíny elementů

Přibývající množství různých velikostí rozlišení displejů znamená pro programátora a webdesignera mnoho starostí a práce navíc. Současná živá specifikace HTML5 se začíná o tento problém zajímat a zahrnuje vlastnosti css, které jsou schopny toto řešit. Jedna z těchto vlastností je box-shadow.

Doba čtení: 3 minuty

Novinky v CSS3: border-image aneb obrázkový rámeček

Další díl našeho seriálu o zajímavých vlastnostech HTML5 se bude zabývat dlouho postrádanou vlastností CSS, která se jen těžko něčím nahrazovala. Nyní je konečně k použití na vašich reálných internetových stránkách. Pojďme se podívat, jak takzvaný obrázkový rámeček funguje a na co ho můžeme použít.

Doba čtení: 4 minuty

Novinky v CSS3: Multiple Background

Pozadí webové stránky není žádná novinka, vlastně je to jedna z nejstarších vlastností. Určitě si pamatujete různé obláčky, pohyblivé panáčky či jiné obludnosti. Dnes jsme naštěstí dál a můžeme na stránce nadefinovat dokonce několik různých pozadí najednou. K čemu to vlastně je a jak to pořádně využít?

Doba čtení: 3 minuty

Novinky v CSS3: animace

CSS jakožto součást toho nejdůležitějšího, co k tvorbě webových stránek patří, nabízí se svou třetí verzí převratné novinky ve světě internetových aplikací. Rozsáhlá specifikace HTML5 se stále vyvíjí a podle plánů bude zřejmě z grafického hlediska možné vytvořit cokoli, co si jen webdesignér bude přát.

Doba čtení: 12 minut

HTML5: co přináší a proč se o něj zajímat

HTML (HyperText Markup Language) neboli hypertextový značkovací jazyk je jedním ze základních jazyků tzv. WWW (World Wide Web). Tedy publikace dokumentů na internetu. Dnes je HTML spolu s JavaScriptem, stylovacím jazykem CSS a serverovým jazykem PHP základem pro většinu internetových prezentací.

Doba čtení: 7 minut

Čtení souborů javascriptem pomocí FILE API

HTML5 konečně umožňuje standardní způsob, jak komunikovat s lokálními soubory přes File API specifikaci. Například, můžeme soubor API použít k vytvoření miniaturních náhledů, snímků, které jsou odesílány na server, nebo předány aplikaci jako odkaz, zatímco je uživatel offline. Ukážeme si, jak na to.

Doba čtení: 12 minut